سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

ربط قدرت اجتماعی و انفجار نطنز

چکیده :راستی گویا اتفاق نطنز اتفاق بزرگی بوده است و سوله ای که قرار بود برگ برنده ۱۹۰هزار سوئی با سانتریفیوژهای نسل۶ برای کشور جهت مذاکرات احتمالی آماده کند از بین رفته...


سید هاشم فیروزی

قدرت اجتماعی، قدرت اقتصادی و قدرت نظامی منابع اصلی تشکیل دهنده هرم قدرت در یک حاکمیت هستند.

هنگامی که قدرت اجتماعی افول کند و شما فرصت موثر انتخابات مجلس را برای پوست اندازی اساسی و شیفت قدرت از دست بدهی و قدرت اقتصادیت هم تحت تاثیر تحریم و کرونا و ضعف مدیریت بشدت تضعیف شده باشد.
توان استفاده از قدرت نظامیت را نداری، ولو در این مولفه قدرت حائز جایگاه مطلوبی باشی و اینچنین است که در آن سوی مرزها با خرابکاری یا بمباران یا بمبگذاری یا هر چیز دیگر از پارچین تا زرگان و نطنز و زاگرس مانور می دهد و با افتخار توئیت هم می کند.

راستی گویا اتفاق نطنز اتفاق بزرگی بوده است و سوله ای که قرار بود برگ برنده ۱۹۰هزار سوئی با سانتریفیوژهای نسل۶ برای کشور جهت مذاکرات احتمالی آماده کند از بین رفته است!
هر چند ضربات امنیتی بزرگ ناشی از فقدان قدرت اجتماعی و قدرت اقتصادی از ترور حاج قاسم شروع شد.

اکنون هرگونه استفاده از قدرت نظامی رسما قدرت اقتصادی و بالطبع قدرت اجتماعی را بیش از پیش کاهش میدهد.
هر چند عدم استفاده از آن نیز چه بسا کلا هرم قدرت را نابود کند.

بازگشت به جمهوریت و ایجاد نشاط و امید اجتماعی نسبت به آینده بواسطه شیفت قدرت در جمهوری اسلامی به جوانان متخصص در دو طیف برای کشور زمان چند ساله در تخاصم با بیرون می خرد.
این اتفاق جنسش انقلاب گونه است.
سکوت در برابر ضرورت انقلاب خیانت در حق کشور است.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.