سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » توان این را داشته باش تا علی باشی!...

توان این را داشته باش تا علی باشی!

چکیده :میثم محمدی توان این را داشته باش تا سیاست را مردمی بدانی و مردمی برانی! آنگاه که مردم ترا نپذیرفتند و نخواستند توان این را داشته باش که بیست و پنج سال کشاورزی کنی و دانه خرما بکاری و چاه بکنی اما سیاست را مقدس و منحصر به تقدس خود نکنی و امامت را منحصر...


میثم محمدی

توان این را داشته باش تا سیاست را مردمی بدانی و مردمی برانی! آنگاه که مردم ترا نپذیرفتند و نخواستند توان این را داشته باش که بیست و پنج سال کشاورزی کنی و دانه خرما بکاری و چاه بکنی اما سیاست را مقدس و منحصر به تقدس خود نکنی و امامت را منحصر به حکومت خود نگردانی.

توان این را داشته باش تا در شب مرگ جای پبامبرت بر بستر بخوابی و به مرادت آری بگویی و به نیزه های تشنه به خون ت، نه!

توان این را داشته باش تا تقدس را از خود دور کنی. در عمل بتوانی به مردمانی که ترا به حد کبریایی رسانده اند پشت کنی و به شهرت و محبوبیت جادوانی و الهه نور جعلی پشت پا بزنی.

توان این را داشته باش تا با رای و بیعت ملت خلیفه شوی حاکم شوی و امیرالمومنین٬ نه با تفسیر و متن و وصیت و در غیاب ملت!

توان این را داشته باش تا فرعون خود را خود در وجودت بکوبی آنگاه که برای زن شهید جنگ صفین نان می پزی و تنور شعله ور می‌کنی و به بچه‌هایش سواری میدهی و زخم زبان و نفرین ش را می شنوی.

توان این را داشته باش که قدرت از عطسه بز برایت بی ارزش تر باشد، از لنگه کفش پوسیده وصله پینه و آن هم چه قدرتی؟ حکمرانی بر عراق و حجاز و مصر و ایران! توان این را داشته باش که بتوانی شیعه خود برانگیزی و ذوالفقار در یدت باشد اما دولتت را نه بر استصواب شیوخ و اصحاب کبار و انتصاب اهل تشخیص که بر بیعت ملت در مسجد و در برابر دیدگان همه‌گان استوار کنی.

توان این را داشته باش که خود بر مخالفان خلافت ت ضامن باشی. خود از تهدید آنان برهانی. خود از محبس جامعه شیفته خود رهایی شان دهی.

توان این را داشته باش تا خلیفه باشی و به بازار بروی و پیش رو و پس رو نداشته باشی، محافظان مسلح حصار تو با مردم نباشند، لبخندت از سر منت بر خلایق و احساس قدرت از جمع کردن محافظان و موافقان و مطیعان و مویدان و مقلدان برای سخنرانی ات نباشد.

توان ش را داشته باش تا در میان سخنت ناسزایت گویند، آرزوی مرگت برند کافرت خوانند و بر تو بشورند اما بتوانی گوش کنی نگاه شان کنی و با آن چشم های نافذ و سنگین و گیرایت برایشان از سنت حبیب ت محمد و عشق ت قرآن استدلال آوری و باز تهمت بشنوی و باز بگویی و باز تکفیر شوی و باز بگویی …

توان این را داشته باش تا مخالفان خود را عوامل معاویه ندانی بلکه در مسیر حق بر خطاشان دانی، تا پیش از هر مخالفت و حتی ستیزی حکم محبس شان ندهی، از خروج شان به نیت عمره ممانعت نکنی و در حصر و بندشان نیندازی.

توان این را داشته باش تا مخالفان ت را انگ نزنی، بیرحم نباشی و حتی بر دشمنان خود منصف و متقی بمانی!

توان این را داشته باش که در میانه میدان جنگ برای شک سربازانت به اینکه تو بر حقی یا عایشه، احترام قایل باشی که آنها اول انسانند و بعد سرباز و پرسش شان با تحسین تو همراه باشد نه تحقیر تو.

توان این را داشته باش که در مقام حاکم در میانه بازار ریشخندت کنند و تو نیز بر آنان لبخند آوری نه بند. به شهر انبار بروی و جماعت از پی خود دوان و پایکوبان ببینی و به جای آنکه این استقبال را بهانه محبوبیت و اقتدار خود کنی و مردم را به آن بندگی عادت دهی، از آن کار نهی شان کنی و خوار شدن شان فرایاد آوری و چشم بر آن محبوبیت و قدرت ببندی و شکوه انسانیت آنان در دیده گزاری و بر زبان رسانی.

توان این را داشته باش تا عاشق باشی، فاطمه را در غربت و مظلومیت دفن کنی اما در پی انتقام نباشی، کرسی خلافت را به هنگام غسل محبوب ت محمد همراه با او در خاک کنی و در پی کسب قدرت با استناد به وصایت او و نسب خود بدون خواست مردم نباشی و آنگاه که مردمت در هنگامه جهاد رغبتی ندارند صادقانه بر آنان سخن گویی و شکوه کنی اما محکوم و مطیع و منقاد شان نسازی و زندگی مردم خویش به گروی نیت و انگیزه جهاد خویش درنیاوری و به منت امنیتی که برایشان به ارمغان آورده ای، حریت و برابری شان نستانی و آنان را چونان رمه تشنه آبشخور خود نسازی بلکه فرایادشان آوری از چشمه جوانمردی و عدالت سیراب شوند، همه با هم سیراب شوند!

جوانمردی و عدالتی که می‌تواند حتی به قیمت جانت تمام شود!

آری! توان این را داشته باش تا علی باشی! بسوزی و نسوزانی تا جاودان باشی.

منبع: اینستاگرام نگارندهDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.