سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » علی ربیعی: در کنار تهیدستان باقی می مانم و لبخند بر لب فرزند کارگر می آورم‎...

علی ربیعی: در کنار تهیدستان باقی می مانم و لبخند بر لب فرزند کارگر می آورم‎

چکیده :وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در جلسه بررسی صلاحیت كابینه یازدهم گفت: گاهی اوقات فراموش می کنیم که در چه شرایطی زندگی می کنیم. امروز بیکاری، افزایش طبقاتی، افزایش هزینه های درمانی و سقوط بخش عظیمی از جامعه و طبقات فرودست و رکود فضای کسب و کار باعث شده تا من برای کمک به دکتر روحانی حاضر به حضور در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی شوم....


وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در جلسه بررسی صلاحیت كابینه یازدهم گفت: گاهی اوقات فراموش می کنیم که در چه شرایطی زندگی می کنیم. امروز بیکاری، افزایش طبقاتی، افزایش هزینه های درمانی و سقوط بخش عظیمی از جامعه و طبقات فرودست و رکود فضای کسب و کار باعث شده تا من برای کمک به دکتر روحانی حاضر به حضور در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی شوم.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی كه در جلسه بررسی صلاحیت كابینه یازدهم سخن می‌گفت، با بیان اینکه تا پیش از امروز سه بار از قبول مسئولیت وزارتخانه مرتبط با تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرار کرده است، نخستین دعوت برای قبول پست وزارت را مربوط به دوران شهید رجایی دانست كه مورد پذیرش او قرار نگرفته بود اما امروز با آگاهی از شرایط كشور حاضر به قبول این مسئولیت است.

وی در خصوص برنامه های خود در حوزه روابط کار گفت: اساس اعتدالگرایی بخش اعظمی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تشكیل می‌دهد. در حوزه های روابط کار سه جانبه گرایی، کار شایسته است که من معتقدم در صورت حضور در این وزارتخانه سند مربوط به سه جانبه گرایی را به صورت پخته و جامع ارائه کنم تا از این طریق امکان تسهیل شرایط گفتگوهای اجتماعی و تقویت تشکل های صنفی در کشور فراهم شود.

وی با بیان اینکه باید شرایطی به وجود آید که در آن هم کارگران و هم کافرمایان بتوانند در صنعت و حرفه خود «تشکل» ایجاد کرده و از حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهره مند شوند گفت: وزارت کار وظیفه دارد تا هم به شاغلین و هم به افراد طالب شغل خدمت ارائه کرده و از آنها حمایت کند تا از این طریق شاهد شکوفایی جامعه کار و تولید شویم.

ربیعی با بیان اینکه اشتغال تنها محصول پاشیدن بذر پول در زمین اقتصاد نیست گفت: در بهترین حالت برای ایجاد اشتغال «پول» شرط لازم است اما بدون داشتن چشم اندازی روشن با فضایی مساعد از نظر اوضاع سیاسی، حقوقی مبارزه با فساد و… امکان ایجاد شغل وجود ندارد.

ربیعی با اشاره به اینکه یكی از انتقادات به او در مجلس خاستگاه كارگری‌اش است، گفت: در روابط کار نگاهی مستضعف گرایانه و کارگری دارم و این موضوع را از افتخاراتم می‌دانم. خوب می دانم که باید در این کشور از هر کس که آجر روی آجر می گذارد تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه باید در همین راستا مجسمه اولین کسی که در ایران کارخانه برق را ایجاد کرد را ساخت، گفت: در حوزه کارآفرینی از جنبه های مختلف سیاسی، امنیتی، حقوقی و فرهنگی در این سالها پژوهش کرده ام و در جریان تدوین پایان نامه های دانشگاهی بسیاری مشارکت داشته ام.

وی با بیان اینکه در راستای فعالیتهای پژوهشی خود وضعیت کشورهای صنعتی شده ای چون هند، مالزی، کره، سنگاپور و چین را برای مدتهای طولانی 2 تا 2/5 ساله مطالعه کرده است، گفت: این مطالعات نشان می دهد تنها راه نجات ایران ایجاد شغل شغل و شغل است.

ربیعی تأکید کرد: کارآفرینی و ایجاد اشتغال امری پسندیده و قابل ارج است که با رویکرد مستضعف گرایانه تعارض ندارد.

