سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » وبلاگ/ ازبله قربان گویان فرصت طلب تا آینده اندیشان حق طلب...

وبلاگ/ ازبله قربان گویان فرصت طلب تا آینده اندیشان حق طلب

چکیده :واقعیت این است که گروه فرقان آن زمان که شباهت های زیادی نیز با متحجرین افراطی امروزی ما دارند،شهیدمرتضی مطهری را مانع بزرگی درراه قدرت وتحجروعوام فریبی خویش می دیدند وامروزنیز انگارتاریخ به نوعی دیگر تکرار می شود،متحجرین فرصت طلب مشکلمداربجای اینکه ازگذشته جماعت فرقان عبرت بگیرند درنقابی دیگر هرجنبده آزاداندیش ودین شناسی را ترورشخصیت می نمایند بلکه سهم برتری درقدرت وترویج فضای اختناق داشته باشند....


وبلاگ صداقت در سیاست- حسن فاتحی:

با اقبال عمومی ازدولت تدبیروامید ،کم کم امیدها داشت جانی دوباره به خود می گرفت که رئیس جمهور مردمی عطف به قول و وعده های انتخاباتی خویش ،گره ازراز حصرگاهها بازکرده ودرفضای اعتدال ،تدبیری پیشه نماید که نظرمساعد نظام اسلامی به محصورین جلب شده ودرنهایت مدیران باسابقه اسبق نظام اسلامی به آغوش ملت بازگردند ودرخدمت مردم ونظام اسلامی قرارگیرند.

زهی امید واهی وناپایدار که دوباره عطف هیاهو ومنم منم گوییهای افراطیون طالبان اندیش ومتحجربه خزان دیگری میرود بدل شود ودوباره کاسبان فتنه دست به کارشده اند تا همچنان بیرق نگون بخت فتنه را بالا نگهداشته ودرسایه آن دوباره به نام اقتدار ازشرف وآزادگی مردم خویش هزینه نموده ودرنهایت به اقتدار یلان دندان شکسته سوسیال کمونیستی چین وروسیه کمک نموده باشند!.

دراین وانفسای استحاله ارزشها وانحراف ازمسیر امام راحل ،فرزندی از تبارطهارت وپاکی به عنوان یک نماینده دین محور وآزاداندیش درصحن مجلسی که ماله کشیهای چندین ساله آنها موجبات تحمیل احمدی نژاد برمردمانی فهیم را فراهم آورد ،باصدای رسا وبدون ترس ازکانونهای قدرت مدرس گونه فریاد می زند که ای مسلمانان چه برروزگارشما آمده است که ازسرنوشت گذشته عبرت نمی گیرید ودوباره به همان مسیری ادامه می دهید که هم موجبات ذلت خودتان رافراهم آورد وهم اینکه ضربات مهلکی برقامت انقلاب اسلامی واردنمود.

ای برادران وای خواهران این چه حکمیتی است که دریک دعوای خانوادگی ،دست وپای یک طرف رابگیریم تا طرف دیگر لات وپارشان نماید وهرهر براین بساط ظلم وکینه توزیها بخندیم وبگوییم مرک برفلان وفلان ،درحالیکه فلان فرصت طلب همه را به جان هم انداخت ودرنهایت هم بارهبری نظام نیز زوایه گرفت.

برادران وخواهران این چه حکمتی است بدون دادرسی عادلانه ،تنها یک طرف دعوا را سالها خانه نشین نماییم وطرف دیگررا بگذاریم بعدآنهمه ویرانگریهای اخلاقی وعقیدتی به ریش وسبیل ما بخندد وبگوید ببین چطوری زدم ودر رفتم؟!

اگرمحاکمه می کنید درمحکمه عادل هردوطرف دعوا رابیاورید وبازخواست نمایید واگرهم مرادمحاکمه ندارید چرا حق حیات وفعالیت را بریکی ازطرفین حرام کنید تا طرف دیگرهمچنان به رشد سرطانی خود ادامه داده باشد؟

اینها همان مطالباتی است که اکثریت مردمی که به روحانی رای داده اند هنوزهم از اقای رئیس جمهور انتظاردارند ،حالا چگونه می شود درقبال فحش وناسزای جماعت افراط اغماض می شود ولی تذکر عالمانه فرزندشهید مطهری عنوان مجرمانه به خود می گیرد این همان رازی است که قریب هشت سال ازبیت المال و ساحت مقدس امام زمان (ع) و ولایت هزینه نمودند وخوردند وبردند ودوباره طلبکارهم شده اند که رقبای فلان فرصت باید اعدام هم بشود!.

روانشناسی شخصیت می گوید ازکوزه همان طراود که دراوست واگرامروز فرزندشهید مطهری برخلاف موج تملق وعافیت وفرصت طلبی دارد از آسیبهای تهدیدکننده نظام اسلامی سخن می گوید ،این یعنی روانشناسی ژنتیک تاثیرخودراگذاشته است ،”پسرکوندارد نشان ازپدر”.

واین درحالیست که دوستانی که اصل ونسبشان نیز درسایه تملق وفرصت طلبی وبله قربان گویی عمر تا کرده اند ،امروز بجای پی بردن به راز شجاعت فرزندشهید مطهری مشکلات شخصیتی وروانشناسی پرورشی خودرا فرافکنی کرده واین نماینده مردمی را متهم به جاسوسی M16 می نمایندو یابرچسبهای غیراخلاقی درمورد وی استفاده می کنند.

سوال من ازجریان نقاب وافراط این است که چرا درمورد شهادت زودهنگام شهید مرتضی مطهری وعلت اصلی آن اندیشه نمی نمایند؟

واقعیت این است که گروه فرقان آن زمان که شباهت های زیادی نیز با متحجرین افراطی امروزی ما دارند،شهیدمرتضی مطهری را مانع بزرگی درراه قدرت وتحجروعوام فریبی خویش می دیدند وامروزنیز انگارتاریخ به نوعی دیگر تکرار می شود،متحجرین فرصت طلب مشکلمداربجای اینکه ازگذشته جماعت فرقان عبرت بگیرند درنقابی دیگر هرجنبده آزاداندیش ودین شناسی را ترورشخصیت می نمایند بلکه سهم برتری درقدرت وترویج فضای اختناق داشته باشند.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.