سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » چرا دال تهى در امر سیاسى اهمیت دارد؟...

چرا دال تهى در امر سیاسى اهمیت دارد؟

چکیده :با چه چیزی پس پر مى شوند یا به‌عبارت دیگر محتوایش از کجا مى‌آید؟ محتواى آنها نه از مدلول‌هایشان بلکه از تقاضاهایى که برایشان وجود دارد، شکل مى‌گیرد؛ تقاضاهاى متعدد و متنوع. هرچه این تقاضاها بیشتر و فربه‌تر شود هرچند که گفتمان آزادى و برابرى خواهى بیشتر تهى مى‌شود (چیزی که تحت عنوان شعارى بودن این حرف‌ها برخى از آن یاد مى‌کنند) اماهمین تهى بودن، مهم‌ترین منبع قدرت آن...


امین بزرگیان

«یک دال تهى، به بیان دقیق، یک دال بدون مدلول است. خود این تعریف، مبیّن یک مساله است. چگونه ممکن است که یک دال ، بدون اتصال به هیچ مدلولى وجود داشته باشد و باقى بماند؟»

ارنستو لاکلائو/ چندخط اول مقاله “چرا دال تهى در امرسیاسى اهمیت دارد؟ در کتاب هژمونى و استراتژى‌های سوسیالیستى.

در میانه هرگونه تلاش براى غلبه پیدا کردن بر یک سیستم اجتماعى و سیاسى و اقتصادى مشخص، عناصرى گفتمانى بوجود مى‌آید. این گفتمان منتقد را دال‌هاى تهى می‌سازند. مثلا لاکلائو مثال مى زند که خواست آزادىِ انسان یا برابرىِ انسان در واقع یک دالِ تهى است که مدلولى را نمى‌توان بطور کامل برایش مشخص کرد و نام برد. آزادى و برابرى واژه‌هایى تهى هستند. با چه چیزی پس پر مى شوند یا به‌عبارت دیگر محتوایش از کجا مى‌آید؟ محتواى آنها نه از مدلول‌هایشان بلکه از تقاضاهایى که برایشان وجود دارد، شکل مى‌گیرد؛ تقاضاهاى متعدد و متنوع. هرچه این تقاضاها بیشتر و فربه‌تر شود هرچند که گفتمان آزادى و برابرى خواهى بیشتر تهى مى‌شود (چیزی که تحت عنوان شعارى بودن این حرف‌ها برخى از آن یاد مى‌کنند) اماهمین تهى بودن، مهم‌ترین منبع قدرت آن است. در واقع لاکلائو به ما می‌گوید که مدام به سبک دولت کمونیستى این تهى بودن را نخواهید جبران کنید، بلکه بدانید منبع قدرت سیاست مردمى همین دال‌هاى تهى‌اند که شناورند.

لاکلائو نشان مى‌دهد که آرمان رهایى یک محتواى مشخص ندارد و کسى آن را تعیین نمى‌کند. رهایى از نظر لاکلائو چیزى نیست جز کنار هم قرار گرفتن همین تقاضاها براى آزادى و برابرى و همین رویاها که با هرچه بیشتر و متنوع‌تر شدن تهى‌تر مى‌شوند.

– در فصل سوم کتاب جنبش خستگان به این موضوع بیشتر پرداخته‌ام.

تیتر انتخاب کلمه استDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.