سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

کمیسیون تلفیق در راس امور!

چکیده :بودجه سال ۹۹ غیر واقعی است و بر اساس شرایط تحریم و متوهمانه بسته شده است و رقم بودجه ای مربوط به فروش نفت بر اساس واقعیت موجود نیست؛ بودجه ای که بیشترین بار و فشار را بر مردم وارد می کند و به کوچکتر شدن سفره مردم می انجامد و زیر خط فقر بودن را بزرگتر می...


علیرضا کفایی

شاهکار جدیدی از مجلس را شاهدیم؛ چند روزی نگذشته بود که از مرخصی بازگشتند و به بهانه کرونا عجایبی از آنها مشاهده میشود؛ از تست شدن کرونایی و با توجه به اینکه تست این بیماری بسیار گران است و کیتهای تشخیصی هم در حداقل قرار دارد تا کیف مخصوص بهداشتی و …. که این نمایندگان دلسوز ملت چنان خود را جدای از ملت می دانند و یا تافته جدا بافته میدانند و در حالی که مردم برای یک ماسک عادی و یا ژل و …. با مشکل روبرویند به آنها که وکیل همین مردمند هدیه میشود و بالاتر از همه اینها به بهانه کرونا مجدداً مجلس را که باید در این وانفسا از حقوق مردم دفاع کند به تعطیلی می کشانند و مردم شده اند بازیچه.

پشت پرده اما از این هم بدتر و وحشتناکتر است، هیئت رئیسه، در این تعطیلی خانه ملت! با نمایندگان تماس گرفته و تلفنی از آنها رای گیری نموده تا اختیار تصویب بودجه ۹۹ در صحن را به کمیسیون تلفیق تفویض نماید و ظاهراً دولت قصد دارد قبل از شروع مجلس بعد به هر قیمتی شده هر چه زودتر بودجه را به تصویب برساند و احتمال می رود و یا این ظن قوی وجود دارد که با هماهنگی بخشهایی از حاکمیت و چنانچه در تلفن به نمایندگان مشخص است شورای نگهبان هم دخیل است؛ دور از چشم مردم و پنهانی آن کنند که خود می خواهند، سابقه معزولیت مجلس و بحساب نیاوردن مردم را در چنین مواردی میتوان در ماجراهایی مانند قیمت بنزین که شورای عالی سران قوا انجام دادند جستجو کرد.

بودجه سال ۹۹ غیر واقعی است و بر اساس شرایط تحریم و متوهمانه بسته شده است و رقم بودجه ای مربوط به فروش نفت بر اساس واقعیت موجود نیست؛ بودجه ای که بیشترین بار و فشار را بر مردم وارد می کند و به کوچکتر شدن سفره مردم می انجامد و زیر خط فقر بودن را بزرگتر می کند.

اگر استنادی به اصل ۸۵ میشود باید به این نکته توجه شود که برای قوانین آزمایشی است ولی مگر می توان بودجه کشور که برای یکسال بسته میشود را در ردیف قوانین آزمایشی قلمداد کرد.

تصور می شود که بودجه ای به این شکل و پنهانی و مرموز؛ بر مشکلات کشور می افزاید و نمایندگانی که تفویض اختیار کرده اند و کمیسیون تلفیق بنای بدعتی را نهاده اند که از این پس مردم در چنین تفکر و اقدامی نادیده گرفته خواهند شد، بنابر این چنین مجلس فرمایشی هم نباشد بهتر است، سران و گروهی خاص بنشینند هرچه خواستند انجام دهند، مردم را بیش از این به تمسخر نگیرند.

کمیسیون تلفیق بازیچه خیالپردازی بخشی از حاکمیت شده و هیچگاه اختیاری از خود نداشته، برای تائیدیه گرفتن، خانه ملت را تعطیل کرده اند، آیا امروز می توان گفت مجلس در راس امور است؟ یا باید گفت کمیسیون تلفیق در راس اجرای امور دیگرانی غیر از مردم است.!Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.