• صفحه اصلی
  • » آزادی اندیشه، نعمتی که از دست داده‌ایم...

» آزادی اندیشه

آزادی اندیشه، نعمتی که از دست داده‌ایم

علامه طباطبائی در تفسیر المیزان، در حالی كه شیوه‌ی كلیسا در تحمیل عقیده به وسیله شمشیر و زور را نفی می‌كند و آزادی اندیشه را از افتخارات اسلام می‌شمارد، به وضع زمان خود اشاره می‌كند، و با لحنی تند و شدید، آن را كلیسائی ـ‌و نه اسلامی‌ـ می‌خواند: «ولی متأسفانه ما مسلمانان، این نعمت آزادی اندیشه را هم چون بسیاری از نعمت‌های دیگر الهی از دست داده‌ایم و “برخوردهای كلیسائی” بر جوامع ما حاكم شده است.»

عماد افروغ: بدون توجه به سلايق مختلف، اداره كشور ممكن نیست

نمايشگاه امسال نسبت به سال‌هاي گذشته نشاط كمتري دارد و دليلش اين است كه مقداري بي‌نشاطي و مقداري خودسانسوري و احساس فقدان آزادي و مقداري انسداد وجود دارد كه پيچيده عمل مي‌كند. يعني در ظاهر گفته مي‌شود آزادي است و مانورهاي تبليغاتي در اين جهت داده مي‌شود اما در باطن چيز ديگري را مي‌بينيم.

آزادی اندیشه و بیان از نگاه شهید مطهری

آنچه روح مرحوم شهید مطهری را شاد می کند آزادی بیان و اندیشه، حتی برای کفار و ملحدان است، چرا که این امر باعث رشد و شکوفایی و بقای اسلام و موفقیت جمهوری اسلامی می‌شود؛ و آنچه او را آزرده می سازد، جلوگیری از آزادی بیان و اندیشه و ایجاد تک صدایی است، چرا که این امر باعث نابودی اسلام و نظام می شود.