سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » همۀ پیش بینی‌های مدیر مسئول کیهان!...

همۀ پیش بینی‌های مدیر مسئول کیهان!

چکیده :در آخرین سال ریاست جمهوری خاتمی و بخصوص در سال نخستِ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که ارجاع پروندۀ ایران به شورای امنیت کاملاً قابل پیش‌بینی بود، روزنامۀ کیهان با قاطعیت اصرار می‌کرد که پرونده هرگز به شورای امنیت ارجاع داده نخواهد شد که البته...


احمد زیدآبادی

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامۀ کیهان طی یاداشتی با عنوان “مگر چند میدان خراسان داریم؟” ضمن تأکید بر لزوم خرج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) یادآور شده است:
“در کیهان به گواهی نسخه‌های آن که برای همگان قابل دسترسی است، ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و کشدار شدن چالش پیش‌بینی شده بود…”

من برای راستی‌آزمایی ادعای مدیر مسئول کیهان آرشیو این روزنامه را مرور کردم و به این نتیجه رسیدم که روزنامۀ کیهان تا یک سال قبل از پایان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی که احتمال ارجاع پروندۀ اتمی ایران به شورای امنیت منتفی به نظر می‌رسید، مرتب اصرار داشت که این پرونده به طور قطع به شورای امنیت ارجاع می‌شود که البته نشد. اما در آخرین سال ریاست جمهوری خاتمی و بخصوص در سال نخستِ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که ارجاع پروندۀ ایران به شورای امنیت کاملاً قابل پیش‌بینی بود، روزنامۀ کیهان با قاطعیت اصرار می‌کرد که پرونده هرگز به شورای امنیت ارجاع داده نخواهد شد که البته شد!

این هم مستنداتش:

«شریعتمداری در ادامه، ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت را یک تهدید توخالی دانست و گفت: ارسال پرونده ایران به شورای امنیت تاکنون به عنوان یک تهدید توخالی مطرح بوده است.»
(روزنامه کیهان ۸/شهریور/۱۳۸۳)

«آمریکا و متحدانش می‌دانند که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل به معنای حذف و کنترل و نظارت بر چرخه فن‌آوری هسته‌ای ایران است و ناگفته روشن است که تحت هیچ شرایطی حاضر به از دست دادن این «اهرم» نیستند. بنابراین مسئولان کشورمان باید احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را از میدان محاسبات خود در چالش هسته‌ای اخیر خارج کنند.»
(یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری ۲۲/شهریور/۱۳۸۳)

«اما نکته در خور توجه اینکه اساسا آمریکا و متحدانش در پی ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل نیستند.» (یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری ۲۹/شهریور/۱۳۸۳)

«تهدید آمریکا و اتحادیه اروپا در باره ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت یک تهدید توخالی بوده و هست.» (یادداشت کیهان به قلم حسین شریعتمدای ۲۶/مهر/۱۳۸۳)

«تهدیدی هم که برای ارجاع پرونده ما به شورای امنیت وجود دارد صرفا یک تهدید محض است.» (روزنامه کیهان به نقل از حسین شریعتمداری ۱۴/فروردین/۱۳۸۴)

«پرونده هسته‌ای ایران اساسا قابل ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل نیست و نباید از این شمشیر داموکلوس که به فراز سرمان گرفته و با آن تهدیدمان می‌کنند کمترین دغدغه‌ای داشته باشیم.» (یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری ۱۹/مرداد/۱۳۸۴)
«اساسا ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل منتفی است.» (روزنامه کیهان به نقل از حسین شریعتمداری ۲۳/مرداد/۱۳۸۴)

با این همه، هنگامی که شورای حکام تصمیم به ارجاع پروندۀ هسته‌ای ایران به شورای امنیت گرفت، کیهان ادعاهای قبلی‌اش را اصلاً به روی خود نیاورد و نوشت:

«کیهان از مدتها قبل، شرایط کنونی را پیش‌بینی کرده و این پیش‌بینی از آنجا که مستند و بر پایه شواهد و قرائن موجود بود، امروزه به واقعیت پیوسته. پیش از این نیز در تمامی موارد – بدون استثناء- پیش‌بینی‌های کیهان تحقق یافته بود.» (یاداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری ۳/مهر/۱۳۸۴)

و سرانجام روزی که شورای حکام رسماً پرونده را از وین به نیویورک فرستاد، مدیر مسئول کیهان به ترتیب زیر اظهار نظر کرد:
«شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همانگونه که از قبل پیش‌بینی کرده بودیم، گزارش اخیر البرادعی در باره فعالیت هسته‌ای ایران را – بدون صدور قطعنامه – به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد.» (یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری ۲۰/ اسفند/۱۳۸۴)

با این اوصاف، به آقای شریعتمداری باید یادآور شد که برای ادعاهای خود خیلی هم نباید روی حافظۀ تاریخی ضعیف ما ایرانی‌ها حساب کند چون آرشیو کیهان همچنان موجود است!
همۀ پیش بینی‌های مدیر مسئول کیهان!

