سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

در ستایش رستگاری

چکیده :پهلوانی‌ات را می‌ستایمو قهرمانی‌ات رادر پلشتی زمانه بیداداینک اما ماییمانگشت برآسماننام تورا فاتحه خوانو رستگاری‌ات رابه لبخنده‌ای گریان!انگشت برآسمانفاتحه می‌خوانیمتا پیروزیبا دوانگشت رنجورتچشم فاجعه را اسفندیار...


سام محمودی سرابی:*

اینک باد است که فریاد می‌کند

رستگاری رهایی را

میانه برهم‌زن و آشوبگر.

و سر می‌ساید

خدایگان آزادی

برآستان فروتنی‌ تو…

«چه فروتنانه» پر گشوده‌ای

برگذرگاه تاریخ

وداس بلند مرگ را

به دشنام صبرت

ناسزاگو

***

پهلوانی‌ات را می‌ستایم

و قهرمانی‌ات را

در پلشتی زمانه بیداد

اینک اما ماییم

انگشت برآسمان

نام تورا فاتحه خوان

و رستگاری‌ات را

به لبخنده‌ای گریان!

انگشت برآسمان

فاتحه می‌خوانیم

تا پیروزی

با دوانگشت رنجورت

چشم فاجعه را اسفندیار کند

***

یادت بخیر خواهد شد

تا مگر صابری دیگر زاده شود

*سام محمودی سرابی، روزنامه نگار دربندی که شب گذشته با قرار کفالت از بند 350 اوین آزاد شد.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.