سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

سلطانیسم

چکیده :شخص حاکم و رهبر در آن جامعه، ماورای تمامی قوانین وافکار بوده و در حد یک تابوی غیرقابل تصور نقش ایفا می کند؛ شخصیت تخیلی ماوراء بشری بودن او، این پندار را برایش به وجود می آورد که او می تواند در تمامی زمینه ها صاحب نظر و فصل الخطاب باشد. در چنین جامعه ای هیچ کس و هیچ طرز تفکری نمی تواند کوچک ترین انتقاد و ایرادی نسبت به این حاکم داشته باشد. و این حاکم برحکومت است که از بالا برای همگان تصمیم می گیرد و صلاح و فساد را تشخیص می دهد. شیوه ی حکومتی در حکومت های ایدئولوژیک از بالا به پایین...


کلمه – حسن ماکیانی

«سلطانیسم (پاتریمونیالیسم شرقی) فرهنگ سیاسی رفتار نهادهای ایدئولوژیک دینی است.»در این فرهنگ حکمران،نماینده یاسایه خدادر زمین تلقی می شود.نهاد سیاسی مستقلی که خارج ازحیطه اراده حکمران باشد وجود ندارد.حکمران مظهر حق و مردم مظهر تکلیف وفرمانبرداری هستند.،همه فرامین و اوامر ومقررات مشروعیت خودرا ازحکمران می گیرند. لذا،نظارت برحاکم امری زاید وبی معنی تلقی می شود.چراکه حاکم درمقابل مردم که اتباع او تلقی می شوند پاسخگونیست.

شخص حاکم و رهبر در آن جامعه، ماورای تمامی قوانین وافکار بوده و در حد یک تابوی غیرقابل تصور نقش ایفا می کند؛ شخصیت تخیلی ماوراء بشری بودن او، این پندار را برایش به وجود می آورد که او می تواند در تمامی زمینه ها صاحب نظر و فصل الخطاب باشد. در چنین جامعه ای هیچ کس و هیچ طرز تفکری نمی تواند کوچک ترین انتقاد و ایرادی نسبت به این حاکم داشته باشد. و این حاکم برحکومت است که از بالا برای همگان تصمیم می گیرد و صلاح و فساد را تشخیص می دهد. شیوه ی حکومتی در حکومت های ایدئولوژیک از بالا به پایین است.

دریک حکومت ایدئولوژیک می توان نشانگرهای فسادرابه شرح زیر دانست:

۱-از آن جاکه حاکم ایدئولوژیک مقدس،فراتر از قانون بوده و در برابر هیچ کس پاسخگو نیست، به تبع آن قسمت ها و بخش های مختلف حکومت نیز که تابع او می باشند از پاسخ گویی در برابر مردم سر باز زده و در نتیجه در مورد تصمیم گیری ها یک روال منطقی وجود نخواهد داشت. ودرکل سیستم تحت نظارت استصوابی حاکمیت می باشد.

۲-دراین سیستم،برای استفاده از خدمات اجتماعی مردم باید چیزی فراتر از قانون بپردازند.

۳-سیستم های کنترل ونظارت شدید بررسانه هاومطبوعات اعمال می شود تا چیزی یامطلبی برخلاف آموزهای ایدئولوژی مقدس وشخص حاکم انعکاس ندهند.

۴-دراین سیستم هزینه های بسیار گزاف برای تبلیغات افکارحاکم وکارهای اوپرداخت می شود،وهمچنین هزینه های نظامی، وشبه نظامی، وپلیسی، ونهاده های امنیتی بالا وسنگین بوده، ودرکل جایگاهی برای هزینه های اجتماعی بسیارکم وجود دارد. و
درواقع نوع قوانینی که دریک حکومت ایدئولوژی گرای دینی به اجرادر می آید خودبه خود محدودکننده ی تمامی آزادی های مردم خواهد شد و البته این درحالی است که آنان مدعی اند که مردم تحت نظارت قانون می توانند آزاد باشند؟!Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.