سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » دروغ و دروغ گرایی ویژگی منحصربفرد نظام های توتالیتر و مطلقه...

دروغ و دروغ گرایی ویژگی منحصربفرد نظام های توتالیتر و مطلقه

چکیده :دروغ و ‌دروغ پردازی درنظام توتالیتر مبتنی بر ایدئولوژی مقدس، بسیار فراتر از نوع دروغ پردازی سایر ایدئولوژی ها، خواهدبود. نظام های توتالیتر مقدس، به واسطه اینکه حفظ قدرت و عمل به آموزهای خود را حقیقت مطلق می دانند از تمامی ابزارهای لازم برای حفظ دروغ خود و کتمان حقیقت از مردم استفاده می کنند. بدین جهت است که وارونه جلوه دادن واقعیت ها و رواج دروغ، در این گونه نظام ها امری رایج و معمول جلوه می...


کلمه – حسن ماکیانی

رهبری دریک نظام مطلقه و توتالیتر، به واسطه در اختیار داشتن تمامی ابزارهای مؤثر در جامعه، در راستای تبیین دیدگاه های خود و همراه نمودن توده های سازمان یافته با خویش، اقدام به ساختن سازمان های دروغ پراکنی، در قالب مراکز تبلیغاتی و فرهنگی در جامعه می کند؛ رواج و گسترش دروغ، کتمان حقیقت، در میان تمامی لایه های اجتماع و مردم، برای پیشبرد امور از ویژگی های عمده و اصلی نظام های مطلقه و تاریکخانه ای (توتالیتر) است، بدین معنا که حکومت گران، برای اینکه بتوانند به خواسته ها و اهداف خود برسند، چاره ای جز توسل به دروغ ندارند، در غیر این صورت آنان از اهداف خود باز خواهند ماند.

رهبری نظام توتالیتر و مطلقه،محکم ترین پشتوانه برای اتکای طیف دروغ پرداز وابسته به خود در جامعه است و تمامی افرادی که در مناصب گوناگون حکومتی، از سوی رهبر منتصب می گردند، به واسطه پشتیبانی او و در راستای برآوردن اهداف او، اقدام به دروغ پردازی در تمامی حوزه های مربوطه می نمایند و تمامی واقعیت هایی را که بدیهی می نماید، به صورت وارونه جلوه می دهند و نام حقیقت را بر آن می نهند و این امر را نشأت گرفته از قدرت ماورایی رهبری و قوه ابتکار او در پیش بینی و پیش گویی می دانند.

هانا آرنت معتقد است که:
«ماشینی که دروغ پردازهای عظیم جنبش های توتالیتر و مطلقه را ایجاد می کند،و آن ها را سازمان وگسترش می دهد، به مقام رهبر اتکا دارد.و کیفیت اصلی اش این است که پیوسته بر حق بوده و خواهدبود».(آرنت،توتالیتاریسم)

دروغ و ‌دروغ پردازی درنظام توتالیتر مبتنی بر ایدئولوژی مقدس، بسیار فراتر از نوع دروغ پردازی سایر ایدئولوژی ها، خواهدبود. نظام های توتالیتر مقدس، به واسطه اینکه حفظ قدرت و عمل به آموزهای خود را حقیقت مطلق می دانند از تمامی ابزارهای لازم برای حفظ دروغ خود و کتمان حقیقت از مردم استفاده می کنند. بدین جهت است که وارونه جلوه دادن واقعیت ها و رواج دروغ، در این گونه نظام ها امری رایج و معمول جلوه می کند.

رهبری نظام توتالیتر و مطلقه مقدس،به واسطهٔ تصورداشتن مقام الهی،و اینکه گفتارها و رفتارهای خود را مقدس می داند، ازگفتن هرآنچه که با واقعیت ها در تضاد باشد،ابایی نخواهد داشت و سلسله وابستگان و حلقه به گوشان او که در دستگاه های عریض وطویل رسانه‌ای، وتبلیغاتی وغیره مشغول اند ، در راستای برآورده ساختن اهداف او،اقدام به دروغ پراکنی، و جعل کرده و هر حقیقتی را که خلاف خواسته های رهبری توتالیتر مطلقه مقدس باشد، با دروغ گویی،و برپایی نمایش های ماهرانه، برعکس جلوه می دهند و چنان با پشتوانه دستگاه تبلیغاتی،که رهبر خودکامه در اختیار آنان گذاشته،به تبیین آن ها می پردازند که گویی هیچ حقیقتی وجود نداشته است، مگر اینکه تنها از سوی آنان عنوان شده باشد.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.