سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » شناخت رویدادها، آینده اصلاح طلبان و انتخابات (قسمت اول)...

شناخت رویدادها، آینده اصلاح طلبان و انتخابات (قسمت اول)

چکیده :شناخت را نباید به حال یا گذشته محدود کرد که منجر به سیاست روزمرگی و انفعال در قبال رویدادها و یا عدم توانایی پیش بینی سیر حوادث و رویدادها و عملکرد نیروهای کنشگر جامعه شود. ...


کلمه – خسرو میرزایی:

گرچه رویدادها و حوادث و سیر تحولات خارج از خواست و ذهن فردی ما شکل می گیرد اما می توان بر پایه شناخت عملکرد نیروها و عوامل تاثیرگذار در یک امر یا جامعه ، به شناخت نسبی دست یافت و اتخاذ سیاست نمود و تصمیم به عمل بر پایه همین شناخت گرفت. شناخت خود بر اثر بررسی کنش و واکنش ها، بیان و عملکردها تحقق می یابد .

گرچه آغاز پرداختن به چگونگی روند شناخت را فیلسوفان یونانی نظیر افلاطون وارسطو بنا نهادند اما انسانها از آغاز زندگی همیشه طالب شناخت پدیده ها و محیط پیرامونی خود بوده اند. لازمه پیشرفت و تکوین و ترقی جوامع شناخت ژرف و همه جانبه و منطبق با واقعیات و تجربه اندوزی و غور در تاریخ و همچنین ارزیابی نیروهای تاثیرگذار در جوامع خود و جهان پیرامونی است.

اما شناخت را نباید به حال یا گذشته محدود کرد که منجر به سیاست روزمرگی و انفعال در قبال رویدادها و یا عدم توانایی پیش بینی سیر حوادث و رویدادها و عملکرد نیروهای کنشگر جامعه شود.

مهمترین کارکرد شناخت ژرف اجتماعی – سیاسی پیش بینی سیر رویدادها و چگونگی عمل و اهداف نیروهای موجود در جامعه است. بینش سیاسی ایجاب می کند با توجه و بررسی آن چه که در گذشته نیروها از خود نشان داده اند و همچنین سیاست و عملکرد و اهداف حال آن ها بتوان عملکرد آینده آن ها را بطور نسبی هم که شده پیش بینی نمود و بر پایه این شناخت اتخاذ تصمیم و موضع گیری کرد. این پیش بینی و بینش را نباید حدسی عاری از واقعیت پنداشت بلکه نوعی حدس و گمانه زنی و فراروبینی و آینده نگری است تا تنها در چنبره وقایع و غوغاهای حالیه و نمودهای ظاهری آن گرفتار نشده و آینده فراتر از آن را هم مد نظر داشت و ضمن این که به حال می پردازیم با شناخت نیروها و شرایط ، دگرگونی آینده را نیز تا حد امکان دریابیم، زیرا آینده از دل حال به منصه ظهور می رسد. به تعبیر دیگر، آینده تراوش و زایش حال است. بنابراین سازمان ها و نهادها و شخصیت هایی که از آگاهی اجتماعی – سیاسی برخوردارند و در هیبت آگاهی بخشی، هدایت و بیداری مردم ظاهر می شوند باید از چنین شم سیاسی -اجتماعی برخوردار باشند و نه تنها توان بالفعل آحاد جامعه و سازمان ها را مد نظر داشته باشند بلکه توان بالقوه جامعه و سازمان ها و احزاب را هم با توجه به گذشته و سیاست هایشان در نظر داشته باشند.

نظر و عمل

گرچه نظر و عمل دو وجه انسان ها یا یک سازمان یا گروه اجتماعی هستند و نظر و اهداف سازمان های سیاسی – اجتماعی در بیانیه ها ، خطابه ها ، برنامه ها و بطور کلی خط مشی اعلام شده ارائه می شود اما میزان پایبندی و عمل به این بیان ها و وعده هاست که مردم با آن حرف و عمل سازمانها وشخصیت ها را می سنجند. نه ریاست جمهوری و نه اصلاح طلبان حکومتی نه تنها به وعده های انتخاباتی خود عمل نکردند بلکه یا سکوت کردند و یا با تندروها هم آوا شدند و سهمی از قدرت و چپاول بیت المال برایشان مهمتر بود و در حوادث سال ۹۶ و اعتراضات مردم از صدر( یعنی نگین انگشترشان) تا ذیل بدون اینکه مطرح کنند آیا معترضین خواسته ای هم داشتند؟ تنها به محکومیت شدید پرداختند و در واقع ماهیت خود را نزد مردم و هوادارانشان برملا کردند.

صحبت از آنارشیسم سیاسی در میان نیست اما جا دارد که در عرصه سیاست هم چون عرصه فلسفه دچار شک سقراطی شویم یعنی اگر از جناحی در مقابل جناح دیگر حمایت می کنیم نباید به دیده انتقادی نگریستن به عملکردش را فراموش کنیم و فقط به حمایت برخیزیم، امری که هواداران اصلاح طلبان تا بعد از دور دوم انتخاب دولت تدبیر و امید به آن توجهی نکردند و به وعده ها خوشبین بودند.

مقوله های بالفعل و بالقوه

آن چه اکنون به مرحله عمل و انجام رسیده امری است بالفعل و آن چه می تواند در آینده به وقوع بپیوندد امری بالقوه است یعنی پتانسیلی را در خود دارد که در آینده از بالقوه به بالفعل تبدیل شود .

گرچه در عصر کنونی به برکت رسانه ها و ارتباطات عمومی سطح آگاهی مردم ترقی خواهد یافت اما باز هم جامعه در چارچوب قوای نظری و عملی قابل بررسی است و این مردم اند که در وضع حال اقدام به عمل اجتماعی – سیاسی ، مشارکت در سرنوشت خود و از جمله رای دهی شرکت دارند و نیروی بالفعل اصلی به حساب می آیند. اما به عهده قوای نظری ( آگاهان سیاسی ، روشنفکران ، احزاب و سازمان ها و گروه های اجتماعی و … ) است که مردم را به سوی مسیری درست و آینده ای روشن رهنمون سازند.

با استناد به این مقدمه در بخش بعد، نگاهی به جامعه خویش و وضعیت کنونی اصلاح طلبان و انتخابات پیش رو می اندازیم تا ببینیم چه باید کرد.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.