سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

آیا راهی باز می شود. اگر؟

چکیده :پیوند دموکراسی خواهی با عدالت می تواند شعار امنیت به هر قیمت را تحت تاثیر قرار دهد.اگر چه به امنیت هم بها می دهد. دانشجویان و روشنفکران و جریانات سیاسی و چهره های موجه بایسته است که در راه خلق گفتمانی که ویژگی امنیت به هر قیمت را تحت تاثیر قرار دهد تلاش...


تقی رحمانی

ورود جامعه مدنی به اعتراض به زدن هواپیما اوکراینی که توسط سپاه رخ داد. ارزیابی از این ورود مدنی مهم است.

شعارها سمت درستی را نشانه رفت یعنی به سمت رهبری نظام و سپاه که عامل توقف اصلاحات و سرکوب جامعه مدنی هستند.

اما تنوع شعارها نشان داد که راهبرد مشخصی در میان معترضین وجود ندارد. این عدم راهبرد در این گام مهم نیست اما در گام های بعدی مهم می شود.

باید تاکید کرد که شعار علیه ستم گر با هر پوششی چه شاهی چه ولایت و غیره نشان از درایت جامعه مدنی می دهد.این شعار تا چه میزان در جامعه چند گانه شده ایران همه گیر می شود بسیار مهم است.

این شعار در برابر رضا شاه روحت شاد قرار می گیرد که امنیت را اصل می داند. شعار مزبورهم در ایران طرفدار دارد که به معنی الویت امنیت بر هر چیزی است. این الویت حتی می تواند مردم معترض را در برابر همین حکومت اگر امنیت برقرار کند با مجبوریت به قبول حکومت راضی کند. حتی تجلیل بخشی از مردم جامعه از قاسم سلیمانی را نگارنده در بستر همین گفتمان امنیت محور ارزیابی می کند.

چه میزان جریان مدنیت و دموکراسی خواهی ایرانی می تواند بدیلی در برابر شعار فقط امنیت به هرقیمت به وجود بیاورد باید در آینده شاهد آن بود.اما در این راه باید تلاش کرد.

اما مردم معترض دیماه با معترضان ابان چه پیوندی می توانند داشته باشند معترضین آبان به وضع اقتصادی و فقر اعتراض داشتند.

پیوند دموکراسی خواهی با عدالت می تواند شعار امنیت به هر قیمت را تحت تاثیر قرار دهد.اگر چه به امنیت هم بها می دهد.
دانشجویان و روشنفکران و جریانات سیاسی و چهره های موجه بایسته است که در راه خلق گفتمانی که ویژگی امنیت به هر قیمت را تحت تاثیر قرار دهد تلاش کنند.

دانشجویان شروع کردند اما روشنفکران هم باید تلاشی گفتمان ساز در این راه بکنند.جریانات سیاسی هم لازم است که این گفتمان را راهبردی کنند . همراهی چهره های موجه در جامعه با این گفتمان و راهبرد ان به خلق شعار های معینی ختم می شود که ایران به آن نیاز دارد.

توجه به این نکته ضروری است که اگر گفتمان مدنی – سیاسی دموکراسی خواه و عدالت محور در ایران بستر و راهبرد خلق نکند .با توجه به شرایط منطقه و ایران ،برنده گفتمان امنیت به هر قیمت، حتی در کوتاه مدت رهبری نظام و سپاه می توانند باشند. اگر این نگاه های امنیت محور برنده شوند ایران شکست خورده است البته ایران می ماند اما ایران مچاله شده.
پس باید فکری کرد.

 

منبع: ملی مذهبیDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.