سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » درخواست 122 فعال زن از جامعه جهانی: به تحریم ها پایان دهید...

درخواست 122 فعال زن از جامعه جهانی: به تحریم ها پایان دهید

چکیده :به واقع تداوم تحریم ها علیه ملت ایران نتایج و آثاری به مراتب ویرانگرتر از جنگ دارد. از این رو ملت ایران پس از برداشتن گام نخست و انتخاب گزینه اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری، در گام دوم مصمم هستند تا برای رفع تحریم ها همت گمارند. لذا از سیاست مداران جهان به ویژه دولتمردان آمریکا و اروپا همچنین سازمان ملل و شورای امنیت می خواهد تا با درک موقعیت و اراده مردم برای اصلاح امور در عرصه داخلی و بین المللی و با احترام به رای و خواست ملت ایران، گام های جدی برای رفع تحریم ها بردارند. ...


122 تن از فعالان زن در بیانیه ای با حمایت از جنبش نه به تحریم خطاب به جهانیان نوشته اند: اکنون تلاش برای رفع تحریم ها به صورت “مطالبه ملی” و خواست همگانی زنان و مردان ایرانی با صدای واحد” نه به تحریم ” در آمده است. ما امضاکنندگان این نامه باور داریم که جنبش “نه به تحریم” زمانی تبدیل به جنبشی فراگیر و تاثیر گذار خواهد شد که تقویت “امنیت ملی” سرلوحه کار حاکمیت قرار گیرد و تقویت امنیت ملی از طریق ایجاد امکان گفت و گو و” وفاق ملی ” و رفع تنش ها و محدودیت های داخلی و تقویت جامعه مدنی میسر خواهد شد.

در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفت آمده است:
به واقع تداوم تحریم ها علیه ملت ایران نتایج و آثاری به مراتب ویرانگرتر از جنگ دارد. از این رو ملت ایران پس از برداشتن گام نخست و انتخاب گزینه اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری، در گام دوم مصمم هستند تا برای رفع تحریم ها همت گمارند. لذا از سیاست مداران جهان به ویژه دولتمردان آمریکا و اروپا همچنین سازمان ملل و شورای امنیت می خواهد تا با درک موقعیت و اراده مردم برای اصلاح امور در عرصه داخلی و بین المللی و با احترام به رای و خواست ملت ایران، گام های جدی برای رفع تحریم ها بردارند.

متن کامل این نامه که به امضای زنان فعال در عرصه های اجتماعی، هنری، سیاسی و رسانه ای رسیده به شرح زیر است:

سالهای اخیر تحریم های جهانی علیه ملت ایران ، زندگی و زیست تک تک ایرانیان به ویژه زنان و کودکان را در شرایط دشوار و طاقت فرسایی قرار داده است. آمار روز افزون بیکاری بواسطه تعطیلی کارخانه ها و کارگاههای تولیدی، تورم و گرانی کمرشکن کالاهای اساسی چون غذا و دارو، بدیهی ترین نتایج تحریم است. همچنین این تحریم ها موجب افزایش بیش از پیش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، فساد و فروپاشی خانواده ها و هنجارهای اجتماعی و فقر روز افزون طبقه متوسط شده است.

اینک زمان آن فرا رسیده که به آثار مخرب و طاقت فرسای تحریم بر زندگی شهروندان ایرانی توجه و دقت بیشتری شود و راهکای مبتنی بر” تصمیم ملی “و تدبیر و عقلانیت اتخاذ شود.

به واقع تداوم تحریم ها علیه ملت ایران نتایج و آثاری به مراتب ویرانگرتر از جنگ دارد. از این رو ملت ایران پس از برداشتن گام نخست و انتخاب گزینه اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری، در گام دوم مصمم هستند تا برای رفع تحریم ها همت گمارند. لذا از سیاست مداران جهان به ویژه دولتمردان آمریکا و اروپا همچنین سازمان ملل و شورای امنیت می خواهد تا با درک موقعیت و اراده مردم برای اصلاح امور در عرصه داخلی و بین المللی و با احترام به رای و خواست ملت ایران، گام های جدی برای رفع تحریم ها بردارند.

همچنین از دولتمردان ایران نیز می خواهند که با در پیش گرفتن مشی اعتدال و تدبیر آنگونه که وعده داده اند، جامعه را از چنین نابسامانی و تهدیدها نجات بخشند.

