سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » بیانیه جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، مدنی و حقوق بشری دراعتراض به مدیریت کرونا و ...

بیانیه جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، مدنی و حقوق بشری دراعتراض به مدیریت کرونا و واکسیناسیون

چکیده :رویکرد مستبدانه، منش خودکامانه و روش سرکوبگرانه، درکنار پناهبردن به خرافات و مستمسک قراردادن دین، اینبار ملّت را در دام خود به گروگان گرفتهاست. در راس، تصمیم گیریِ شخصی، برای ممانعت از ورود واکسن میشود و در ذیل، بیبهره از خرد و تعهد و بیهراس از سوگندهای حرفهایِ خویش و بیدلنگرانی از جانهای شیرینِ پرپرشده، تبعیت محض از راس میشود و این چنین است که مردم در مرگ و فقر...


به نام هستی بخش
ملت در گروگان قدرت

در شرایطی به سر میبریم که از بیتدبیری و سوءِ مدیریتِ بحرانِ ناشی از بیماری کووید ۱۹ جامعه به سوگ ملی نشسته است. در شرایطی به سر میبریم که حسّ اسارت در نظام اقتدارگرایی که سلامت مردم را فدای بازی سیاست کرده، مضاعف شدهاست. و در شرایطی به سر میبریم که صدای اعتراض داغدیدگان و آسیبدیدگانِ در بحران، به گونههای مختلف طنین افکندهاست.

رویکرد مستبدانه، منش خودکامانه و روش سرکوبگرانه، درکنار پناهبردن به خرافات و مستمسک قراردادن دین، اینبار ملّت را در دام خود به گروگان گرفتهاست. در راس، تصمیم گیریِ شخصی، برای ممانعت از ورود واکسن میشود و در ذیل، بیبهره از خرد و تعهد و بیهراس از سوگندهای حرفهایِ خویش و بیدلنگرانی از جانهای شیرینِ پرپرشده، تبعیت محض از راس میشود و این چنین است که مردم در مرگ و فقر غوطهورند.

ابتدا اصل وجود ویروس و آمار راستین تلفات را پنهان و انکار کردند و واقعیت آن را بهاستهزاء گرفتند، آنگاه این پدیده را ساخت و پرداخت و توطئه دشمن خواندند و حت یّ با بازگرداندن پزشکان بدون مرز، کشور را از تجارب جهانی محروم کردند و امّا لاجرم و درنهایت بهاجبار،واقعیت را پذیرفتند و درکنار وعدههای موهوم برای تولید واکسن داخلی، بیدرنگ در تدارک شکار فرصتهای اقتصادی و بهره مندی از منافع آن افتادند و اینک در بزنگاه تغییرات و انتصابات جدید–که اوقات افشاگری است–نقلها و مستنداتی چند، گویای فاجعه بزرگ فساد و سو ءِ مدیریت و اتلاف منابع و مردمفریبیهای مرگبارِ این ایام است. تجمیع و تحلیل دادههای اطلاعاتیِ همین افشاگریها، مهر تاییدی بر وجود نظام رانتی و فساد ساختارمندی است که درهمتنیدگی منافع مشترکِ عوامل حکومت، اعم از تولید و تجارت در اقتصاد و همه ارکان قدرت در سیاست را بروشنی به تصویر کشیده است؛ این تصویر نه از جانب مخالفان که از درون خود حکومت بوضوح ترسیم میشود و این چنین است که جانها در دامن سیاست پرپر می شوند، گویی که مردم و بیشاز همه فقرا و محرومان در گروگان قدرتند. به همین دلیل هشدارهای جامعه پزشکی، دانشگاهیان، نهادهای مدنی، کارشناسان و صاحبنظرانِ دردمند یا شنیده نشد، یا سیاه نمایی اعلام شد یا باز هم در ردیف توطئه های دشمن عنوانگردید.

آنچه در این بیست ماه بحران بر مردم گذشتهاست، علیرغم جانفشانیهای جامعه پزشکان، پرستاران و خدمه درمانی، رگبار مرگ مردم بیگناه و آسیب های روحی و روانی و فقر اقتصادی است که از منفعتطلبی و بیکفایتی حکومت ناشی میشود. امروز هرچند صداها در اعتراض به این حقایق رساتر شده است امّا بیم آن میرود که باز هم صداهای برحق، تحت فشارهای امنیتی، به کنج اسارت و بند روند، چنانکه اخیر ا هفت تن از وکلا و فعّالان مدنی که درصدد دادخواهی بودند، دستگیر و زندانی شدند.

ما امضا کنندگان زیر بر حسب وظایف انسانی، ملی، دینی و مدنی خویش، از حکومت می خواهیم که در وهله نخست ، همراه با تامین امکانات درمانی، بسرعت امر واکسیناسیون را به صورت همگانی اجرا کند و از برگزاری تجمعّات ا یّام محّرم ممانعت بهعمل آورد تا تلفات انسانی متوقف شود و سپس ضروری است نسبت به بی کفایتیها و بیدرایتیها در مدیریت بحران که ملت را به چنین سرنوشتی نشاند، پاسخگو باشد؛ حق امّا چنین حکم میکند دادگاهی صالح و مستقل برای رسیدگی به اتهّام کسانی که در مرگ غیرعمدِ حدّاقل دهها هزار ایرانی عاملیت داشتهاند، تشکیل شود، اگر چه در حالحاضر چنین انتظاری دست نایافتنی است، اما تاریخ نوید دیگری میدهد.

