سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

حکومتِ فقیهان و مستضعفان

چکیده :روزی در تاریخ این سرزمین خواهند نوشت حکومتی بنام خداوند و دیانت، جَهل گسترد، فقر پراکند، بخطا بجای دین زایی دین زُدایی کرد، قُلدران را به جای قلندران نشاند، به درویشان وفا نکرد، ضعیف کشی کرد، در زبان و ادبیات مردم دست تحریف برد و مفهوم مستضعف را که اظهر من شمس بود از آنان...


کلمه – بهرام گورکانی

“مردم به دلیل جفایی که از نمایندگانِ خدا بر روی زمین دیده‌اند خدا را جزو بیگانگان می‌شمارند، این خطای خطر خیز و آزادی ستانی است”

شگفتا که به خدا میتوان نامه نوشت اما به شما روحانیون نمی‌توان!!

این چه منطق و اخلاقی است که برای دوامِ حکومتِ تان مردمان در فقر، دریوزگی و فلاکت بسر می‌برند، یاران و همراهانتان در تنعم و وفور باشند و صدایِ معترضین به چنین وضعیتی همراهی و هم رأیی با دشمن است؟!!!

مگر پهلوی و قجر به رنگ و لونِ دیگری چنین نکردند که امروز بدل به بخشی از تاریخ این سرزمین شدند..!!!

روزی در تاریخ این سرزمین خواهند نوشت حکومتی بنام خداوند و دیانت، جَهل گسترد، فقر پراکند، بخطا بجای دین زایی دین زُدایی کرد، قُلدران را به جای قلندران نشاند، به درویشان وفا نکرد، ضعیف کشی کرد، در زبان و ادبیات مردم دست تحریف برد و مفهوم مستضعف را که اظهر من شمس بود از آنان ستاند.

آیا می‌خواهید در تاریخ چنین بنویسند که نتیجه حکومت روحانیون ضعیف کشی، تضعیف اخلاق، کرامت انسانی و تهی شدن جامعه از سرمایه انسانی بود؟؟!!

خیر شما و مردم دست شستن و کنار نهادنِ قدرت است، زیرا که هیج جای عالم کشیش، خاخام و یا فقیهی بر سریر قدرت نیست، بهتر و‌ پسندیده تر است که در این دیار فقیهان نیز چنین باشند و مردم را به زحمت و خشونت نیندازید، زیرا که اصلاح یا انقلاب راهی است که حاکمان پیش پای مردم میگذارند وگرنه مردم تنها زندگی میخواهند و بس..!!Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.