سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

تفسیر قرآن

چکیده :دین ورزی که آموختید بسوی فقر و فلاکت رهنمون ساخت و حال آنکه قرآن به زندگی بهتر وعده می دهد، اگر فقط برای آن سرای آخرت است پس دین را و قرآن را بگذارید تا هر کس به فراخور حال خود و شناخت خود و عرفان و ایمان خود به آخرتش بیندیشد، شما هم بعنوان مسئول در فکر دنیای آنها باشید و این همه غصه آخرت خلق الله را نخورید! خداوند هم راضی نیست که به پیامبرش هم فرمود...


علیرضا کفایی

قرآن کریم کتاب مقدس مسلمانان که از سوی خداوتد تبارک بصورت وحی بر پیامبر نازل شد و ادعا بر این است که تمام جنبه های زندگی بشری در آن لحاظ شده و رهنمود و هدایتی است از سوی خداوند برای بهتر زیستن و مسلماً برای تفسیر آن آشنایی و احاطه بر علوم قرآنی مانند تنزیل قرآن، شان نزول، تلاوت و وجوه زبانی تفسیر، اعجاز و تاریخ و همچنین مسلط بودن به زبان و ادبیات عرب نیاز است و با این تفصیل ادعایی بر تفسیر کتاب الله که در عنوان آمده است از این قلم ادعایی گزاف است اما به لحاظ مناقشات امروزی و حال و احوال مردم و جامعه من باب تذکری به خود و شاید دیگران خصوصاً مسئولین که مدعی اند تحت لوای قرآن و اسلام عمل می کنند می توان مواردی را گوشزد نمود. نه بر سبیل تفسیر که عاجز از آنیم بل به طریق سوال از مدعیان.

حضرات عقل کل که چهل سال با بسم الله ارحمن الرحیم شروع می کنید و پند و اندرز می دهید و بر اثبات خود و مدعای خود از آیات الهی و برای هدایت ملت دل میسوزانید و در هر محله و کوی و برزنی آخوندی را برکشیده اید تا تعلیم دین و ایمان نماید و راه بهشت هموار سازد، بفرمائید الآن کجای کارید؟ بهشت به قیمت جهنم کردن دنیای مردم و این همه نقش خیال و خرما بر نخیل و دست کوتاه مردم چگونه جایی است؟

ایمانی که می بایست به فراغ بال و خیال آسوده و دور از جار و جنجال حاصل آید آیا با این همه دغدغه و بلا و مصیبت مردم چه میشود؟ که امروز حتی اسلام هم جز ظاهری بیش نیست چه رسد به ایمان.

دین ورزی که آموختید بسوی فقر و فلاکت رهنمون ساخت و حال آنکه قرآن به زندگی بهتر وعده می دهد، اگر فقط برای آن سرای آخرت است پس دین را و قرآن را بگذارید تا هر کس به فراخور حال خود و شناخت خود و عرفان و ایمان خود به آخرتش بیندیشد، شما هم بعنوان مسئول در فکر دنیای آنها باشید و این همه غصه آخرت خلق الله را نخورید! خداوند هم راضی نیست که به پیامبرش هم فرمود

شما فقط ابلاغ کن، دینشان با خودشان، پیامبر هم فرمود لکم دینکم و لی دین!

حقیقت آن است که عروس حضرت قرآن نقاب آنگه بر اندازد / که دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغا، زاهدی کردن و در بوق کردن؛ دین ورزی نیست؛ فریب است و غوغا، در تفسیر قرآن همین کلام بس است که با بندگان خدا چه کرده اید که محتاج نان شب شده اند و بی خانمان، پرواز کرده اند به آسمانها پی پشت بامهای اجاره ای و شاید اینان به خدا نزدیکترند، اینان مفسران بزرگ قرآنند، که کتاب الله را با فقر و فاقه خود جلوی چشمان شمای مسئول گشوده اند و عبرت نمی گیرید.”عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی / که از خورشید جز گرمی نیابد چشم نابینا”

آیا دستآورد فقیهان و فیلسوفان در این مدت مدید همین بود که عده ای از خدا بی خبر زمامدار شوند و هر روز جنگ و دعوا و دزدی و غارت و کاخ و قصر خود را به رخ تهیدستان بکشند و از بهشت بگویند و جهنم نصیب مردم کنند.

قرآن کریم مثال این طایفه را جز دین فروشی تعبیر و تفسیری نمی کند، ارباب دین شده اید و با ریش، ریشه می زنید و از خود افسانه می سازید، نگاهی به زندانها و محکمه ها بیندازید؛ چه کسانی در زندان و حصرند و چه کسانی در محکمه از برای غارت و چپاول محاکمه میشوند؟

روزگار فتنه است و نشانه اش همین مصادره دین است که امروز متولیانش به جرم دزدی افشاء شده اند و دیروز را بیاد آورید که چه کسی را برکشیدید و دین و دنیا را به مسخره گرفت و آنچه امروز بر سر این مردم و ملت میرود از بابت همان نامحمود! است و حمایتهای بی دریغ و خوابهایی که از او دبده بودید، اخلاق و فرهنگ به بازی گرفته شد و سیل اختلاسهای کلان نمودار؛ از دین داری و تقوا استفاده ابزاری شد، دینداران و پارسایان محبوس و محدود شدند فقط برای اینکه با سیاست دروغ غالب و قدرت مسلط هماهنگ نبودند، برچسب فتنه خوردند و به بی دینی و ضدیت با نظام متهم شدند و….

تفسیر قرآن، زندگی بهتر و آسایش بندگان مظلوم خداوند است.

به مردم و مظلومیتها و نگرانی ها و مصائب آنها توجه کنید، عرفانی ترین و عالمانه ترین و صادقانه ترین تفسیر قرآن کریم رفع محرومیت و پرداختن به آبادانی زندگی امروز و فردای این ملت زجر کشیده است. صلح کنید با دنیا تا دنیای مردم آباد شودDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.