سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفته‌اید...

شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفته‌اید

چکیده :از پس آن تصمیم ویرانگر که هزینه های بسیاری بر جای گذاشت بهتر آن است که به دلجویی و حل نابسامانی ها برآیند و از احزاب و شاخصین سیاسی که بموقع به نفع مردم وارد میدان شدند سپاسگزار باشند نه اینکه بدنبال آن اشتباه، مرتکب اشتباه پرونده سازی و بازخواست و احضار و بازداشت باشند....


علیرضا کفایی

اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین و بدون آگهی دادن به مردم خطای محرزی بود که از سوی جایگاهی غیرقانونی و من درآوردی بنام سران قوا گرفته شد و امکان واکنش از سوی هر طفل دبستانی هم می رفت چه برسد به قاطبه مردم که نه بر گرانی بنزین اعتراض داشتند بلکه آن را بهانه ای یافتند بر بغضهای فروخورده سالیان دراز؛ از بی مبالاتی و کج اندیشی و خفقان و امنیتی کردن فضای کشور و هزاران کوفت و زهر مار دیگر که طبقه ضعیف ضعیفتر شد و متوسطین فقیر شدند و نوکیسگان به مال و مکنت رسیدند و حکام می بایست احتمال عکس العمل را می دادند و متاسفانه آنچنان به خود غره بودند که حتی در ساعات اولیه برخی از جاهای خاص دعوت به نافرمانی می کردند اما از بد حادثه با شورش همه جانبه روبرو شدند و متاسفانه پاسخ را در سرکوب یافتند بدون آنکه عاقبت امر را اندیشه کنند.

از این رهگذر تاریک و پرخطر باید توجه جدی به واکنش نخبگان و فرزانگان جامعه و اهالی سیاست و احزاب غیر حکومتی هم می کردند اما راه را اشتباه رفتند و همه را به هیچ انگاشتند؛ اشتباهی که در راه طی شده در این سالها مرتکب شدند و خطا پس از خطا بر روی هم انباشته شد و انتظار بی جا دارند که همه سکوت کنند تا یکی دو سه نفر هر تصمیمی خواستند بگیرند و هزینه بر مردم و ملت تحمیل کنند و بعد بازی “کی بود کی بو من نبودم” راه بیندازند.

مسلماً افراد، احزاب و سیاسیونی که وامدار حاکمیت نیستند و به منافع ملی و منفعت عمومی می اندیشند در چنین مواقعی موضعگیری دارند و انتقاد می کنند و جانب مردم را رها نخواهند نمود.

از پس آن تصمیم ویرانگر که هزینه های بسیاری بر جای گذاشت بهتر آن است که به دلجویی و حل نابسامانی ها برآیند و از احزاب و شاخصین سیاسی که بموقع به نفع مردم وارد میدان شدند سپاسگزار باشند نه اینکه بدنبال آن اشتباه، مرتکب اشتباه پرونده سازی و بازخواست و احضار و بازداشت باشند.

بیانیه ۷۷ نفر با توجه جدی به منافع ملی و البته اعتراضی مسالمت آمیز نه در کف خیابان که در شاکله سیاسی کشور نگاشته شده است و انتقادی است از سر خیرخواهی تا دیگر با چنین تصمیماتی کشور و مردم در شرایط پیچیده و دشوار کنونی در خطر قرار نگیرند.

کسانی مانند آقای خرازی از همان ابتدای ورود به فعالیت حزبی از سوی فعالین سیاسی با شک و تردید و اما و اگر نگریسته می شد و امروز سخن او اثباتی است بر مشکلات درونی و راه و اندیشه وی و حتم که طرفی نخواهد بست و ادعای اصلاحطلبی وی گزافه گویی است چنانکه گفته های اخیرش جز گزاف نبود.

حکام در نظر داشته باشند که مردم معترضند چه آنها را اراذل و اوباش بدانند چه اغتشاشگر معرفی کنند چه وابسته به خارج و یا هر برچسبی که بزنند، مردم منتقد و معترضند و محور بیانیه ۷۷ نفر اصلاحطلب و نیز میرحسین و کروبی و سایر احزاب اصلاحطلب بر پایه دردها و مشکلات مردم و راه برون رفت از بحران و ساختن آینده بدون بیم و هراس است، عقل دوراندیش حکم می کند که این زخم ناسور نشود و با عمل و رفتار بخردانه مرهمی بر زخمها باشند، فرمان احضار و بازداشت و برخورد با بیانیه های اصلاحطلبان مانند همان فرمان آتش در خیابان است و مشکلات بیشتری پدید می آورد. بدانند که صحنه درگیری را اشتباه گرفته‌اند، دشمن کسان دیگرند و بدانید که اگر به همین منوال به پیش برانید؛ چنانکه میر در حصر گفت: “برادران من! اگر از هزینه‌های سنگین و عملیات عظیم خود نتیجه نمی‌گیرید شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفته‌اید؛ در خیابان با سایه‌ها می‌جنگید حال آن که در میدان وجدان‌های مردم خاکریزهایتان پی در پی در حال سقوط است.” و اضافه شود که در شاکله سیاسی کشور هم دوست و دشمن را اشتباه گرفته اید.

 

 Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.