سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » جدول مشخصات ۱۲۲ نفر از زندانیان بند ۳۵۰ اوین...

جدول مشخصات ۱۲۲ نفر از زندانیان بند ۳۵۰ اوین

چکیده :جدولی که مشاهده می‌کنید، حاوی اسامی و مشخصات کامل 122 زندانی سیاسی از مجموع بیش از 200 زندانی حاضر در بند 350 اوین است....


کلمه: جدولی که مشاهده می‌کنید، حاوی اسامی و مشخصات کامل 122 زندانی سیاسی از مجموع بیش از 200 زندانی حاضر در بند 350 اوین است. با پوزش از خوانندگان، به خاطر اینکه ستون‌های زیاد، این جدول را از کادر صفحه خارج کرده است.

توضیحات تفصیلی درباره‌ی این جدول، این زندانیان و بند 350 را در اینجا ببینید

نسخه‌ی پی‌دی‌اف همین جدول را هم از اینجا دریافت کنید

شماره

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

وضعیت تاهل

تعداد فرزند دختر

تعداد فرزند پسر

نام فرزندان

رشته تحصیلی

محل تحصیل

مقطع تحصیلی

اتهام

محل دستگیری

نوع فعالیت

تاریخ بازداشت موقت

تاریخ اجرای حکم

حکم بدوی

شعبه دادگاه بدوی

حکم تجدید نظر

شعبه دادگاه تجدیدنظر

شغل پدر

وضعیت استخدامی

میزان درآمد

نام اداره محل کار

شهر محل کار

توضیحات

وکیل در محله بدوی

وکیل در مرحله تجدید نظر

1

آرش

هنرور شجاعي

تقي

27/3/1360

متاهل

اجتهاد مطلق، حقوق، فلسفه

حوزه قم، تهران مرکز

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام

منزل

روزنامه نگار

1389/08/06

استاد دانشگاه مرحوم

کارمند بخش خصوصی

600

قم

مدرس حوزه علمیه قم

بله

0

2

حشمت الله

صنعم درآباد

اسدالله

30/5/1338

متاهل

2

2

علوم سیاسی

دانشگاه شهید بهشتی

لیسانس

تبلیغ علیه نظام

تظاهرات

فعال اجتماعی

1388/10/06

1390/01/28

3 سال و 6 ماه

15

6 ماه

54

نظامی

کارمند بخش خصوصی

شرکت موزه پرداز فردا

تهران

3

احسان

مهرابی

سعادت الله

1355/03/03

متاهل

مهندسی عمران

صنعتی آب و برق شهید عباس پور

لیسانس

تبلیغ علیه نظام

منزل

روزنامه نگار

1388/11/18

1389/11/02

یک سال

28

یک سال

36

آزاد

کارمند بخش خصوصی

روزنامه اعتماد ملی و فرهیختگان

تهران

4

محمدرضا

صباغی

محمد حسن

1363/03/25

مجرد

ریاضی

دیپلم

اجتماع و تبانی

منزل

فعال اجتماعی

1389/08/09

1390/04/12

2سال

28

2سال

54

بازنشسته سپاه

کارمند بخش خصوصی

600

شهرداری منطقه 22 ناحیه 1

تهران

بله

بله

