سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

جمهوری از نوع دیکتاتوری

چکیده :برپایی یک نظام «وحشت آفرین» برای رسیدن به خواسته خود، و حالت عمومی جامعه مبتنی بر وحشت دائمی، لازم اجرا می باشد، زندان، بازداشتگاه ها، تبعیدهای داخلی، حصر، حملات نیمه شب گروه های ویژه، و هزاران مورد شکنجه و قتل بدون مراعات دادرسی، از جمله ابزارهای این نظام های وحشت آفرین هستند. ...


حسن ماکیانی

فرانتس نویمان معتقد است که سه نوع دیکتاتوری وجود دارد:

۱-دیکتاتوری ساده، این دیکتاتوری قدرت را از طریق وسایل قابل پیش بینی اجبار، از جمله ارتش، پلیس، و یک دستگاه قضایی وابسته به طور کامل حفظ می کند.

۲-دیکتاتوری سزار مآبانه (قیصرمابانه)، این دیکتاتوری قدرت را ازطریق، « حمایت مردمی»، و «پایگاه توده ای»، که به او وفاداری مشخصی داشته باشند حفظ می کند.

۳-دیکناتوری تمامیت خواه، آن هایی که صاحب قدرت هستند می کوشند با (مهار آموزش)، وسایل ارتباط جمعی و نهادهای اقتصادی، را به طور کامل در اختیار داشته باشند و بدین وسیله کل جامعه، و زندگی خصوصی شهروندان را به نظام سیاسی خود، مرتبط سازند.(آزادی وقدرت وقانون،فرانتس نویمان).

درنوع دوم دیکتاتوری، که نویمان از آن به دیکتاتوری قیصر مآبانه یاد می کند، نیاز به پشتیبانی مردم در راستای برآوردن خواسته های آنان امری ضروری به نظر می رسد. دراین نظام ها آنان به طرد خشونت آمیز آزادی های سه گانه و به ویژه آزادی های فردی، و همچنین وجود اطاعت بدون قیدوشرط، در راستای برآوردن اهداف خود تکیه دارند. و برپایی یک نظام «وحشت آفرین» برای رسیدن به خواسته خود، و حالت عمومی جامعه مبتنی بر وحشت دائمی، لازم اجرا می باشد، زندان، بازداشتگاه ها، تبعیدهای داخلی، حصر، حملات نیمه شب گروه های ویژه، و هزاران مورد شکنجه و قتل بدون مراعات دادرسی، از جمله ابزارهای این نظام های وحشت آفرین هستند.

مشروعیت این نظام ها، مستلزم استفاده از ابزارهای خشونت و گسترش فضای رعب و وحشت خواهدبود، و در همین راستا، استفاده از هر ابزاری را لازم می دانند. آنان احتیاج به آزادی در راستای اعمال قدرت، برای از بین بردن امر حقیقی آزادی دارند. آنان از آزادی به عنوان یک مقوله که فراتر از حاکمیت باشد، اعتقادی نداشته و وجود آن را برای تجلی بخشیدن به آرمان های خود خطرناک می بینند.

 Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.