سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

این کری تا چند و این کوری چرا؟

چکیده :بدیهی است وقتی مردم به این نتیجه می رسند و با پدیده ای روبرو می شوند که چشم در چشم آنها کرده و دروغ تحویلشان می دهند اولین نتیجه ای که بدست می آید مشروعیت از میان رفته و اتوریته در هم شکسته است و نوع واکنش آنها هم تغییر می کند لذا حاکمیت بدون آنکه متوجه باشد و ناخواسته به خود ویرانگری می پردازد....


علیرضا کفایی

تصویری که امروز در اذهان نقش بسته و موجب خشم و نفرت عمومی و اعتراض اکثریت جامعه شده است با آنچه پیش از این از سردمداران فاش می شد متفاوت است، اگر تا دیروز نظرگاه جامعه؛ اختلاس و ناتوانی در مدیریت و عدم کارآمدی و توسل به خشونت و فقر و فساد و فحشا و بیکاری و حتی استبداد و خودرایی بود، امروز ضمن حضور این موارد در ذهن ملت و فراتر از اینها با دروغ و پنهان کاری سیستماتیک و عامدانه نیز مواجه هستند.

دروغ و پنهان کاری مسئولین در مواردی خود را نشان داده و مردم بر این امر آگاهی داشتند، گاهی هم منجر به عکس العملهای شدید شده و قربانی هم گرفته است اما ماهیت آنچه که اکنون مشاهده می شود کاملاً متفاوت است؛ نوعی از دروغگویی و شکلی از پنهان کاری است که چون به یک نهاد نظامی منتسب می شود و فاجعه ای سوگوارنه و خون فشان ببار آورده و از طرفی از سوی جایگاهی رخ داده که ادعای امنیت جانی مردم را دارد ولی جان ستانی شده است که حتم و قطع سهو و خطا بوده و بخشهایی از حاکمیت از آن خطای مرگبار اطلاع داشته اند ولی جانب مردم و حقیقت را نگرفته و جنایت را پنهان کرده اند و به نحوی ارکان نظام سعی بر لاپوشانی داشته اند این نتیجه بدیهی را بدست می دهد که هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده تا به امروز نیز با دروغ و یا نگفتن حقایق و واقعیتها روبرو است.

بدیهی است وقتی مردم به این نتیجه می رسند و با پدیده ای روبرو می شوند که چشم در چشم آنها کرده و دروغ تحویلشان می دهند اولین نتیجه ای که بدست می آید مشروعیت از میان رفته و اتوریته در هم شکسته است و نوع واکنش آنها هم تغییر می کند لذا حاکمیت بدون آنکه متوجه باشد و ناخواسته به خود ویرانگری می پردازد.

نهادهای نظامی و امنیتی وظیفه مشخص و قانونی دارند و در حیطه وظایف خود باید پاسخگو باشند اما وقتی در امور سیاسی دخالت می کنند و نظر بر حکمرانی دارند و بدتر می خواهند که منویات آنها اجرا و عملی شود و چنانچه مطابق میل آنها نبود برخورد با منتقد و معترض را آغاز کرده و پرونده سازی می کنند؛ مسلماً در چنین بزنگاههایی حتی اگر خطای سهوی باشد مواخذه ملی میشوند و هرگاه سخن از مواخذه ملی است دستورالعمل خاص ندارد بلکه ضمیر جامعه و وجدان عمومی است که واکنش نشان می دهد و چون وجدان جامعه بپا می خیزد معنایش این است که مردم دیگر هیچکس و نهاد و سازمانی را قبول ندارند و یعنی مشروعیت خدشه دار شده است.

پیام مردم را باید شنید و به اقناع عمومی پرداخت، با بگیر و ببند و توسل به زور و سوءاستفاده از موقعیت فقط صورت مسئله را پاک می کنند و در باتلاقی که خود موجد آن هستند بیشتر فرو می روند، عجیب است که انگار کر و کور شده اند و اعتراض مردم را نمی بینند، این دانشجویان و جوانان معترض و مردم ستم دیده و داغدار همانها هستند که چند روز پیش آن اجتماع عظیم را در بدرقه سردار شهید راه انداختند، امروز که نسبت به دروغگویی و پنهان کاری معترض هستند شایسته است که سخن و اعتراض و انتقاد آنها شتیده شود و اتهامات واهی ضدانقلاب و وابسته به خارج به آنها زده نشود.

باید توجه داشت که در عرصه اجتماعی نسبت میان حقوق و مسئولیتها و تکلیف مدنی و شهروندی مشخص است، حق بی تکلیف هم نداریم. اگر حقی برای خود در جایگاهی که در آن قرار دارید قائل هستید، تکلیف متناسب با آن را باید ادا کنید، مسببین و آنها که اهمال کرده اند برکنار و کیفر ببینند هر چند هم که سهو باشد، خود آنها باید خود را مورد سوال قرار دهند و با استعفا و در اختیار دادن خود به دستگاه عدالت مرهمی بر زخم دل مردم شوند و نیز باید اعتراض را شنید و چون حق در آن است با آن همراه شد و صدای مردم را موسیقای جان کرد و حجم گسترده واکنشها را دید و به مردم احترام گذاشت.

پیش‌ روی ما گذشت این ماجرا
این کری تا چند و این کوری چرا؟
سینه می‌بینید و زخمِ خون‌فشان
چون نمی‌‌جویید از آن خنجر نشان؟
بنگرید ای خام‌جوشان بنگرید
این چنین چون خوابگردان مگذرید
آه اگر این خوابِ افسون بگسلد
از ندامت خارها در جانِ‌ خلد
چشمهاتان باز خواهد شد زخواب
سر فرو افکنده از شرمِ جواب
دیده در گرداب کی وا می‌کنید؟
وه که غرقِ خود تماشا می‌کنید!Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.