سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

به مرگ می‌خندند

چکیده :آنها در مقابل مرگ، ایستاده اند و می‌خندند و می رقصند! این شادی، قدرتمندترین سلاح آنان است در زمینه و زمانه ای که به روشن ترین شکل بی هیچ مدافعی در مقابل سیل سیاه سیاست دولت ایران قرار گرفته اند....


این تصویر، پزشکان و کادر درمان بیمارستان های نکویی و کامکار قم و مسیح دانشوری تهران

آنها در مقابل مرگ، ایستاده اند و می‌خندند و می رقصند! این شادی، قدرتمندترین سلاح آنان است در زمینه و زمانه ای که به روشن ترین شکل بی هیچ مدافعی در مقابل سیل سیاه سیاست دولت ایران قرار گرفته اند.

همچون آنان پزشکان دیگر در تهران و رشت و گرگان به این فداکاری مشغولند. فداکاری که هیچ کلمه ای بر کاغذ و هیچ ستایشی بر زبان نمی تواند ابعاد عمیق و وسیع اش را بیان کند!

فرشتگانی که لفظ فداکاری در مقابل آنچه انجام می‌دهند بی معناست.

با کمترین امکانات پیشگیرانه، بسیار پیش از اینکه کیت های بهداشتی مقابله با کرونا به بیمارستان ها برسد، با تن و جانشان، با به مخاطره افکندن سلامتی و آینده زندگی شان در مقابل بیماری و در کنار بیماران ایستادند.

اکنون چندین تن از آنان خود مبتلا به کرونا شده و کسالت پیدا کرده اند. در حالیکه دولت دروغگو و پنهان کار ایران که فساد روابط سیاسی اجباری اش با چین موجب شیوع کرونا به بدترین و گسترده ترین شکل ممکن در کشور شد کمترین حمایتی از کادر درمان و پزشکان خود نکرد و با پنهان کاری باز هم مثل همیشه جان پزشکان فداکاری را به خطر انداخت که در هاله ای از تردید و ابهام، روزهای روز بدون هیچ لباس و وسایل استاندارد به معاینه بیمارانی می پرداختند که مبتلا به کرونا بوده اند.

بله! جان آنان و بسیاری از مردم به خطر افتاد تا سیاست اقتصادی چین و ایران در فضای حاصل از خطاهای پرشمار و انزوای بین المللی به مخاطره نیفتد.

کلمه در همینجا این کمترین ستایش را برای تلاش و فداکاری پزشکان و کادر درمان تمامی بیمارستان های ایران تقدیم می‌دارد و خالصانه ترین آرزوها را برای سلامتی و سربلندی ایشان از خدای رحمان و رحیم خواهان است.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.