سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

باب نقادی را نبندیم

چکیده :در جامعه ای که حاکمیت آن هم خود را مسلمان و مرید پیامبر رحمت می داند و هم خود را شیعه و دوستدار و مقلد علی، چه میگذرد که هرنوع انتقاد و مصلحت خواهی و نظر متفاوت، محکوم به خفه شدن است؟! آن هم برای اشخاصی که زمانی شاهرگشان زیر تیغ مبارزه برای پیروزی همین انقلاب بوده است. آنهم برای اشخاصی که برای پیروزی این انقلاب حقیقتا دست از جان شستند و پس از پیروزی هم زمامدار مسئولیت های خطیری برای تحقق آرمان های همین انقلاب...


سیدمهدی موسوی

نامه وزین جناب شیخ مهدی کروبی خطاب به دبیر شورای نگهبان را خواندم و انصافا حیف باد که چنین مردانی مردمدار در تنگنا و محدودیت و حصر باشند.

او که تمام زندگی و سوابق و لواحقش برای انقلاب و مردم و نظام و شهدا هزینه شده ، اوکه وجود خود راخلاصه درخدمت گذاری به مردم دانسته ، دریغ است در بندهای تنگ نظری اسیر باشد.

نخست آنکه به تصریح قانون اساسی بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم و نهایتا اثبات جرم نمی توان کسی را مجرم دانست و در حصر نگه داشت و این برای کسانی که شب و روز حرف از قانون و قانون مداری میزنند، شرم آور و ناجوانمردانه است.

دیگر آنکه درحکومت پیامبر و در حکومت علی(ع)، نقد و نقادی از باب نصیحت بر حاکمان رواج داشت؛ در خیلی از جاها حضرت علی می فرمود: به من تذکر دهید و یادآور شوید و پیامبر فرمود مرا نصحت کنید و به جبرییل فرمود: عظنی “مرا موعظه کن”

در جامعه ای که حاکمیت آن هم خود را مسلمان و مرید پیامبر رحمت می داند و هم خود را شیعه و دوستدار و مقلد علی، چه میگذرد که هرنوع انتقاد و مصلحت خواهی و نظر متفاوت، محکوم به خفه شدن است؟! آن هم برای اشخاصی که زمانی شاهرگشان زیر تیغ مبارزه برای پیروزی همین انقلاب بوده است. آنهم برای اشخاصی که برای پیروزی این انقلاب حقیقتا دست از جان شستند و پس از پیروزی هم زمامدار مسئولیت های خطیری برای تحقق آرمان های همین انقلاب بودند.

قوانین حقوق بشری و بین المللی به کنار ؛ حداقل به مفاد همین قانون اساسی جمهوری اسلامی خودتان که ریز و درشتش را خود شما فقهای عمامه به سر حوزوی سیاسی انقلابی بدون دخالت هیچ کشور و نظام و دکترین و پارادایمی نوشته اید ، وفادار و پایبند باشید.

و آگاه باشید که خورشید هرچند طولانی پشت ابر مخفی شود، زوی شعاع نور آن به گرده عالم میتابد و نشیب و فراز و خالص و ناخالص را آشکار میکند و بدانید این عدول ها و ظلم‌ها و تعدی ها و قانون شکنی ها از چشمان ریز بین مردم پنهان نمی ماند و در حال شکل دادن یک عقلانیت جمعی و فراگیر است که قدرت آن بسا بیشتر از قدرت های فریبنده و زودگذری است که حقوق انسانها را مغرورانه و با غره شدن به موقعیت آرام فعلی تضییع میکنند و از خشم خداوند که در روح جوامع عدالتخواه متبلور میشود بیمی ندارند.

باری، آینده نگری پیشه کنید و نیت های خیر در سر بگذرانید و حوصله بی قرار و روان غیر منعطف خویش را با ممارست به سامانی برسانید تا با شنیدن هر سخنی به رغم میلتان، برآشفته نشوید و رگ های گردنتان برآمده نشود که این ملت، گردن های زیادی را به لطف خدای قهار شکانده است./ سحام

*دبیر استانی اعتمادملی و عضو شو رای مرکزی حزب اعتماد ملیDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.