سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » چگونه از رهبری مردمی، دیکتاتوری مستبد میسازیم!؟...

چگونه از رهبری مردمی، دیکتاتوری مستبد میسازیم!؟

چکیده :بر خلاف پزشکان که برای پاک کردن بدن عناصر بد را از میان بر می دارند او برای پاک کردن جامعه به حذف خوبان می پردازد. این وضعیت در انتها کینه مردم به او را در پی دارد، از این رو برای حفظ خود به مزدوران بیگانه روی می آورد، افزون بر این شاعران و ستایندگان و مداحان در دستگاه او منزلت می...


سیدعلی میرموسوی

توده مردم را عادت بر این است که فردی از افراد را فربه و مقتدر سازد و حامی و رهبر خود بنامد!
این جمله را افلاطون در کتاب جمهوری بیان میکند
از نظر افلاطون رهبر در سایه پشتیبانی بی چون و چرای مردم از آدمی به گرگ تبدیل می شود؛ افلاطون این فرایند را اینگونه توصیف میکند:
رهبر در آغاز اطمینان مردم را جلب می کند در نخستین روزهای فرمانروایی به هرکسی که پیش آید لبخند می زند، با همه مهربانی می کند و اطمینان می دهد که هرگز استبداد پیشه نکند.

او در سخنان و گفتگو های خصوصی و عمومی خود به همه وعده می دهد که أمور کشور را اصلاح کند و به سامان برساند و با همه مردم خنده رو و خوش رفتار است.

پس از آن که خیال وی از وفاداری مردم راحت شد به قلع و قمع مخالفان داخلی می پردازد.
با فراغت از آنان در گام بعد سبب می شود میان کشور او و کشورهای بیگانه دشمنی پیدا شود و حتی جنگ درگیرد!
جنگ برای رهبر از یک سو موجب می شود که مردم احساس کنند به پیشوایی اونیازمندند و به دلیل تهیدستی حاصل از هزینه های جنگ به چیزی جز تامین معیشت روزانه خود نیندیشند!

از سوی دیگر به بهانه جنگ کسانی را که هنوز فکر آزادی در سر می پرورانند را از بین می برد.
همچنین در سایه جنگ او با یاران پیشینش که در به قدرت رسیدن او نقش داشته اند و به دلیل نفوذ در بین مردم آشکارا بر وی خرده گیری و بدگویی می کنند، تسویه حساب می کند!

رهبر و پیشوای مستبد همواره از کسانی که هنوز غرور و شهامت یا دانش یا ثروتی دارند نگران است، از این رو پیوسته بر سر راه آنان دام می گذارد تا همه را از میان بردارد.

بر خلاف پزشکان که برای پاک کردن بدن عناصر بد را از میان بر می دارند او برای پاک کردن جامعه به حذف خوبان می پردازد.
این وضعیت در انتها کینه مردم به او را در پی دارد، از این رو برای حفظ خود به مزدوران بیگانه روی می آورد، افزون بر این شاعران و ستایندگان و مداحان در دستگاه او منزلت می یابند…

تحلیلی که افلاطون از چگونگی تغییر و تحول رهبران عامه پسند به فرمانروایان مستبد و خودکامه ارائه می کند، با وجود این که بیش از ۲۵۰۰ سال از آن می گذرد، ولی همچنان تازگی خود را حفظ کرده و در جهان کنونی نیز حرف هایی بسیار برای گفتن دارد.

منبع: قلمDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.