• صفحه اصلی
  • » خطر کم آبی در تهران / شاید کار به جیره بندی برسد...

» آبفا

خطر کم آبی در تهران / شاید کار به جیره بندی برسد

کیفیت آب در مناطق مختلف کمی متفاوت است ولی با اتمام پروژه خط کمربندی که دورشهر کشیده خواهد شد این تفاوت هم از بین خواهد رفت البته این پروژه به دلیل عظیم بودن و هزینه بر بودن زمان بر است.