سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » مقایسه مرتبه علمی روسای دانشگاه ها در دولت نهم و یازدهم...

مقایسه مرتبه علمی روسای دانشگاه ها در دولت نهم و یازدهم

چکیده : محمدمهدی زاهدی در زمان وزارتش 94 درصد رئیس دانشگاه را تغییر داد، اما رضا فرجی‌دانا 62 درصد. این درحالی است که 36 درصد روسای دانشگاه منصوب شده توسط فرجی‌دانا استاد تمام و فقط 13 درصد روسای منصوب شده توسط زاهدی استاد تمام بودند...


اعضای کمیسیون آموزش مجلس و راس آنان محمدمهدی زاهدی وزیر علوم در اولین دولت محمود احمدی نژاد، درحالی نسبت به تغییر روسای دانشگاه ها در دولت تدبیر و امید معترض هستند و آن را مبنای استیضاح رضا فرجی دانا می خوانند که بررسی ها نشان می دهد فرجی دانا در مقایسه با محمد مهدی زاهدی نه تنها انتصابات موفق تری داشته بلکه تعداد آنان نیز بسیار کمتر از انتصابات زاهدی بوده است.

آمارهای رسمی نشان می دهد در زمان وزارت محمد مهدی زاهدی وزیر علوم در دولت نهم، 64 دانشگاه تحت مدیریت وزارت علوم بود. با این حال محمدمهدی زاهدی که امروز در راس متنقدان رضا فرجی دانا قرار دارد، بیش از 60 رئیس دانشگاه را تغییر داد. به عبارت دیگر او در وزارت علوم دولت نهم 94 درصد روسای دانشگاه ها را تغییر داد.

اما اکنون و در زمان وزارت رضا فرجی دانا در وزارت علوم، 106 دانشگاه تحت مدیریت وزارت علوم است و فرجی دانا تاکنون 65 رئیس دانشگاه را تغییر داده است. به عبارت دیگر او فقط 62 درصد روسای دانشگاه ها را تغییر داده. مسئله ای که نشان می دهد علیرغم انتقاداتی که در مجلس نسبت به فرجی دانا وجود دارد، اما عملکرد منطقی تری نسبت به زاهدی داشته است.

مرتبه علمی روسای فرجی دانا بالاتر از روسای زاهدی

انتقاد دیگری که محمد مهدی زاهدی و همکاران اش در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نسبت به انتصابات رضا فرجی دانا در دانشگاه های کشور اعلام می کنند، انتصابات ضعیف فرجی دانا در دانشگاه هاست. این ادعا درحالی که بررسی ها نشان می دهد، مرتبه علمی روسای دانشگاه هایی که فرجی دانا منصوب کرده است بسیار بالاتر از مرتبه علمی روسای منصوب شده از سوی زاهدی در چهار سال فعالیت اش در دولت نهم است.

براساس بررسی صورت گرفته، از مجموع 60 رئیس دانشگاه منصوب شده در دوره زاهدی تنها 13.3 درصد از کل آنان دارای مرتبه علمی “استاد تمام ” بودند. این در حالی است که 36.6 درصد از روسای دانشگاه های منصوب شده از سوی فرجی دانا، دارای مرتبه علمی استاد تمامی هستند.

همچنین 51 درصد روسای منصوب شده دانشگاه در دوره زاهدی دانشیار بودند که این رقم در میان روسای دانشگاه های فرجی دانا 36.6 درصد است. از سوی دیگر 33.3 درصد روسای منصوب شده دانشگاه در دوره زاهدی استادیار بودند که این رقم در میان روسای دانشگاه های فرجی دانا 26.6 درصد است.

نکته حایز اهمیت دیگر این است که در میان روسای منصوب شده در دوره زاهدی یک نفر نیز دارای مرتبه علمی “مربی” بوده است که پایین ترین مرتبه علمی در دانشگاه های ایران است.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.