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامۀ کیهان طی یاداشتی با عنوان “مگر چند میدان خراسان داریم؟” ضمن تأکید بر لزوم خرج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) یادآور شده است:
“در کیهان به گواهی نسخه‌های آن که برای همگان قابل دسترسی است، ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و کشدار شدن چالش پیش‌بینی شده بود…”

من برای راستی‌آزمایی ادعای مدیر مسئول کیهان آرشیو این روزنامه را مرور کردم و به این نتیجه رسیدم که روزنامۀ کیهان تا یک سال قبل از پایان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی که احتمال ارجاع پروندۀ اتمی ایران به شورای امنیت منتفی به نظر می‌رسید، مرتب اصرار داشت که این پرونده به طور قطع به شورای امنیت ارجاع می‌شود که البته نشد. اما در آخرین سال ریاست جمهوری خاتمی و بخصوص در سال نخستِ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که ارجاع پروندۀ ایران به شورای امنیت کاملاً قابل پیش‌بینی بود، روزنامۀ کیهان با قاطعیت اصرار می‌کرد که پرونده هرگز به شورای امنیت ارجاع داده نخواهد شد که البته شد!

این هم مستنداتش:

«شریعتمداری در ادامه، ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت را یک تهدید توخالی دانست و گفت: ارسال پرونده ایران به شورای امنیت تاکنون به عنوان یک تهدید توخالی مطرح بوده است.»
(روزنامه کیهان ۸/شهریور/۱۳۸۳)

«آمریکا و متحدانش می‌دانند که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل به معنای حذف و کنترل و نظارت بر چرخه فن‌آوری هسته‌ای ایران است و ناگفته روشن است که تحت هیچ شرایطی حاضر به از دست دادن این «اهرم» نیستند. بنابراین مسئولان کشورمان باید احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را از میدان محاسبات خود در چالش هسته‌ای اخیر خارج کنند.»
(یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری ۲۲/شهریور/۱۳۸۳)

«اما نکته در خور توجه اینکه اساسا آمریکا و متحدانش در پی ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل نیستند.» (یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری ۲۹/شهریور/۱۳۸۳)

«تهدید آمریکا و اتحادیه اروپا در باره ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت یک تهدید توخالی بوده و هست.» (یادداشت کیهان به قلم حسین شریعتمدای ۲۶/مهر/۱۳۸۳)

«تهدیدی هم که برای ارجاع پرونده ما به شورای امنیت وجود دارد صرفا یک تهدید محض است.» (روزنامه کیهان به نقل از حسین شریعتمداری ۱۴/فروردین/۱۳۸۴)

«پرونده هسته‌ای ایران اساسا قابل ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل نیست و نباید از این شمشیر داموکلوس که به فراز سرمان گرفته و با آن تهدیدمان می‌کنند کمترین دغدغه‌ای داشته باشیم.» (یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری ۱۹/مرداد/۱۳۸۴)
«اساسا ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل منتفی است.» (روزنامه کیهان به نقل از حسین شریعتمداری ۲۳/مرداد/۱۳۸۴)

با این همه، هنگامی که شورای حکام تصمیم به ارجاع پروندۀ هسته‌ای ایران به شورای امنیت گرفت، کیهان ادعاهای قبلی‌اش را اصلاً به روی خود نیاورد و نوشت:

«کیهان از مدتها قبل، شرایط کنونی را پیش‌بینی کرده و این پیش‌بینی از آنجا که مستند و بر پایه شواهد و قرائن موجود بود، امروزه به واقعیت پیوسته. پیش از این نیز در تمامی موارد – بدون استثناء- پیش‌بینی‌های کیهان تحقق یافته بود.» (یاداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری ۳/مهر/۱۳۸۴)

و سرانجام روزی که شورای حکام رسماً پرونده را از وین به نیویورک فرستاد، مدیر مسئول کیهان به ترتیب زیر اظهار نظر کرد:
«شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همانگونه که از قبل پیش‌بینی کرده بودیم، گزارش اخیر البرادعی در باره فعالیت هسته‌ای ایران را – بدون صدور قطعنامه – به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد.» (یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری ۲۰/ اسفند/۱۳۸۴)

با این اوصاف، به آقای شریعتمداری باید یادآور شد که برای ادعاهای خود خیلی هم نباید روی حافظۀ تاریخی ضعیف ما ایرانی‌ها حساب کند چون آرشیو کیهان همچنان موجود است!Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.