سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اقدام به خودکشی همسر یکی از امضاکنندگان بیانیه استعفای رهبری...

اقدام به خودکشی همسر یکی از امضاکنندگان بیانیه استعفای رهبری

چکیده :امشب، بدلیل فشارهای زیاد از همه کس و همه طرف: تهدید از طرف حکومت و تحت فشار قرار دادن خانواده ام و استفاده از انها برای جلوگیری از فعالیت های خود ، زیر منگنه خانواده بودن، عدم حمایت دوست و فامیل و خانواده، دور شدن دوست و آشنا بدلیل فعالیت سیاسی‌ام و وضعیت همسرم، تهمت و افترا از طرف فامیل و دوست وآشنا ، حتی فشار از طرف خود همسرم... با اینکه مایل نیستم اما چاره‌ای جز خودکشی...


زهرا ناظوری همسر زندانی عبدالرسول مرتضوی یکی از امضاکنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای در اعتراض به شرایط سخت خود و خانواده اش دست به خودکشی زد و هم اکنون در بیمارستان تحت مراقبت های ویژه است.

وی قبل از این اقدام در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
همه راه ها را برای رساندن صدایم امتحان کردم اما تاثیری نداشت.
امشب، بدلیل فشارهای زیاد از همه کس و همه طرف: تهدید از طرف حکومت و تحت فشار قرار دادن خانواده ام و استفاده از انها برای جلوگیری از فعالیت های خود ، زیر منگنه خانواده بودن، عدم حمایت دوست و فامیل و خانواده، دور شدن دوست و آشنا بدلیل فعالیت سیاسی‌ام و وضعیت همسرم، تهمت و افترا از طرف فامیل و دوست وآشنا ، حتی فشار از طرف خود همسرم… با اینکه مایل نیستم اما چاره‌ای جز خودکشی ندارم.
اگر جانم را ازدست دادم مسیٔولیتش بعهده حکومتی است که روز به روز جامعه را غرق در فساد کرد و به تباهی کشاند.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.