5

آرش

سقر

عبدالغفور

1334/07/03

متاهل

1

میثم

مشاوره

دانشگاه آزاد

لیسانس

اجتماع و تبانی

منزل

فعال اجتماعی، فعال سیاسی و حزبی، روزنامه نگار

1388/09/01

ندارد

8سال

15

5 سال

54

بازنشسته فرهنگ

کارمند دولتی

یک میلیون

روزنامه تفاهم

تهران

بله

بله

6

کیوان

فرزین

امین

1350/08/18

متاهل

موسیقی

هنر تهران

فوق لیسانس

اجتماع و تبانی

محل کار

فعال اجتماعی

1388/10/15

1390/01/28

2 سال

28

2صال

54

بازنشسته بخش خصوصی

کارمند بخش خصوصی

مدیر مسئول نشریه فرهنگ و فرهنگ

تهران

موسیقیدان و مدرس موسیقی

7

جواد

علیخانی

ذوالفقار

1360/08/30

مجرد

دامپزشکی

شهیدچمران

دکترا

تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات

فعال دانشجویی

5سال

106 اهواز

3سال

2استان خوزستان

کارگر

بیکار

بله

بله

8

سیدمحمد

ابراهیمی

سید صادق

1352/01/13

متاهل

1

سیدحسین

ادبیات

دیپلم

اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی

محل کار

رابط مادران عزادار با رهبران جنبش سبز

1389/09/22

آزاد

کارمند بخش خصوصی

800

سواپارس

تهران

خیر

خیر

9

سعید

مال میریان

احمد

1343/06/12

متاهل

3

محمد، علی، مبین

معماری

بهشتی

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام

فرودگاه امام خمینی

فعال اجتماعی

1384/11/14

1390/01/31

2 سال و 6 ماه

15

6ماه

54

آزاد

کارمند بخش خصوصی

بنا نقش کوثر

تهران

شرکت پیمانکاری

10

میلاد

جان محمدی

خسرو

1367/08/05

مجرد

قزوین

دانشجو

تبلیغ علیه نظام

فعال اجتماعی

1388/04/22

1390/04/13

1سال

26

آزاد

خیر

خیر

11

میثم

رودکی

محمدباقر

مجرد

مکانیک

دیپلم

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

فعال اجتماعی

1388/05/13

1389/06/21

6 سال

26

یک سال و 6 ماه

54

بیکار

بیکار

بله

بله

12

روح الله

میرزاخانی

علی اصغر

مجرد

انسانی

دیپلم

اجتماع و تبانی

پلیس امنیت

فعال اجتماعی

1388/08/11

2سال

28

2سال

59

سردارسپاه

بیکار

خیر

خیر

13

غلامرضا

احمدی

یحیا

متاهل

2

مترجمی زبان آلمانی

دانشگاه تهران

لیسانس

تبلیشغ علیه نظام، توهین به رئیس جمهور

منزل

فعال اجتماعی

1388/10/30

1389/11/30

2 سال و 6 ماه

15

یک سال و 6 ماه

54

کارمند دولتی- اخراج از کار

خیر

بله

14

حسین (یاشار)

