سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » درآمد شهري‌ها 67 درصد بيشتر از روستا‌يي‌ها...

درآمد شهري‌ها 67 درصد بيشتر از روستا‌يي‌ها

چکیده :خانوارهاي شهري و روستايي ايران در سال گذشته به تناسب افزايش درآمدهاي خود نسبت به سال 1390، هزينه‌هاي سالانه شان رشد كرد اما در اين ميان وضعيت دخل و خرج خانوارهاي شهري نسبت به روستايي به مراتب بهتر بود....


خانوارهاي شهري و روستايي ايران در سال گذشته به تناسب افزايش درآمدهاي خود نسبت به سال 1390، هزينه‌هاي سالانه شان رشد كرد اما در اين ميان وضعيت دخل و خرج خانوارهاي شهري نسبت به روستايي به مراتب بهتر بود.

آخرين يافته‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه خانوارهاي شهري در برابر درآمد متوسط سالانه 167 ميليون ريالي، به طور ميانگين حدود 164 ميليون ريال هزينه سالانه داشته‌اند، براين اساس اين گروه در سال قبل حدود سه ميليون ريال پس‌انداز داشته‌اند. در مقابل خانوارهاي روستايي به طور متوسط 101 ميليون ريال درآمد كسب كرده و در مقابل 108 ميليون ريال هزينه كرده‌اند كه اين به نوبه خود حاكي از كسري حدودا 7 ميليون ريالي خانوارهاي روستايي در دخل و خرجشان است.

طبق اين گزارش، متوسط هزينه خانوارهاي روستايي در سال 91 بيش از 28 درصد رشد و متوسط هزينه خانوارهاي شهري بالغ بر 23 درصد افزايش يافته است. اما نگاهي به درآمد و هزينه اين گروه‌ها نيز بيانگر آن است كه خانوارهاي روستايي نسبت به شهري‌ها هزينه بيشتري صرف مواد خوراكي و دخاني كرده‌اند. مركز آمار طبق روال سالانه خود با نمونه‌گيري از يك جامعه آماري، برآوردي از وضعيت دخل و خرج خانوارهاي شهري و روستايي ارائه داد.

طبق اين گزارش، متوسط تعداد افراد خانوار روستايي 9/3 نفر بوده و توزيع خانوارهاي نمونه بر حسب تعداد خانوار، نشان مي‌دهد كه خانوارهاي چهار نفري با 6/25 درصد، بيشترين و خانوارهاي 9 نفري با 8/0 درصد كمترين تعداد خانوارهاي نمونه را به خود اختصاص داده‌اند اما متوسط تعداد افراد خانوار شهري 6/3 نفر بوده و توزيع خانوارهاي نمونه برحسب تعداد افراد خانوار، نشان مي‌دهد كه خانوارهاي چهار نفري با 3/29 درصد، بيشترين و خانوارهاي 10 نفر و بيشتر با 2/0 درصد كمترين تعداد خانوارهاي نمونه را به خود اختصاص داده‌اند.

هزينه خانوارهاي روستايي بيش از شهري‌ها افزايش يافت

طبق اين گزارش متوسط هزينه سالانه خانوار روستايي برابر با 108 ميليون و 187 هزار و 676 ريال بود كه اين ميزان نسبت به سال 90 برابر با 8/28 درصد افزايش داشته است. در مقابل متوسط هزينه سالانه خانوارهاي شهري نيز 164 ميليون و 280 هزار و 621 ريال بود كه هزينه شهري‌ها نيز نسبت به سال قبل از آن 8/23 درصد رشد داشت. براين اساس هزينه خانوارهاي روستايي در سال گذشته به مراتب بيش از خانوارهاي ساكن در شهر افزايش داشته است.

درآمد شهري‌ها همچنان بيشتر از روستا‌يي‌ها

بخش ديگر اين نتايج آماري به بخش درآمدي خانوارها اشاره دارد كه بر مبناي آن متوسط درآمد خانوارهاي شهري در سال 91 برابر با 167 ميليون ريال بوده كه اين ميزان نسبت به سال 90 نزديك به 3/28 درصد رشد داشته و در آن سوي ماجرا خانوارهاي روستايي درآمد متوسط 101 ميليون ريالي داشتند، در سال قبل اين ميزان نيز نسبت به سال پيش از آن 27 درصد افزايش يافته است. اما مقايسه درآمد خانوارهاي شهري و روستايي نشان مي‌دهد كه متوسط درآمد سالانه شهري‌ها نسبت به خانوارهاي روستايي در سال قبل حدود 67 درصد بيشتر بوده است.

