سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » با اجرای اصل۳۸ قانون اساسی به هرگونه شکنجه و گرفتن اقرار که جرم است پایان دهید...

با اجرای اصل۳۸ قانون اساسی به هرگونه شکنجه و گرفتن اقرار که جرم است پایان دهید

چکیده :قانون اساسی دراصل ۳۸ هرگونه شکنجه و اقرار و...را بصورت مطلق منع کرده است. با وجود صراحت قانون آقایان پا را فراتر گذاشته بطوریکه بعضی از زندانیان بی پناه مثل دکتر سیدامامی و.... در زندان کشته هم میشوند. ان هم حکومتی که حتی یک بار هم مقصران را به مردم معرفی نکرده و هرگز هم مجازات نشده و نمی...


محمدعلی مشفق

بزرگترین مشگل و معضل کشور عدم اجرای اصول قانون است. پرسشی که مطرح است اینکه آیا بعد از گذشت ۱۱۵سال از نهضت مشروطه و مبارزه برای حاکمیت قانون، وقت ان نرسیده است تا حکومتگران از صدر تا ذیل به قانون اساسی، این میثاق ملی و میهنی و شهیدان تن دهند؟ و ستون های حکمرانی خود را بر اصول قانون اساسی بناکنند؟ مردم برای این به قانون اساسی رای داده اند تا حاکمان بر اساس آن کشور را اداره کنند. اما چرا چهاردهه است که قانون اساسی بحز اصل ولایت فقیه و اختیارات ذیل اصل ۱۱۰ اصول دیگر تعطیل و اجرا نمی شود؟ آیا زیر پا گذاشتن قانون اساسی در بخش های مختلف، فعل و عملی مجرمانه نیست ؟ آیا حاکمان فعلی نمی ترسند که روزی دیر یا زود خواهد رسید که شما را بجرم عدم اجرای قانون اساسی به پای میز محاکمه بکشند و شما پاسخی نداشته باشید. پرسشی دیگر اینکه چرا بعضی از دوستان، طنزهای این آقایانی که در زندان هایشان برخلاف نص صریح قانون اساسی و شریعت محمدی و حدود تعیین شده در قران آدم ها زیر شکنجه قرار می گیرند تا با اقرار گرفتن از آنها که امری خلاف قانون اساسی است مبادرت به کسب اطلاع کنند؟

درحالیکه قانون اساسی دراصل ۳۸ هرگونه شکنجه و اقرار و…را بصورت مطلق منع کرده است. با وجود صراحت قانون آقایان پا را فراتر گذاشته بطوریکه بعضی از زندانیان بی پناه مثل دکتر سیدامامی و…. در زندان کشته هم میشوند. ان هم حکومتی که حتی یک بار هم مقصران را به مردم معرفی نکرده و هرگز هم مجازات نشده و نمی شوند. خطرناک تر اینکه این امور به یک امر عادی و هنجار پذیرفته شده در زندان ها و محاکم تبدیل شده است. بنابراین عزیزان‌ به این امام زاده (دستگاه قضایی غیرمستقل) که کار ویژه هایش کور کردن است هرگز دل نبدید که قوام حکومت این ها و ستون های ساختمان حکمرانی شان بر زندان و شکنجه و گریه و محرومیت و تبعیض و تحریم و فقر و… استوار گردیده است. زمانی همین خطیبان و فقیهان که بر اسب قدرت سوار نبودند بر روی منابر چنین سخن می راندند که مولایمان علی ع، آن هنگام که شنید که در قلمرو حکومتش، خلخال را از پای زنی یهودی بزور و اجبار و به ظلم و… که در ذمه حکومت او بوده است دراورده اند و هیچ کس از آن زن یا زنان بی دفاع، دفاع نکرده است فرمود:
اگر کسی این خبر را بشنود و از غصه بمیرد او بحق مرده است.

اما امروز درجمهوری اسلامی وقتی که همین خطیبان که براسب قدرت سوارشده وترکتازی می کنندخلخال که سهل است بلکه شکنجه برای اقراربه جرم وبزه درسطح وسیعی وبصورت یک امرعادی وجاری دربازداشت گاهها اعمال می گرددکه بعضی ازافرادزندانی هم درزیرشکنجه درزندان هاجان رابه جان آفرین تسلیم می کننداماوقتی که خبرمیشوندروحانی که نماینده مجلس است نه تنها این حقیقت روشن راانکاروبدان کفرمیورزدبلکه میگویدچنین خبری راصهیونیست هاساخته وپرداخته اند.بنابراین نه تنهاکسی غیرت واحساساتش بجوش نمی آیدو برانگیخته نمی شودوجبران نمی کندبلکه افشا ءکنندگان شکنجه هاوشکنجه گران هم بجای مجرم ومرتکب جرم موردتعقیب قرارمیگیرندوشکنجه گران وحامیان وامران آنها موردلطف وارتقام مقام هم قرارمیگیرند.چراکه بدستورمافوق ومافوق هاعمل کرده اندوالبته که چاقوهم هرگزدسته خودش رانمی برد.ولذابجای تنبیه وقصاص متخلفان ازقانون وشریعت محمدی ،پاداش هم داده میشوندوانقلابی هم قلمدادمی گردند.وای برماووای براسلام عزیز که چنین چهره ایی خشن وشکنجه گرانه وبعضا منجربه مرگ ازان را به نمایش می گذارندوامران این جنایات خودراکارگزار حکومت علوی هم میدانند.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.