امینی

علی اکبر

1358/09/11

مجرد

هنر تهران

لیسانس

تبلیغ علیه نظام

فعال اجتماعی/فعال حزبی

1388/03/16

1389/11/18

یک سال

26

یک سال

36

آزاد

کارمند بخش خصوصی

بله

15

عباس

نامی

فضل الله

1366/12/27

مجرد

کامپیوتر

دیپلم

تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری

خیابان

فعال اجتماعی

1388/11/03

1389/10/14

2سال

15

2سال

54

آزاد

کارمند بخش خصوصی

بله

16

امیر

بهمنی

نجف علی

1356/04/06

مجرد

ریاضی

دیپلم

اجتماع و تبانی

منزل

فعال اجتماعی

1389/07/01

1388/07/01

3سال

28

3سال

54

بازنشسته

کارمند بخش خصوصی

خبر

17

امیر

شناور

1359/08/17

متاهل

1

کامپیوتر

دیپلم

فعال اجتماعی

1388/03/30

1390/02/24

3 سال

15

1 سال و 6 ماه

36

خیر

خیر

18

ابولفضل

عابدینی نصر

سهراب

تجربی

دیپلم

منزل

خبرنگار

1388/04/09

1388/12/11

28 سال

یک دادگاهانقلاب اهواز

11 سال

دادگاه انقلاب تهران

خیر

بله

19

احمد

شاهرضایی

تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری

تظاهرات

فعال اجتماعی

1389/03/22

1389/03/22

2 سال و 6 ماه

1 سال و 6 ماه

20

نوید

کامران

جلال

1362/06/22

کامپیوتر

دیپلم

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، اخلال در نظم عمومی

تظاهرات

فعال اجتماعی

1388/10/06

1389/08/05

2 سال و 9 ماه

26

2سال و 9 ماه

36

بازنشسته

بیکار

بله

21

سیدمحمد

سیف زاده

عبدالله

متاهل

1

2

علی ،مریم، صوفا

حقوق

کالیفرنیا

دکترا

تبلیغ علیه نظام، تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر

ارومیه

فعال حقوق بشر

1390/01/17

9سال

15

2سال حبس، 10 سال محرومیت از وکالت

54

تاجر

کارمند بخش خصوصی

وکیل دادگستری کانون وکلا

تهران

بله

بله

22

مصطفی

نیلی

باقر

1358/11/01

مجرد

حقوق

پیام نورورامین

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

تظاهرات

فعال اجتماعی

1388/10/05

1390/04/27

3سال و 6 ماه

15

3سال و 6 ماه

54

بازنشسسته

بیکار

بله

بله

23

علیرضا

کیا

هرمز

1369/06/01

متاهل

نقشه کشی و معماری

دیپلم

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، اخلال در نظم عمومی

تظاهرات

فعال اجتماعی

1389/12/01

وکیل

کارمند بخش خصوصی

300

کارگاه خصوصی

کرج

بله

24

مهدی

وطن خواه

محسن

1366/12/28

مجرد

حسابداری

شمسی پور تهران و قزوین

لیسانس

اجتماع و تبانی، توهین به رهبری

منزل

فعال اجتماعی

1388/11/28

1389/09/09

3سال

28

2سال و 800 هزاتومان جریمه نقدی

54

حسابدار

کارمند بخش خصوصی

موسسه فرهنگی آموزشی اندیشه اساتید

تهران

خیر

بله

25

محمود

اسدی شمس آباد

امیر

1360/03/10

مجرد

دیپلم

اجتماع و تبانی

تظاهرات- بهشت زهرا

فعال اجتماعی

1388/11/03

1390/02/03

2سال

28

2سال

54

کارگر

کارمند بخش خصوصی

350

شرکت پینو

تهران

خیر

خیر

26

علی

قاسمی

رحیم

1356/06/26

متاهل

1

مژگان

دیپلم

اجتماع و تبانی

تظاهرات

فعال اجتماعی

1388/06/10

1390/02/03

3سال

15

3سال

بازنشسته

بیکار

27

رامین

پرچمی

محب الله

1352/06/27

متاهل

کارگردانی-نمایش

آزاد

فوق لیسانس

اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی

تظاهرات

فعال اجتماعی

1389/03/23

1389/11/26

اسال

13

غیرقابل تجدید نظر

استاددانشگاه

کارمند بخش خصوصی

500

بله

28

حسن

ظهوری ابدی

رضا

1356/06/18

متاهل

سینما

جهاددانشگاهی

فوق لیسانس

اجتماع و تبانی

منزل

روزنامه نگار

1388/11/19

1390/01/27

3سال

28

6 ماه تعزیری، 2 سال و 6 ماه تعلیقی

54

راننده

کارمند بخش خصوصی

خبرگزاری میراث فرهنگی

تهران

29

سام

محمودی سرایی

سیدعزیز

1355/07/20

متاهل

فلسفه

تهران

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت ملی

دادگاه

روزنامه نگار

1389/12/01

پزشک

کارمند بخش خصوصی

800

روزنامه شرق

تهران

بله

بله

30

حمیدرضا

ایزدیار

حسین

1350/01/01

متاهل

1

آیلین

ریاضی

دیپلم

اجتماع و تبانی، توهین به رهبری

تظاهرات

فعال اجتماعی

1388/11/22

1390/04/14

5 سال

15

5سال

54

پیمانکار

کارمند بخش خصوصی

700

تهران

خیر

خیر

31

مهدی (کوروش)

