سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

اسلام طالبانی و فاشیستی

چکیده :طالبانسیم در مواجههٔ با افراد،به سیاست شستشوی مغزها روی می آورد و نسبت به هر فکر و شخصی که گمان می برد از چارچوب تفکر آن ها می خواهد پا را فراتر نهد جلوگیری بعمل آورده و به خشونت متوسل می...


کلمه – حسن ماکیانی

نظام طالبانی-فاشیستی یا(امارت و حکومت اسلامی) که در حال حاضر تحت عنوان امارت اسلامی در افغانستان شکل گرفته است ،یک هویت و تفکر متحجر و واپسگرا و فاشیستی که با رهبری و محوریت یک فرد به ظاهر اسلامی و انقلابی با عنوان های مختلف امیرالمومنین ،خلیفه، پیشوا و رهبر با اخیتارات مطلقه و تام که دقیقا بدنبال حذف جمهوریت و مردم یک کشور و سرزمین هستند و مردم را به دوران جاهلیت با ظاهر اسلامیت هدایت می کنند، حال فرقی ندارد از کدام کشور یا سرزمین باشند از افغانستان یا ایران و غیره. این گروه های طالبان فاشیستی به ظاهر اسلامی، رهبر یا خلیفه مطلقه به عنوان عالی ترین مقام نظام در رأس هرم قدرت آن ها قرار دارد و سایر عناصر و نهادهای قدرت در ارکان حکومت متصل به شخص خلیفه و رهبر مطلقه هستند؛و در این ساختارها عناصر و نهادهایی که غیر وابسته به حکومت مبتنی بر تفکرات طالبانیسم باشد وجود ندارد یا توسط حکومت سرکوب می گردند.آزادی در این گونه نظام های فاشیستی مخصوصا برای زن ها امری مذموم شمرده می شود و به شدت با آزادی های سه گانه (فردی، اجتماعی، سیاسی) مخالفت می کنند و آزادی را بعنوان هرج و مرج در جامعه می دانند، و اراده ای که به دنبال انسان ماهیتا آزاد باشد سرکوب می گردد و به جای آن غریزه ای گله وار ،و پیوندی براساس معیارهای طالبانیسم خود جایگزین می کنند پیوندی که در آن فرد در اوج عوام فریبی های کلیشه ای شدهٔ حاکمان به ذره ای ناچیز و بی هویت مبدل می گردد مانند: اعدام ،شلاق،

تفکیک جنسیتی مدارس و دانشگاه ها، اخراج خانم ها از کار،واژه دشمن ستیزی پوشالی ، تعطیلی‌ و توقیف مطبوعات ،نوع لباس پوشیدن خانم ها و غیره.

طالبانسیم در مواجههٔ با افراد،به سیاست شستشوی مغزها روی می آورد و نسبت به هر فکر و شخصی که گمان می برد از چارچوب تفکر آن ها می خواهد پا را فراتر نهد جلوگیری بعمل آورده و به خشونت متوسل می شوند. توده های عظیم مردم در نظام های طالبانی -فاشیستی به لحاظ تبلیغات گسترده ای که از سوی متولیان این نظام ها مبنی بر برقراری نظم و امنیت، ایجاد رفاه، برقراری عدالت و برابری و برادری و غیره مطرح می گردد آزادی خود را در پای این نیازمندی ها قربانی می کنند و این در حالی است که مبلغان طالبانیسم چنین عنوان می کنند که محقق شدن این ارزش ها با آزادی های شما منافات کامل دارد و شرط رسیدن به این ارزش ها این است که افراد از آزادی های خود چشم پوشی کنند و خود را کاملا تسلیم خواسته های حکومت گردانند.

طالبانیسم به شدت بر ضد عقل گرایی عمل می نمایند و عقل را عاملی می دانند که باعث سرپیچی تودهٔ مردم از آموزه های آنان می شود،و شعار محوری این تفکر :«مرده باد عقل! زنده باد مرگ» است.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.