سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه

چکیده :بر اساس ابلاغیه ای که روز سه شنبه به دست این دانشجوی محروم از تحصیل رسیده، وی قرار است روز 15 مرداد ماه در این شعبه حضور یابد تا در خصوص آنچه که در اخطاریه "شکایت ماموران" قید گردیده است محاکمه شود....


پیمان عارف، روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی جهت محاکمه به شعبه 1172 دادگاه جزایی تهران احضار گردید.

به گزارش جرس، بر اساس ابلاغیه ای که روز سه شنبه به دست این دانشجوی محروم از تحصیل رسیده، وی قرار است روز 15 مرداد ماه در این شعبه حضور یابد تا در خصوص آنچه که در اخطاریه “شکایت ماموران” قید گردیده است محاکمه شود.

این جلسه محاکمه مربوط به پرونده بازداشت 24 اسفند سال 90 پیمان عارف است، که بر اساس شکایت معاون امنیت دادستان تهران به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق مصاحبه با سایت کلمه” بعد از اجرای غیرقانونی حکم شلاق وی در دادسرای اوین تشکیل شد.

این شکایت که به شکلی غیرقانونی در دادسرای امنیت (مقدس) مستقر در زندان اوین تحت ریاست رشته احمدی (شاکی) مطرح شده بود، منجر به بازداشت عارف از 24 اسفند تا 15 فروردین گذشته گردید.

همچنین بازپرس شعبه دوم امنیت به ریاست بازپرس عبدی در اردیبهشت ماه گذشته علیرغم تاکید این روزنامه نگار بر غیرقانونی بودن پرونده و مغایرت آن با اصل “اعتبار امر مختومه”، از وی دفاعیه اخذ کرد.

در حال حاضر نیز با توجه به عدم شمول صلاحیت دادگاه انقلاب درباره اتهام انتسابی به دادگاه جزایی مجتمع قضایی قدس ارجاع گردیده است.

بهرام رشته احمدی معاون امنیت دادستان تهران و رییس دادسرای اوین در این شکایت مدعی شده است که پیمان عارف در بخشی از مصاحبه اش بعد از اجرای غیرقانونی حکم شلاق در 17 مهرماه گذشته با سایت کلمه که گفته است “احساس کردم صدای آقای رشته احمدی را نیز زمانی که شلاق ام می زدند شنیدم و گمان می کنم وی نیز پشت سرم حضور داشت.”، در مورد او به قصد تشویش اذهان عمومی نشر اکاذیب نموده است .

رشته احمدی همچنین مدعی شده که به هنگام شلاق زدن پیمان عارف در دادسرای اوین از اتاقش خارج نشده است!

پیمان عارف در 17 مهرماه گذشته و در پایان دوره محکومیت زندان اش ، قبل از آزادی از بند 350 زندان اوین نخست به دادسرای اوین منتقل شد و در طبقه پایین این دادسرای امنیتی حکم 74 ضربه شلاق تعزیری اش که توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام “اهانت به رییس جمهور از طریق نگارش و انتشار نامه سرگشاده” صادر گردیده بود در شرایطی غیرقانونی و مغایر با آیین نامه نحوه اجرای مجازاتهای اعدام، رجم و شلاق و در واقع به صورت حدی و با جلد نمودن این زندانی سیاسی اجرا گردید.

پس از آن بود که یکبار دیگر این عضو جبهه ملی ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه در مورد اجرای حکم شلاق با سایت کلمه و تلویزیون بی.بی.سی در 8 آبان بازداشت و در 20 آذر گذشته در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه گردید که منتج به صدور رای برائت پیمان عارف گردید ولی ظاهرا مقامات دادستانی تهران از صدور رای برائت ناراضی بوده و در اقدامی غیرقانونی دوباره همان پرونده مصاحبه درباره حکم شلاق را با تغییر عنوان اتهامی از “تبلیغ علیه نظام” به “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” مجددا همان پرونده را مفتوح نموده اند.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.