سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » پاسخگوی همه این دل‌های شکسته کیست؟...

پاسخگوی همه این دل‌های شکسته کیست؟

چکیده :اگر بیاد آوریم که مهدی کروبی ومیرحسین موسوی هم ۹سال است در حصرند و اگر به گذشته بازگردیم بیادآوریم که درین ۴۰سال چه دلهای فراوانی شکسته اند آنگاه دربرابر این پرسش قرار میگیریم که در این سرای دنیا و در آن سرای عقبی،پاسخگوی همه این دلهای شکسته...


عماد الدین باقی

۳روز از رحلت برادر آیت الله منتظری که چندسال کوچکتر از ایشان بود گذشت.به بازماندگانشان تسلیت میگویم وتبریک بخاطر تباری چنین افتخار آمیز.

بزرگواری ازنجف نوشته بود:”آیت الله منتظری که نامش حسینعلی بود درماه امام حسین(ع) به رحمت خدا رفت،وحاج حسنعلی در روز تولدامام حسن”.پیرمرد کشاورزی که مانده بود تا گواه دیگری بر پیشه وپیشینه پاک خانوادگی فقیه بزرگ وآزاده عصرما باشد.کشاورزی متدین،مظلوم،نازکدل و دوست داشتنی.خاطره ای که آقای سعیدمنتظری تعریف میکردند،بیانگر روابط انسانی وعاطفی دو برادر از تبار پاکان است:
“در زمان حصر می آمد پشت درخانه آقا و کنار کیوسک مأموران می نشست و تاهماهنگی برای رفتن به منزل را انجام دهند درلحظه های انتظار بی اختیار می گریست وبا دستان زحمتکش،پهنای صورتش را پاک میکرد که اشکهایش نشان ضعف دیده نشود چه،از قلب رئوفش نشات میگرفت!

اگر بیاد آوریم که مهدی کروبی ومیرحسین موسوی هم ۹سال است در حصرند و اگر به گذشته بازگردیم بیادآوریم که درین ۴۰سال چه دلهای فراوانی شکسته اند آنگاه دربرابر این پرسش قرار میگیریم که در این سرای دنیا و در آن سرای عقبی،پاسخگوی همه این دلهای شکسته کیست؟

*تیتر انتخاب کلمه استDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.