سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

محاکمۀ محمد رضا خاتمی و پیامد آن

چکیده :به هر حال، موضوع از چند حالت خارج نیست. یا دادگاه علنی است و یا نیمه‌علنی و یا غیرعلنی. اگر دادگاه نیمه‌علنی یا غیر‌علنی باشد، در آن صورت، صرف نظر از اینکه خاتمی چه مدارکی ارائه کند و دادگاه چه حکمی دهد، ادعای او مبنی بر تقلب، پذیرش بیشتری در جامعه خواهد یافت. اما اگر دادگاه صورت علنی به خود گیرد، خاتمی یا مدعای خود را بر اساس مدارک و دلایل و قرائن و شواهد محکمه‌پسند ثابت می‌کند که در آن صورت، چه دادگاه رأی به تبرئه‌اش دهد و چه او را محکوم کند، افکار عمومی به جمع‌بندی روشن و متقنی در بارۀ موضوع تقلب خواهد...


احمد زیدآبادی:

دکتر محمد رضا خاتمی به صراحت مدعی تقلب ۸ میلیونی در انتخابات سال ۸۸ شده است، دادستانی با عنوان اتهامیِ “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” علیه او اعلام جرم کرده و دادگاه هم برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است.

به هر حال، موضوع از چند حالت خارج نیست. یا دادگاه علنی است و یا نیمه‌علنی و یا غیرعلنی. اگر دادگاه نیمه‌علنی یا غیر‌علنی باشد، در آن صورت، صرف نظر از اینکه خاتمی چه مدارکی ارائه کند و دادگاه چه حکمی دهد، ادعای او مبنی بر تقلب، پذیرش بیشتری در جامعه خواهد یافت. اما اگر دادگاه صورت علنی به خود گیرد، خاتمی یا مدعای خود را بر اساس مدارک و دلایل و قرائن و شواهد محکمه‌پسند ثابت می‌کند که در آن صورت، چه دادگاه رأی به تبرئه‌اش دهد و چه او را محکوم کند، افکار عمومی به جمع‌بندی روشن و متقنی در بارۀ موضوع تقلب خواهد رسید.

یا اینکه خاتمی در دادگاه علنی از پس اثبات ادعای تقلب بر اساس ادلۀ عقل‌پسند برنمی‌آید که در آن صورت، فارغ از تصمیم دادگاه، شبهۀ تقلب در بخش بزرگی از افکار عمومی تضعیف می‌شود گرچه به هیچ وجه پایان نمی‌یابد چرا که محمد رضا خاتمی تنها مدعی وقوع تقلب در آن انتخابات نیست و مدعیان اصلی این ماجرا یعنی مهدی کروبی و مهندس موسوی همچنان در حصراند و تا امکان رسیدگی به ادعای آنها در دادگاهی علنی فراهم نشود، کماکان در بر همان پاشنۀ سابق خواهد چرخید.

حالا در این وسط، من نمی‌دانم جلز و ولز و تهدید و ارعابِ به قول مرحوم شریعتی “کیهان‌ها” در مورد این موضوع برای چیست؟ خب، دادگاهی است با همان ضوابط مورد نظر خودتان! کمی دندان روی جگر بگذارید تا ببینیم به کجا ختم می‌شود؟Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.