سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

دشمنان رنگارنگ ما

چکیده :چند شغله بودن مسؤولان بویژه انتصابیها و استفاده از انواع رانت ها و فراگیر شدن ژن برتر در تصرف سمتها دشمن است .رسانه میلی و دروغ و ظاهرسازی و چاپلوسی و شعارزدگی آن , دشمن است. کمبود مطالعه دشمن است . کپی برداری و پخته خواری در نگارشها و پژوهشها دشمن است.اینها همه دشمن نظام اجتماعی و ضد مصالح عمومی و ملی است. دغدغه آزادیهای سیاسی و اجتماعی نداشتن , حمایت از روزنامه ها و رسانه های ستایشگر و مداحان ولی برخورد با منتقدان , دشمن...


حسین علیزاده

آیت الله خامنه ای حق دارند نسبت به دشمن مکرر هشدار دهند. ما دشمن کم نداریم !
جهل و تفرقه مردم و انحطاط فکری و فرهنگی آنان دشمن است. فقر و بی عدالتی و تبعیض دشمن است. سست شدن بنیان خانواده و گسترش فحشا , بی بندو باری و روابط نامشروع , دشمن است .مدرک گرایی بی سابقه و افت تحصیلی و علمی از مقاطع پایین تا دکتری ( با وجود رشد کمی ), دشمن است. بیکاری , گرانی و اعتیاد دشمن است.

فساد دستگاه اداری و گسترش پارتی بازی , رشوه و اختلاس , دشمن است. رشد چاپلوسی و پاچه خاری و رییس پرستی , دشمن است. خودکامگی و استبداد زدگی و پاسخگو نبودن مسؤولان ,دشمن است. سوء مدیریت و بی تدبیری مدیران ( چه بی تعهدی و چه بی تخصصی) , و بی اعتمادی مردم به ایشان دشمن است. عدم استقلال و ناتوانی قوه قضاییه , دشمن است. ضعف نظارت و تعهد و شجاعت در مجلس , دشمن است. وعده های دروغ , اهمال , کم کاری و توجیه گری مسؤولان , دشمن است. قاچاق گسترده کالا بویژه که از ویژگان باشد , دشمن است. رواج دروغ و ریا ( بخاطر ظاهرگرایی مسؤولان) و درنتیجه نفاق و دورویی که بستر نفوذ بیگانگان است , دشمن است.

چند شغله بودن مسؤولان بویژه انتصابیها و استفاده از انواع رانت ها و فراگیر شدن ژن برتر در تصرف سمتها دشمن است .رسانه میلی و دروغ و ظاهرسازی و چاپلوسی و شعارزدگی آن , دشمن است. کمبود مطالعه دشمن است . کپی برداری و پخته خواری در نگارشها و پژوهشها دشمن است.اینها همه دشمن نظام اجتماعی و ضد مصالح عمومی و ملی است. دغدغه آزادیهای سیاسی و اجتماعی نداشتن , حمایت از روزنامه ها و رسانه های ستایشگر و مداحان ولی برخورد با منتقدان , دشمن است…

بازهم بگویم ؟!
ما باید دوستان نادان تندرو و کاتولیکتر از پاپ و فریب خور را نوعی دشمن یا پایگاه دشمن محسوب کنیم و دشمنان دانا را بر آنان ترجیح دهیم , چه رسد به دلسوزان منتقد که صداقت و صراحتشان دلیل بر نفوذی نبودن آنهاست .

آری دریغ و درد و افسوس که ما امروزه ازین قبیل دشمن های رنگارنگ داخلی که صد برابر خطرناکتر از دشمنان خارجی است , کم نداریم !Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.