اکنون تلاش برای رفع تحریم ها به صورت “مطالبه ملی” و خواست همگانی زنان و مردان ایرانی با صدای واحد” نه به تحریم ” در آمده است. ما امضاکنندگان این نامه باور داریم که جنبش “نه به تحریم” زمانی تبدیل به جنبشی فراگیر و تاثیر گذار خواهد شد که تقویت “امنیت ملی” سرلوحه کار حاکمیت قرار گیرد و تقویت امنیت ملی از طریق ایجاد امکان گفت و گو و” وفاق ملی ” و رفع تنش ها و محدودیت های داخلی و تقویت جامعه مدنی میسر خواهد شد. دولت زمانی از “پشتوانه ملی” که موجب موفقیت در جبهه خارجی و در هر مذاکره ای از جمله مذاکرات هسته ای است، بر خوردار خواهد شد که روشی شفاف در پیش گرفته و در اتخاذ تصمیم های مهمی چون انرژی هسته ای فارغ از هر گونه تبعیض و وابستگی جناحی، قومیتی، جنسیتی و مذهبی با بهره گیری از نظرات کارشناسی صاحبنظران امکان یک بررسی علمی – اقتصادی و محیط زیستی و در واقع امکان “نظارت و ارزیابی ملی” را فراهم سازد. بی تردید دلیل ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران از سوی جامعه جهانی در واقع ریشه در عملکرد افراطی و نا صواب 8 سال گذشته گروهی در داخل کشور داشت که متاسفانه موجب تحمیل خسارت های فراوان بر کشور شده است.

از این روی ما زنان جامعه ایران با دعوت از تمام انسان های آزاده جهان به پیوستن به جنبش “نه به تحریم “علیه ملت ایران بار دیگر اعلام می کنیم که سیاستمداران خارجی و دولت های غربی و سیاستمداران و قوای حاکمیت داخلی فریاد” نه به تحریم “ملت ایران را بشنوند و با احترام به رای و نظر مردم با اصلاح سیاست های پیشین خود برای رفع تحریم های غیر انسانی علیه ایرانیان گام های روشن و اعتمادساز و محکم بردارند.

1- زهرا ابراهیمی
2- ربابه ابوفاضلی
3- مژگان اثباتی
4- فرخنده احتصابیان
5- فاطمه احمدی
6- طاهره احمدی دستجردی
7- زهرا اخیانی
8- بتول اسدی
9- سعیده اعلم الهدی
10- فرزانه افشاری
11- زهره آقاجری
12- اعظم اکبرزاده
13- زهرا اکبرزاده
14- حمیده الهی نیا
15- عالیه امام زاده
16- مریم انواری
17- آرزو باهر
18- مریم بخشی
19- اشرف بروجردی
20- سکینه بزرگی زاده
21- رویا بلوری
22- رخشان بنی اعتماد
23- فرح پارسا
24- سونیا ترکمان
25- فاطمه تندگویان
26- زهره تنکابنی
27- فرخنده جبارزاده
28- مهشید جعفری
29- فرشته جمشیدی
30- فاطمه جهان آرا
31- فریبا حجازی
32- منیژه حکمت
33- رباب حورسی
34- فاطمه خردمند
35- ملیحه خلفی
36- نیراعظم خوش خلق سیما
37- لیلا دانش
38- فاطمه دردکشان
39- فرزانه دشتی
40- مریم دهقان
41- فاطمه راکعی
42- زهرا ربانی املشی
43- زهره رجبی
44- زهرا رحمانی
45- محترم رحمانی
46- زهرا رحیمی
47- نیر السادات رسولی
48- سکینه رضایی
49- نادره رضایی
50- مهناز رفیعی
51- ثریا زرین
52- صدیقه زمانی
53- صفیه سادات فاضلی
54- اطهر سبحانی
55- زهره سحابی
56- سمیه سرداری
57- انسیه سلمانی
58- سیده روشنک سیاسی
59- فاطمه سیف الهی
60- زهرا شجاعی
61- صغری شریفی
62- فاطمه شفیعی
63- صادقه شیردل
64- فیروزه صابر
65- بتول صالحی
66- صدیقه صالحی
67- حمیده صانعی
68- فاطمه صحرایی
69- زهرا صدراعظم نوری
70- سمیرا صدری
71- شیرین صوراسرافیل
72- شهلا طالب زاده
73- اعظم طالقانی
74- طاهره طالقانی
75- بهناز طغرل
76- زهره عالی پور
77- حمیده عدالت
78- محبوبه عروجی
79- سمیه عصاران
80- شهین علوی
81- زهرا غضنفری
82- فاطمه غفاری
83- فرزانه غفاری
84- فریده غیرت
85- ژاله فرامرزیان
86- نسرین فرهومند
87- پروین فهیمی(سهراب اعرابی)
88- مرضیه قاسم پور
89- سکینه قاسمی
90- مولود قاسمی
91- زهرا کرباسچی
92- نرگس کریمی
93- فاطمه کهندانی
94- الهه کولایی
95- ساجده کیانوش راد
96- فاطمه گوارایی
97- پرستو متین زاده
98- فخر السادات محتشمی پور
99- فاطمه محصلی
100- نرگس محمدی
101- فاطمه محمودی
102- صدیقه مرادی
103- فاطمه مرادی
104- مرضیه مرتاضی لنگرودی
105- اکرم مصباح
106- اکرم مصوری منش
107- زهرا مظفری
108- مریم مفید
109- فاطمه ملکی
110- نسرین ملکی
111- اشرف منتظری
112- سعیده منتظری
113- طاهره منتظری
114- شهین دخت مولاوردی
115- اشرف میر عباسی
116- فاطمه مینایی پور
117- فرحناز مینایی پور
118- مهدیه مینوی
119- زهرا نژاد بهرام
120- اعظم نوری
121- فاطمه نوری
122- فهیمه نوریDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.