ربیعی با بیان اینکه سیاستگذاری شغلی کشور به دو حوزه انفعالی و فعال تقسیم می شود گفت: در بخش سیاستگذاری انفعالی مانند سیاست ترویج بیمه ها، مسئولیت تنها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی ادامه داد: در قسمت سیاست فعال تحقق این امر به طور مستقیم فقط به وزارت کار بازنمی گردد و همکاری نهادهای اجرایی، هیئت وزیران و همچنین مجلس نیاز است.

وی افزود: با این حال همان طور که در برنامه کاری خود نوشته ام مسئولیت پیگیری در زمینه سیاستگذاری فعال در حوزه اشتغال برعهده این وزارتخانه است.

وی همچنین با بیان اینکه تعیین شاخص بهبود فضای کسب و کار از وظایف دیگر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است بر ضرورت ایجاد اشتغال و توازن در استانها تأکید کرد.

علی ربیعی ادامه داد: تقویت کسب و کار خرد و مشاغل خانگی با آسیب شناسی وام اشتغال و بنگاههای زودبازده در وزارت خانه ای که من تصدی آن را قبول خواهم کرد دنبال می‌شود.

وی بحث رفاه اجتماعی را مهمترین موضوع صحبتهای خود دانسته و گفت: نقطه تعادل برنامه دولت و وزارتخانه تعاون، کار ورفاه اجتماعی این است که تابلویی از رشد و توسعه ارائه می دهد. اینکه کشتی از دریا رد می شود و عده ای غرق شوند قابل پذیرش رهبری و این دولت نیست. رفاه اجتماعی بخشی است که باید متوازن کننده رشد کشور باشد.

ربیعی افزود: نگاه یک بعدی و اقتصاد منهای رفاه اجتماعی پیاده کردن الگوی برزیل است. ما که این تجربه را داشتیم كه تزریق مستقیم پول بدون نگاه حمایت گرایانه اجتماعی پاسخ نداده است.

وزیر پیشنهادی تعاون،کار ورفاه اجتماعی همچنین با اشاره به مسئله تامین اجتماعی و شستا عنوان کرد من هم معتقدم که 47 درصد جمعیت کشور دراین حوزه قرار دارند. فراموش نکنیم که هم اکنون تمام صنوق های ما ورشکسته شده‌اند و نسبت شاغلین و مستمری بگیران زیر 6 آمده است. این خط خطر است.

وی با بیان اینکه متاسفانه ما در کشور مسائل بین السنی را رعایت نکردیم گفت: ما در گروه سنی 20-20 مشکلات زیادی داریم که باید تمام بودجه کشور به این قسمت برود.

ربیعی در ادامه با اشاره به تأخیر سه ماهه در پرداخت حقوق کارکنان صندوق فولاد، گفت: علاوه بر این پول بیمارستان، پزشکان و داروخانه ها نیز داده نشده است. معتقدم که این مشکلات مدیریتی است و اگر مدیریت با ثبات داشتیم شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.

ربیعی با بیان اینکه این مجموعه متاسفانه اتاق حیات خلوت عده ای سیاست زده شده است گفت: من با خدا عهد کرده ام مجموعه اقتصادی این وزارتخانه را از سیاست زدگی به دور کنم. برنامه پاکدستی را در وزارت تعاون پیگیری خواهم کرد و فارغ از جناح بندی های سیاسی قوی ترین افراد را بکار خواهم گرفت.

وی بااشاره باینکه این وزارتخانه باید بالای 30 درصد سود بدهد گفت: نباید فراموش کرد که وظیفه دولت نیز بنگاه داری نیست، باید دولت را به سمت غیر بنگاه داری سوق دهیم. همچنین بحث معلولان و یک میلیون نفر از زنان سرپرست خانوار وجود دارد كه در برنامه من مورد توجه خواهد بود.

ربیعی همچنین در خصوص اظهارات برخی مخالفان پیرامون تناسب او با وزارتخانه کار نیز عنوان کرد: آیا در این پست باید پزشک، اقتصاددادن و یا آسیب شناس اجتماعی می گذاشتیم. این وزارتخانه مدیراستراتژیک می خواهد. من اگر پذیرفتم که در این پست باشم یعنی معتقدم که مدیر استراتژیستی هستم.

وی با بیان اینکه من با مجموعه فعالیت های علمی خود توان اجرای برنامه های راهبردی دولت و این وزارتخانه را در خود می بینم گفت: اگر بخواهیم یک سویه به مسائل نگاه کنیم نه تنها این وزارتخانه را بلکه جامعه را با بحران روبرو کرده ایم.

