سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » رهبری حق عزل ایشان را نداشته و ندارد؛ به یاد مرحوم آیت‌الله حسینی کاشانی که شجاعت ...

رهبری حق عزل ایشان را نداشته و ندارد؛ به یاد مرحوم آیت‌الله حسینی کاشانی که شجاعت و غیرت را به جامه عمل آراست

چکیده :در زمانه ای که بسیاری از رجال سیاست ومذهب بنده قدرت میشوند والبته برای آن توجیهات شرعی وعقلی هم می‌آورند غافل ازینکه سیل همین توجیهات است که هر ناراستی را می تواند بپوشاند وفقط عزت نفس واستقلال وحریت و بندگی حقیقی خداست که انسان را از دام شیطان و بیداد مصون میدارد این شخصیت های اندک شمار غنیمت اند و براستی فقدان شان مصداق ثُلمه(رخنه)ای است که چیزی جایش را پر نمی کند(لایسدها...


عمادالدین باقی

وقتی که امروز درجامعه مان می بینم جو ضد روحانیت حتی درمیان اقشار سنتی ومذهبی هم کشیده شده یاد تیزبینی آیت الله منتظری می‌افتم که درسال شصت وچهار وشصت و‌هفت به بنیانگذارجمهوری اسلامی نوشت،اینکه روحانیون در راس سه قوه وپست‌های کلیدی و مجلس ودولت باشند باعث دور شدن مردم از روحانیت میشود اما پاسخ او را چنان دادند که همه می دانیم. درنتیجه عالمان گرانقدری هم هستند که از دنیا می‌روند اما قربانی همین فضای منفی موجود می‌شوند.در روزهای اخیر آیت الله حاج سیدمحمدحسینی کاشانی به دیار ابدی شتافت اما با وجود آنکه پدرشهید بود،پدرهمسر آقای علوی وزیراطلاعات هم بود از پیامهای رنگارنگ اصحاب قدرت و دولت خبری نبود.چرا؟ زیرا او عزت نزد پروردگار را با عزت نزداصحاب قدرت معامله نکرد.

سی ودوسال پیش درآن فضای بسیارسنگین او تنها فردی بودکه در پی اقداماتی که علیه آیت الله منتظری شد درمجلس خبرگان ازاو دفاع کرد.به نوشته اقای سادات حسینی‌‌:او یک تنه ایستاد وگفت:«رهبری حق عزل ایشان را نداشته و ندارد وآیت الله منتظری هم استعفای خود را به مجلس خبرگان ندادند ومجلس خبرگان هم ایشان را عزل نکرده،پس ایشان رهبرقانونی ورسمی است. حسینی کاشانی تنها فردی بود که حاضر شد برای اینکه خلاف قانون درجامعه رسمی نشود جان خود را هدیه کند.آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان را به مباهله دعوت کردوبا اشاره به حدیث امام صادق(ع) در نامه‌ای به ایشان نوشت من عمر خود را کرده ام و به بقیه عمر خود هم دل نبسته ام وحاضر هستم با شما مباهله کنم که ایه الله منتظری رهبر قانونی هستند.اگر نظر من خلاف واقع بود خداوند جان من را می گیرد ولی اگر نظر من موافق واقع بود اجازه دهید خداوند جان شما را بگیرد،تا حق روشن شود ومردم حقیقت را بدانند ولی آیت الله مشکینی زیر بار مباهله نرفت‌.زمانی که همه آیت الله منتظری را تنها گذاشته بودند گفت من غیر ازین جان چیزی ندارم که در راه احیای حق بدهم وفتوکپی نامه ای که به آ.مشکینی نوشته بودند را به من دادند».

در زمانه ای که بسیاری از رجال سیاست ومذهب بنده قدرت میشوند والبته برای آن توجیهات شرعی وعقلی هم می‌آورند غافل ازینکه سیل همین توجیهات است که هر ناراستی را می تواند بپوشاند وفقط عزت نفس واستقلال وحریت و بندگی حقیقی خداست که انسان را از دام شیطان و بیداد مصون میدارد این شخصیت های اندک شمار غنیمت اند و براستی فقدان شان مصداق ثُلمه(رخنه)ای است که چیزی جایش را پر نمی کند(لایسدها شئ).

تصور کنید اگر اصحاب لحیه وخبرگان چنین بودند کشورامروز درچه وضعیتی قرار داشت؟

*تیتر انتخاب کلمه استDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.