سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

برای مجید دری

چکیده :آنان که دانستن را نمی خواهند، هیچگاه نمی فهمند که امروز در سومین سالگرد دستگیری تو ، مادرت لحظه ها را نیز شمارش کرده و تربت تبعیدگاهت را چون سورمه بر چشمان کم سو شده از هجر یوسفش می نهد تا نسیم، رایحۀ خوش پیراهنت را از فرسنگ ها فاصله به ارمغان آورَد....


کلمه-مریم شربتدار قدس:

مدت ها بود می خواستم برایت بنویسم پسر دلاورم که مجد و عزّت جاودان، چون درّی گران بها وجودت را زینت بخشیده و صلابت و استواری تو نیز حکایت از ایمان به راهی دارد که برگزیده ای؛ راهی که با وجود سنگلاخ ها و فراز و نشیب های پر خطر، عاری از زنگارهای ذلّت و زبونی و پلشتی ها بوده و امتداد سبزش با اعتقادات عمیق خانواده ات هموارتر گشته است.

چه دردناک است که اندیشه ات را در زندان این شهر نیز تاب نیاوردند و چه بیهوده گمان بردند گنجینۀ تفکر را در دوردستها می توان زنجیر کرد.

اندیشمند جوان، مجید جان!

هر بار مادر و پدر سالمندت را می بینم که به علت بُعد مسافت و صعوبتِ راه ، حتی از ملاقات های هفتگی نیز محرومند، ناخودآگاه دلم برای عاملین این ظلمِ مضاعف می سوزد که نمی دانند هر آه آتشین مادر و نجواهای شبانۀ پدرت هیزم هایی است بر شعله های آتش دیار باقیِ آنان که دانسته و نا دانسته، دین خود به دنیای دیگران فروختند و دست شیطان را در آستین دروغین تقوی ندیدند.

مجید عزیز،

تو را نیز مانند بسیاری دیگر از غیوران این سرزمین از تحصیل در دانشگاه محروم ساختند اما چه باک که نادانسته، زندان ها را نیز تبدیل به دانشگاه کردند و ندانستند که جسم را می توان به بند کشید و اندیشه را هرگز.

آنان که دانستن را نمی خواهند، هیچگاه نمی فهمند که امروز در سومین سالگرد دستگیری تو ، مادرت لحظه ها را نیز شمارش کرده و تربت تبعیدگاهت را چون سورمه بر چشمان کم سو شده از هجر یوسفش می نهد تا نسیم، رایحۀ خوش پیراهنت را از فرسنگ ها فاصله به ارمغان آورَد.

پسرم، فرزند مظلوم ایران زمین!

باز هم مانند این سال ها که به سختی گذشت، صبوری کن که این روزها نیز می گذرد و آنچه می مانَد، سرافرازی تو و امثال توست و سرشکستگی ستم پیشگان بی ایمان و یقین بدار که چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

2 پاسخ به “برای مجید دری”

 1. ناشناس گفت:

  سلام بر پرستوهاى سبز وغرىب در بند. ما همىشه به ىاد تو و دىگر عزىزان خواهىم بود وفراموش نشده اىد ومجىد جان بدان که اگر ساعاتى اجازه دىدار مى دادندهمچو درى تورا درمىان مى گرفتىم اما چه سود….در حسرت دىدار. تو آواره ترىنىم هرچند که تا منزل تو فاصله اى نىست . به امىد آزادى. آرش از بهبهان

 2. آرش از بهبهان گفت:

  تقدىم به مجىد درى ودىگر عزىزان سبز دربند
  ستاره. باران جواب کدام سلامى وآفتاب از
  درىچه تارىک

  کلام ازمگاه توشعف مىبندد
  خوشانظربازىا که توآغاز مىکنى
  پس مردمکانت فرىاد کدام زندانىست
  که آزادىرابه لبان براماسىده گل
  سرخى پرتاب مىکند
  ورنه اى ستاره بازىهاشا چىزى بدهکار
  آفتاب نىست…..