سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

بنیادگرایی

چکیده :موسولینی نیز به سیاق سورل، ارزش کردار خشن را بیان می دارد. او اظهار می دارد:«خشونت عملی کاملا اخلاقی است» و «تقریبا تمام زندگی من در دفاع از خشونت سپری شده است» و هیتلر این مظهر فاشیسم نیز، در راستای حق بودن ایدئولوژی خود، حق را تنها مخصوص قدرتمندان می...


کلمه – حسن ماکیانی

«خشونت عملی کاملا اخلاقی است».(موسولینی)

اومبرتو اکو می گوید:«هم گونی طلبی و بنیادگرایی را معمولا انگاره هایی می شمارنند باپیوند تنگانگ؛این دو را آشکارترین صورت های(former)بی مدارایی می دانند».بنیادگرایی، هم گونه طلبی و فاشیسم شبه علمی،موضع گیری هایی هستند که پیشاپیش راه را بر هر گونه تفکر و ‌نوع نگرش و ورود آن به عرصه ی تفکر دیگر می بندند. بنیادگراها، تنها نحوه تفسیر خویش را می پذیرند و سایر شیوه ها را قبول ندارند یا با آنها برخورد می نمایند.

در حوزه اندیشه، هر تفکری که ریشه در بنیادگرایی داشته باشد الزاما بی مدارا است و در حوزه تاویل این کاملا حتمی است.
ایدئولوژی مقدس، در جامه ی عمل و به عنوان محور حرکت اجتماع، برای تأیید حقیقت بودن خود به خشونت متوسل می شود. ژرژسورل اسطوره پرداز فاشیست،خشونت رابه خودی خود دوست می داشت و بیان می کرد: «خشونت،اصلی اخلاقی است» (سورل تاملاتی در باب خشونت).

موسولینی نیز به سیاق سورل، ارزش کردار خشن را بیان می دارد. او اظهار می دارد:«خشونت عملی کاملا اخلاقی است» و «تقریبا تمام زندگی من در دفاع از خشونت سپری شده است» و هیتلر این مظهر فاشیسم نیز، در راستای حق بودن ایدئولوژی خود، حق را تنها مخصوص قدرتمندان می دانست.

استفاده از ابزار خشونت و تفتیش عقاید و افکار، مقوله هایی هستند که ایدئولوژی مقدس، درجامه ی عمل از آن استفاده کرده وخواهد کرد.

بهترین نمونه استفاده از خشونت را می توان در وقایع تاریخی قرون وسطایی و اعمال ارباب کلیسا جستجو کرد.

نظام رعب و وحشت،که در سایه ایدئولوژی های مقدس به وجود می آید با ابزار خشونت،به دنبال نجات دادن روح انسان هایی هستند که به هر دلیل پایبندی به آن ایدئولوژی راندارند.

خشونت در جامعه ی دینی، زشت ترین نوع خشونتی است که بشریت می تواند بدان گرفتار شود. مانند خشونت با خانم نیلوفر بیانی و…؟!

جزم گرایی های مذهبی همواره از به وجود آمدن فضای عقلانی خودداری کرده و در عرصه های مختلف فکری، دست به عدم رواداری و سرانجام خشونت می زنند و البته هر خشونت از یک جانب، خشونت از جانب دیگر را به دنبال خواهد داشت.

روی زمین ما، هیچ کس حق این ادعا را ندارد که تک قطب حقیقت نزد اوست!

در حوزه ی ایمان هیچ کس نمی تواند اعلام کند:«حق با من است وشما بر خطایید!»Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.