سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » این یک خطای ساده نیست قدرت بی کران حقیقت است...

این یک خطای ساده نیست قدرت بی کران حقیقت است

چکیده :راه گریزی نیست که اگر بود امروز چنگیز و هیتلر هم قهرمانان ملی بودند! راه گریزی نیست که اگر بود امروز همه طالبان را دوست داشتند و همه باور می‌کردند که این وحوش ابن الوقت نیروی اصیل منطقه هستند !...


کلمه – امیر آخولقه

واقعیت این است که خبرگزاری امنیتی و شبه نظامی این عنوان را برای رییس دولت منصوب رهبر بکار برده است.
واقعیتی که با پاک کردن خبر و اصلاح آن نه پاک می‌شود و نه اصلاح.
درست همانند حقیقتی که در کشتار زندانیان مجاهدین خلق و چپ ها در تابستان ۶۷ رخ داد و هیچگاه پاک نشد. چه یکی از عمله ظلمه آن جنایت بعدها صاحب منصب قضایی و منصوب اجرایی حکومت باشد یا نباشد.
این قدرتی است که حقیقت به واژه ها می‌دهد.
کلمات
کلماتی که گمان می برید در دل خاک دفن کرده و کشته اید اما کلمه، جنازه مرده نیست.
کلمه بذر است و تازه در خاکش که میکنی بیدار می‌شود.
می روید تا در دل سانسور، در دل دروغ ، در دل ظلم ، سانسور را بشکند راست بگوید و با ظلم بستیزد.
این قدرت حقیقت است که کلمات حاملان آنند.
کلماتی که پاک نمی شوند حتی اگر پاکشان کنید و قلب معنا نمی شوند حتی اگر شما از معنا تهی باشید و حذف نمی شوند هرچقدر که شما قدرتمند شده باشید.
این کلمات راستین که واجد حقیقت اند به موازات زور نامشروع شما قدرت مشروع می یابند.
به همان میزان که دهان ها را می بندید آنها دهان باز می‌کنند و به همان مرتبه که این سو و آن سو جنایت را تطهیر کنید جنایت را فریاد می زنند.
راه گریزی نیست که اگر بود امروز چنگیز و هیتلر هم قهرمانان ملی بودند!
راه گریزی نیست که اگر بود امروز همه طالبان را دوست داشتند و همه باور می‌کردند که این وحوش ابن الوقت نیروی اصیل منطقه هستند !
راه گریزی از قدرت بی کرانه حقیقت نیست که اگر بود جلاد ۶۷ به خاطره ها پیوسته بود و امروز کسی دغدغه خاطر عدالت در گور خفته را نداشت.
بله!
این قدرت لایزال حقیقت است که در آنجاییکه دست ‌و زبان عمال دروغ عاجز است و سانسور ساکت می‌شود بلندترین صداست و از زبان خودتان، خودتان را صدا می زند.
پس عزا بر خود کنید ای خفتگان
زانکه بد مرگیست این خواب گرانDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.