بیست و ششم مردادماه هزار و چهارصد

ابوالفضل قدیانی- ابراهیم خوش سیرت- احسان شریعتی- احسان میرلوحی- احد عبدالحسین وند- احمد بخارایی- احمد فخر عالمی- احمد پور ابراهیم- احمد رضا اسدی-احمد صیامپور- احمد معصومی- اردشیر زارعی قنواتی- اعظم جعفری-افسانه صالحی-اکبر امینی ارمکی-اکبر دانش سرارودی- اکبر شاهزمانی-اکبر مهلوجی-اکرم محبوب – الناز کیانی- امیر بانشی-امیر خرم-آرزو باهر –آرش چاپچی-آرمان اسعد-آرمین شریفی –آزرم سلیمانی-آسیه علی – نژاد-آفاق شریعتمداری-بدرالسادات مفیدی-بهزاد حق پناه- بهمن احمدی امویی- بهمن رضاخانی- بهناز کیانی- پروانه سلحشوری – پری باغبان-پریرخ دانشور-پوران شهپر- پیمان احمدی – تیمور باقری کودکانی- تمسکی- جعفر زمانی-جواد سعیدی-حامد سیاسی راد-حسن اسدی زید آبادی-حسین ثاقب-حسین رفیعی-حسین سربندی – حسین فلاح- حسین گودرزی-حسین مجاهد-حسین معصومی-حمید بهشتیان- حمید سلیمی- حمیدرضا محمدنژاد-حمیدرضا امیری-حوریه خانپور-خسرو دلیرثانی- داوود بایسته – رادا مردانی – رحمان کارگشا – رسول بداقی –رسول شاهرخ-رضا اقاخانی –رضا تیموری-رضا ظهرابی- رضارئیس طوسی – رضا کشاورز-رضا مسلمی- رضوان برزگر-رقیه زارع پورحیدری – روح اله نخعی-روزبه رحیمی-رویا بلوری-روئین عطوفت –زهرا اقاجانی-زهرا توحیدی- زهرا خندان – زهره حری- سعید شهرتاش-سعید مدنی- سعید منتظری -سمانه گلاب- سوسن طاهری– سیامک طاهری- سیاوش حاتم- سیاوش رضاییان- سیاوش لاهوتی-سید احمد مجیدی-سید علی هاشمی-سیدمصطفی تاجزاده-سید یعقوب ال شفیعی فومنی-سیدعبدالرسول موسوی- شکرالله مسیح پور-شکوه سید علی اکبری- شهربانو ابنعلی- صدیقه وسمقی-ضیا نبوی- طاهره قابل-طاهره لامعی- طاهره طالقانی- طیبه سلمانی- عاطفه لامعی- عالیه امیری- عباس جعفری-عبدالفتاح سلطانی-عبدالله مومنی- عبدالله ناصری- عزیز زارع پور- عزیز قاسم زاده-علی شاهزیدی-علی فرید یحیایی-علیرضا بهشتی شیرازی- علیرضا خوشبخت-علیرضا رجایی- علیرضا همتی-عماد کریمی-عنایت یوسف پور- غفار دیندار امین جان – فاطمه آذریبیگدلی-فاطمه گوارایی – فتح الله حنیف زاده-فخرالسادات محتشمی پور –فرزانه افشاری-فریدون سحابی- فیروزه صابر- قاسم فلاح – قربان بهزادیان نژاد-کبوتر ارشدی- گوهر شمیرانی- لاله شاکری-لیلا عسگری وش-مجتبی ابنعلی- مجتبی بدیعی- مجید الهامی- محترم رحمانی- محمد امین هادوی- محمد باقر بختیار- محمدتقی شامخی – محمد حبیبی-محمد خسرویان-محمد داوری- محمد رضایی-محمد شیورانی- محمد علی عمویی- محمد فلاحی- محمد محمدی اردهالی-محمدرضا عباسی- محمد رضا کارخانه چین- محمدسعید حنایی کاشانی- محمدلطیف عباسپناه-محمود امیر زرینکمر- محمود دردکشان- محمود رئوفی-محمود صدیقی پور-محمود عمرانی- محمود متقی-مرتضی سالم- مریم رنگی طهرانی-مریم محبوب- مزدک دانشور-مسعود آقایی-مسعود باستانی- مسعود فرهیخته –مصطفی محب کیا- معصومه دهقان- مقداد شهدادیان- منوچهر مهربخش- منوریوسف پور- مهدی ارژنگ- مهدی حاج اسماعیلی- مهدی زمانی- مهدی فخرزاده- مهدی مظفری- مهرگان نجفی- مهسا تاجیک- مهوش سلیمانی- میثم معتمدنیا- میرزا محمد مهرابی- میرسلیمان حسینی مقدم- میلاد فدایی اصل- نازی عرفان- نجمه معصومی- نسرین غلامحسین زاده – نسرین نافعی- نظام الدین قهاری- نوید موذن- ویدا ربانی- هادی احتظاظی- هاشم آقاجری- الهام ناسوتی- هدا توحیدی- یونس رحمتی-Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.