پس انداز مازاد درآمد در خانوارهاي شهري

ارزيابي وضعيت دخل و خرج خانوارهاي شهري و روستايي نشان مي‌دهد كه شهري‌ها بيش از هزينه‌هاي خود درآمد كسب كرده و در مقابل، هزينه خانوارهاي روستايي بيش از هزينه‌هايشان بوده است. براين اساس شهري‌ها 167 ميليون ريال درآمد كسب كرده و 164 ميليون ريال هزينه سالانه داشته‌اند كه به تبع آن چيزي در حدود سه ميليون ريال مازاد درآمد خود را پس انداز كرده‌اند. در مقابل خانوارهاي روستايي حدود 101 ميليون ريال درآمد كسب كرده و در مقابل 108 ميليون ريال هزينه كرده‌اند كه اين بيانگر كسري هفت ميليون ريالي دخل وخرج سالانه اين گروه در سال قبل بوده است.

هزينه خوراكي روستايي‌ها بيشتر از شهري‌ها

خانوارهاي شهري در سال 91 بيشترين هزينه خود را به بخش غيرخوراكي اختصاص داده و در مقابل روستايي‌ها بيشتر از شهري‌ها درآمدشان را صرف مواد خوراكي و دخاني كردند. طبق اين گزارش، خانوارهاي شهري در سال قبل به طور ميانگين حدود 27 درصد هزينه‌هايشان را به مواد خوراكي و دخاني و 9/72 درصد آن را به هزينه‌هاي غيرخوراكي اختصاص دادند اما وضعيت خانوارهاي روستايي به گونه ديگر بود چرا كه آنها 3/42 درصد هزينه سالانه‌شان را به مواد خوراكي و دخاني و 7/57 درصد آن را به هزينه‌هاي غيرخوراكي اختصاص دادند.

بر اساس نتايج اين بررسي، در بين هزينه‌هاي خوراكي و دخاني خانوارهاي شهري، بيشترين سهم 9/23 درصد، مربوط به هزينه «گوشت» بوده و هزينه‌هاي مربوط به «آرد، رشته، نان، ‌غلات و فرآورده‌هاي آن» با 9/21 درصد، «ميوه‌ها و سبزي‌ها» با 6/16 درصد، «شير و فرآورده‌هاي آن و تخم پرندگان» با 5/11 درصد و «نوشابه‌ها، غذاهاي آماده و دخاني‌ها» با 2/7 درصد در مراتب بعدي اهميت قرار داشته است. از سوي ديگر در بخش هزينه‌هاي خوراكي و دخاني خانوارهاي روستايي، بيشترين سهم 25 درصد مربوط به «آرد، رشته، نان، غلات و فرآورده‌هاي آن» بوده است. هزينه «گوشت» با 6/22 درصد، هزينه «ميوه‌ها و سبزي‌ها» با 7/14 درصد، «شير و فرآورده‌هاي آن و تخم پرندگان» با 5/10 درصد، «قند، شكر، شيريني‌ها، چاي، قهوه و كاكائو» با 2/8 درصد، « نوشابه‌ها، غذاهاي آماده و دخاني‌ها» با 5/6 درصد، «خشكبار و حبوب» با 9/4 درصد، «روغن‌ها و چربي‌ها» با 8/4 درصد، «ادويه‌ها، چاشني‌ها و ساير تركيب‌هاي خوراكي» با 9/2 درصد در مراتب بعدي اهميت قرار داشته است.

متوسط هزينه‌ها و درآمد خانوار بر حسب استان

بررسي متوسط هزينه كل سالانه يك خانوار روستايي نشان مي‌دهد كه استان زنجان با 157176727 ريال بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با 66808125 ريال كمترين هزينه را در سال 1391 داشته‌اند. بر اساس نتايج به دست آمده استان تهران با 90529800 ريال بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با 30020671 ريال كمترين متوسط هزينه‌هاي غيرخوراكي سالانه يك خانوار روستايي در سال 1391 را دارا هستند. استان زنجان با 70070439 ريال بيشترين و استان كرمان با 31992060 ريال كمترين متوسط هزينه خوراكي و دخاني سالانه يك خانوار روستايي را در سال 1391 نشان مي‌دهد. همچنين استان تهران با 139199406 ريال بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با 60944261 ريال كمترين متوسط درآمد سالانه يك خانوار روستايي را در سال 1391 به خود اختصاص داده است.

گزارش از اعتمادDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.