• صفحه اصلی
  • » نگرانی مردم از آلودگی آب، برنج و نمک...

» آلودگیآب تهران

نگرانی مردم از آلودگی آب، برنج و نمک

کميسيون بهداشت و درمان مجلس، وجود سرب بيش از حد مجاز در 8 نمونه از برنجهاي وارداتي را تائيد کرده است،به گفته ابتکار، از ترکيب نيترات با کلر که به منظور گندزدايي آب استفاده مي شود، ماده اي شيميايي به دست مي آيد که به مراتب اثرات شديدتري بر روي سلامت جسمي مصرف کننده دارد. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت نمکهاي تقلبي که بعضا با بسته‌ بندي سلفوني بسيار شيک نيز در فروشگاههاي عرضه مواد غذايي به فروش مي‌رسد فاقد خلوص و يد لازم بوده و يا از مقدار کمي يد برخوردارند.