سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

خدا انسان را جای خود نشانده است

چکیده :اگر با نشستن انسان به جای خدا در امر قانون‌گذاری برای سامان دادن دنیای خود منافعی فراچنگش آید بهتر از آن است که عده‌ای که خود را متولیان دین می‌پندارند با فروش شریعت دنیای خود را آباد کنند و موجبات کفر را...


مجید مرادی

آیت الله سیداحمد خاتمی: دموکراسی غربی مردم را جای خدا نشانده است و این شرک آلود است.

این ادعا در حالی است که به روایت قرآن کریم خدا خودش انسان را خلیفه خود در روی زمین قرار داده است.
فرض می‌گیرم که ادعای شرک آلود بودن غرب به سبب نشاندن انسان به جای خدا درست باشد. آیا انگیزه این اقدام جز این بود که ملت‌های غربی هنگامی که دیدند متولیان نادان کلیسا به جای خدا نشسته‌اند و دیکتاتوری مطلقه به راه انداخته‌اند و حتی در نظریات علمی تجربی و ریاضی و فلک شناسی هم دخالت می‌کنند به این نتیجه رسیدند که چه بهتر که مردم به جای خدا بنشینند تا اگر منافعی هم هست به عموم برسد و نه به پاپ و أسقف‌ها؟! همان‌ها که خدا ابزار کاسبی‌شان بود و بهشت اخروی را به مردم می‌فروختند تا برای خود بهشت دنیوی بسازند اگر چه زندگی مردم به دوزخ تبدیل شود.

اگر با نشستن انسان به جای خدا در امر قانون‌گذاری برای سامان دادن دنیای خود منافعی فراچنگش آید بهتر از آن است که عده‌ای که خود را متولیان دین می‌پندارند با فروش شریعت دنیای خود را آباد کنند و موجبات کفر را فراهم.

غرب دو تجربه را دیده است. تجربه نشستن یک تن به نام پاپ به جای خدا و تئوکراسی و نشستن مردم به جای خدا یا دموکراسی و نتیجه هر دو عیان است و نیازی به بیان نیست. کدام یک از این دو بهتر است؟!Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.