سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

مهندسی در آمار مشارکت مردم

چکیده :در مورد صحت ارقام اعلامی بالا برای جمعیت واجد شرایط رای دادن و آرای ماخوذه از سوی مسئول اصلی برگزار کننده انتخابات می توانید به پورتال وزارت کشور رجوع کنید تا دریابید چقدر جناب وزیر در انجام یک تقسیم ساده و اعلام درصد میزان مشارکت در انتخابات دچار اشتباه و عجله شده است، حال اگر در نظر آوریم که رقم واجدین شرایط در این انتخابات با توجه به نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار کشور و نرخ رشد جمعیت سالانه به طور متوسط 1.3 درصد جمعیتی معادل ۵۰۷۵۳۱۱۰ تن می شود آنگاه با همین عدد اعلامی ٢٦ ميليون و ‌‌٤٧٢ هزار و ‌٧٦٠ رای ماخوذه میزان مشارکت در انتخابات می شود 52.2 درصد که رقم معقولی بنظر می رسد هرچند تامین کننده نظر مقامات عالی حکومت و رسانه هایی که خواستار درصد بالای مشارکت و حداکثری در این انتخابات برای زدن سیلی محکم بگوش اصلاح طلبان و مخالفان و از آن مهم تر استکبار جهانی و دشمنان بودند، نمی باشد!...


علی مزروعی:

انتخابات مهندسی شده مجلس نهم آنچنانکه حاکمیت می خواست بصورت غیرآزاد و رقابتی بین نیروهای خودی( اقتدارگرایان ) برگزار و نتایج غالب حوزه ها نیز اعلام شده است ،که تحلیل آن فرصت دیگری را می طلبد، اما بنظر می رسد با توجه به عدم حضور و شرکت اصلاح طلبان در این انتخابات میزان مشارکت واجدین شرایط رای دادن در آن برای حاکمیت به یک امر حیثیتی و مشروعیت ساز تبدیل شده است، و از اینرو شاهد بودیم که رسانه های حکومتی در روزهای پیش از انجام انتخابات با استناد به انواع و اقسام نظرسنجی های ساختگی و خبری در صدد القای این مطلب بودند که میزان مشارکت مردم در این انتخابات بالا و در حدود 65 الی 70 درصد خواهد بود. اینها از طریق این تبلیغات پرشدت در صدد آماده سازی فضایی بودند که اعلام این میزان درصد حضور در انتخابات تعجب کسی را برنیانگیزد و اسباب چون و چرا و سئوال هم نشود اما غافل از این نکته که آنچه دراین عرصه مهم و تعیین کننده است احساس عمومی مردم در مورد میزان مشارکت و حضور در پای صندوق های رای در تعیین سرنوشتشان است و میزان درصد اعلامی نمی تواند رافع این احساس و برداشت مردم باشد و آنچه حاکمیت باید نسبت بدان حساس و فکری نماید این احساس عمومی است که هیچ همخوانی با درصدهای اعلامی از سوی حاکمیت و رسانه های حکومتی ندارد.
با توجه به آنچه آمد و با این فرض ( که تقریبا فرض محالی است ) که آمار و ارقام اعلامی از سوی وزیر کشور به عنوان مسئول اصلی برگزاری انتخابات درست و صحیح است اعلام مشارکت 64.2 درصدی واجدین شرایط رای از سوی ایشان یک اشتباه و گاف فاحش سیاسی است و اینکه جناب وزیر دولت کودتا حتی ریاضیات را در حد چهار عمل اصلی نمی داند، می باشد! شاید هم می دانند اما شدت ولایت پذیری موجب چنین اعلامی شده است. توجه کنید چرا؟
جناب وزیر پیش از انتخابات تعداد واجدین حق رای در انتخابات مجلس نهم ایران را حدود ۴۸ میلیون نفر یا دقیقا ۴۸۲۸۸۷۹۹ نفر اعلام کرده است. و هم ایشان كل آراء ماخوذه در کشور را ‌‌٢٦ ميليون و ‌‌٤٧٢ هزار و ‌‌٧٦٠ نفر اعلام کرده است. از تقسیم این آراء ماخوذه به تعداد واجدین شرایط 54.8 درصد بدست می اید و نه رقم 64.2 درصد مشارکتی که ایشان اعلام کرده اند، و بنظر می رسد که ایشان بین 54 و 64 یک جابجایی مختصردر حد 10 درصد انجام داده اند!
اگر فرض را براین بگذاریم که ایشان در رقم آراء ماخوذه اشتباه کرده ومنظورشان بجای ٢٦ ميليون و ‌‌٤٧٢ هزار و ‌٧٦٠ رقم 3٦ ميليون و ‌‌٤٧٢ هزار و ‌‌٧٦٠ بوده است ( که در مقایسه با رقم چهل میلیونی اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری دهم مطلوبتر حاکمیت است ) آنوقت اگر این رقم را تقسیم بر عدد واجدین شرایط رای دادن کنیم میزان درصد مشارکت 75.5 می شود که البته اینهم با رقم اعلامی از سوی ایشان 10 درصد فاصله دارد! و بنظر نمی رسد که این فرض دومی حتی از نظر ایشان درست باشد چراکه هیج دیارالبشری این میزان نرخ مشارکت آنهم در چنین انتخاباتی را نخواهد پذیرفت.
در مورد صحت ارقام اعلامی بالا برای جمعیت واجد شرایط رای دادن و آرای ماخوذه از سوی مسئول اصلی برگزار کننده انتخابات می توانید به پورتال وزارت کشور رجوع کنید تا دریابید چقدر جناب وزیر در انجام یک تقسیم ساده و اعلام درصد میزان مشارکت در انتخابات دچار اشتباه و عجله شده است، حال اگر در نظر آوریم که رقم واجدین شرایط در این انتخابات با توجه به نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار کشور و نرخ رشد جمعیت سالانه به طور متوسط 1.3 درصد جمعیتی معادل ۵۰۷۵۳۱۱۰ تن می شود آنگاه با همین عدد اعلامی ٢٦ ميليون و ‌‌٤٧٢ هزار و ‌٧٦٠ رای ماخوذه میزان مشارکت در انتخابات می شود 52.2 درصد که رقم معقولی بنظر می رسد هرچند تامین کننده نظر مقامات عالی حکومت و رسانه هایی که خواستار درصد بالای مشارکت و حداکثری در این انتخابات برای زدن سیلی محکم بگوش اصلاح طلبان و مخالفان و از آن مهم تر استکبار جهانی و دشمنان بودند، نمی باشد!

منبع: نوروزDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

یک پاسخ به “مهندسی در آمار مشارکت مردم”

  1. ترانه سبز گفت:

    منطقي است. حساب دو دوتا چهارتا است.