سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

عدالت به مسلخ میرود

چکیده :دست جفای دستگاه قضایی کشور با فشار دستگاه‌های اطلاعاتی، از شرق کشور، استان کوچک و محروم خراسان‌شمالی، بیرون زده است. مهر و آبان ۱۳۹۷ در پی اعتراضات صنفی فرهنگیان، هفت نفر از معلمان خراسان شمالی، بازداشت شدند که پس از روزها بازداشت بطور پراکنده با قید وثیقه آزاد...


بیش از چهل‌ویک سال زندان در یک پرونده برای هفت نفرفرهنگی!
قربانی دستگاه قضاست نه فرهنگیان!

اینبار دست جفای دستگاه قضایی کشور با فشار دستگاه‌های اطلاعاتی، از شرق کشور، استان کوچک و محروم خراسان‌شمالی، بیرون زده است.

مهر و آبان ۱۳۹۷ در پی اعتراضات صنفی فرهنگیان، هفت نفر از معلمان خراسان شمالی، بازداشت شدند که پس از روزها بازداشت بطور پراکنده با قید وثیقه آزاد گشتند.
محمدرضا رمضانزاده مسئول هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی است.

سعید حقپرست، علی‌فروتن‌، حمیدرضا رجایی و حسین رمضانپور اعضای هیات مدیره انجمن هستند.

مصطفی رباطی و حسن جوهری اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی میباشند!

یک پرونده کاملا ساختگی پنج جلدی با بیش از دوهزار صفحه توسط اداره اطلاعات با اتهامات واهی تشکیل میشود و برای رسیدگی و صدور کیفرخواست پس مراحل بازپرسی در دادسرا، راهی دادگاه عمومی و انقلاب میشود.

که در مجموع :

۱. محمدرضا رمضانزاده مجموعا به پانزده‌سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، حدود سه میلیون جریمه نقدی، محرومیت از فعالیتهای حزبی
۲. حسین رمضانپور مجموعا به هشت‌سال زندان، دوتا ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از فعالیتهای حزبی
۳. حمیدرض رجایی مجموعا به چهارسال زندان، محرومیت از فعالیتهای حزبی
۴. علی فروتن
۵. مصطفی رباطی
۶، سعید حقپرست
۷، حسن جوهری هریک به سه‌سال‌وهشت‌ماه زندان محکوم شده اند.

احکام بدوی صادره در دادگاه عمومی در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز عینا تایید شده‌اند و احکام دادگاه انقلاب، رای بدوی میباشند و قابل تجدیدنظرخواهی هستند.

جزییات این احکام به تفکیک اتهامات مطرح شده و قابلیت اجرایی، پس از اطلاع کامل از شیوه ی اجرا، از طریق همین کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران منتشر خواهد شد.

شایان ذکرست که علاوه بر پرونده های دستگاه قضا، پرونده‌هایی نیز در هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت اداره آموزش و پرورش استان خراسان شمالی برای این معلمان مطرح گشته است که درنهایت برای محمدرضا رمضانزاده حکم بدوی بازنشستگی پیش از موعد با کسر یک گروه و برای حسین رمضانپور حکم قطعی تایید شده هیات تجدیدنظر، تبعید یکساله محل خدمت از بجنورد به آشخانه، درون استان، صادر گردیده است. سعید حقپرست نیز توبیخ کتبی درج درپرونده میگیرد.

پرسش از افکار عمومی، حقوقدانان، مسئولین کشوری و حوزه قضایی اینست که آیا اعمال چنین فشارهای وحشتناکی بر تعدادی معلم که تمامی فرهنگیان استانشان و بسیاری از معلمان کشور بر ماهیت و صداقت و سلامت فعالیتهای صنفی این افراد آگاه هستند، جز قربانی کردن حق‌ و‌ عدالت مفهوم دیگری دارد!؟

شورای هماهنگی‌ تشکلهای صنفی‌ فرهنگیان ایرانDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.