وزیر پیشنهادی تعاون،کار ورفاه اجتماعی همچنین در خصوص ادعای امنیتی بودن کابینه دولت یازدهم نیز عنوان کرد: من نمی دانم تصویر این افراد از امنیت چیست؟ من سالها درکنار دکتر روحانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت بودم. در تمام دنیا هوشمند ترین، برجسته ترین و کارآمدترین افراد در قسمتهای امنیتی کشور کار می کنند. همانگونه که آقای نوبخت، فروزنده و دری نجف آبادی در شورای عالی امنیت ملی حضور داشتند. پس باید مشخص شود تصویر ما از امنیت چیست؟

وی با بیان اینکه من پاسدار بودم و به گذشته خود افتخار می کنم گفت: هیچگاه از گذشته خود دور نخواهم شد. باید مخالفان این را نقطه قوت من بدانند. اگر منظور از امنیتی بودن این است که امنیت خنده را به لب بچه یک کارگر، نان را به سفره مردم و امنیت ملی را برای کشور ببرم، قبول دارم که همه امنینی هستیم با این تصور شما هم امنیتی خواهید بود.

ربیعی افزود: طی چندروزی که چنین مسائلی توسط عده ای مطرح شده است متاسفانه من همه سایتها را جستجو کردم و دیدم که این موارد کد دستگاههای تبیلیغاتی علیه جمهوری اسلامی شده است.

وی ادامه داد:در کمیسیونها نیز در مورد من و بعضی از همکارانم مسائلی مطرح شد. در این مورد نیز باید بگویم اعتقاد کامل به فرمایشات رهبری در همه زمینه ها بویژه درمورد انتخابات دارم. با تحقیقات دانشگاهی خود به این نتیجه رسیده ام که مشارکت،‌ دموکراسی و ثبات اگر با یکدیگر نباشند دموکراسی عقب خواهد بود.

وزیر پیشنهادی تعاون كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: همه ما به این نظریه رهبری که باید از قانون تبعیت کنیم اعتقاد داریم و به آن عمل کرده و در آینده نیز به آن عمل خواهیم کرد. چیزی غیر از این تاکنون کسی در ما پیدا نکرده و از این به بعد نیز نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه من چیزی بجز انقلاب ندارم گفت: حیات سیاسی و جانی من با انقلاب پیوند خورده است و هویت دیگری جز انقلاب ندارم. برای شما نمایندگان چه به من رای بدهید و چه رای ندهید احترام قائلم. ایستادن پشت تریبون مجلس و نقد شدن توسط شما را ارزش می نهم. با خداوند عهده بسته ام که هیچگاه از مسیری که امام راحل ترسیم کرد منحرف نشوم. از رنج مردم بکاهم و لبخند بر لب فرزند کارگر بیاورم.

ربیعی ادامه داد: اگرخدا کمک کند و بتوانم کار خود را در این وزارتخانه آغاز کنم در کنار تهیدستان باقی می مانم و ازکار تولید و کارآفرینی حمایت می کنم. این دو با یکدیگر تناقضی ندارد.

علی ربیعی در پایان بخشی از نامه امیرالمومنین(ع) به عثمان بن‌حنیف را قرائت کرد:

اى دنیا از من دور شو، افسارت را به پشتت افکندم. من خود را از چنگال‌هایت رها کردم و” از دامهایت بیرون افکندم و از آن پرتگاهها که بر سر راه من کنده‌اى اجتناب کرده‌ام. آن گردن فرازانى که با دلیریهایت فریفتى، اکنون کجایند؟ آن مردمى، که به زرق و برقهایت مفتون ساختى، چه شدند آرى همه در گور خفته‌اند. به خدا سوگند، اگر تو موجودى مجسم بودى و پیکرى محسوس، به خاطر آن گروه از بندگان خدا که به سراب آرزوها فریفته‌اى و آنها را در گودالهایى که بر سر راهشان تعبیه کرده‌اى، سرنگون ساخته‌اى و پادشاهانى که به ورطه نابودى سپرده‏‌اى و به آبشخور بلا آنجا که هیچکس را از آن بازگشتنى نیست کشیده‏‌اى، حد خد را بر تو جارى مى‌ساختم.”

این سخنان ربیعی موجب شد که علی لاریجانی وی را با ملاحسینقلی خان همدانی ( عارف و خطیب مشهور، متوفی ۱۳۱۱ ه.ق ) تشبیه کرد و گفت: آقای ربیعی بحث را عرفانی کرد.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.