کوهکن

حسینعلی

1361/04/02

مجرد

دیپلم

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهوری، اخلال در نظم عمومی، فراری دادن متهم

محل کار

فعال فرهنگی

1388/11/18

4 سال و 148 ضربه شلاق

26

بازنشسته

کارمند بخش خصوصی

حدود یک میلیون

شرکت خصوصی

تهران

اخراج شدم

32

میثم

بایرامی

1366/03/18

مجرد

میکروبیولوژی

شهریار

لیسانس

اجتماع و تبانی

منزل

فعال اجتماعی

1388/10/26

1390/03/09

1 سال

15

1سال

54

33

مهران

محمدی

1369/09/03

مجرد

دیپلم

اجتماع و تبانی

منزل

فعال اجتماعی

1388/10/26

1390/03/09

1 سال

15

1سال

54

34

محمدجواد

مظفر

علی اصغر

1329/10/12

متاهل

2

1

آزاده، فائزه، علیرضا

اقتصاد

تهران-شهیدبهشتی

لیسانس

تبلیغ علیه نظام

محل کار

روزنامه نگار، فعال حقوق بشر

1388/10/08

1390/01/20

2سال

15

1سال

54

کارمند کشاورزی

کارمند بخش خصوصی

انتشارات کویر

تهران

بازنشسته وزارت ارشاد و مدریر انتشارات کویر

35

سروش

صفاوردی مقدم تهرانی

ابوالقاسم

1369/01/01

مجرد

دیپلم

اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی

محل کار

فعال اجتماعی

1389/03/23

1390/02/25

3 سال

28

3 سال

54

آزاد

کارمند بخش خصوصی

300

بله

بله

36

احمد

شاه رضایی

توهین به رهبری

تظاهرات

1389/03/22

1389/03/22

2 سال و 6 ماه

28

1 سال و 6 ماه

54

37

پژمان

ظفرمند

حسن

1364/04/26

مجرد

سیکل

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رئیس جمهوری

فعال اجتماعی

1389/03/22

1390/05/04

4 سال و 6 ماه

15

یک سال و 6 ماه

54

راننده

خیر

خیر

38

بهنام (اسعد)

ابراهیم زاده

رحمان

1356/05/18

متاهل

1

نیما

مکانیک

دیپلم

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، اخلال در نظم عمومی

فعال اجتماعی

1389/03/22

1389/03/22

5 سال

28

کشاورز

کارمند بخش خصوصی

شرکت پارسیان

تهران

بله

39

علی

پورسلیمان

محمد اسماعیل

1350/02/17

متاهل

مدیریت آموزش

تهران

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

کوه

فعال سیاسی و حزبی، روزنامه نگار

1390/03/11

آزاد

کارمند دولتی

آموزش و پرورش منطقه 9

تهران

بله

40

حسین

حیدری منش

1364/10/25

مجرد

فنی

فوق دیپلم

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، اخلال در نظم عمومی

تظاهرات

فعال اجتماعی

1388/10/06

6 سال

26

6ماه

بازنشسته شرکت نفت

کارمند بخش خصوصی

کرج

خیر

خیر

41

پیمان

عارف

جلیل

1361/01/01

متاهل

حقوق

تهران

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس جمهور

پادگان محل خدمت

فعال اجتماعی، روزنامه گار، دانشجو

1388/03/27

1388/11/23

1سال و 74 ضربه شلاق

26

1 سال 74 ضربه شلاق

54

فرهنگی بازنشسته

بله

بله

42

نصیر

اسدی شمس آباد

ناصر

1362/03/26

متاهل

زبان شناسی

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی

فعال اجتماعی، دانشجو

1386/09/16

1390/04/22

2 سال

28

7 ماه

54

بازنشسته

بیکار

بله

بله

43

سیامک

رحمانی

مرتضی

1339/12/03

متاهل

1

سپهر

بازرگانی

دیپلم

تبلیغ علیه نظام

فعال اجتماعی

1388/12/23

1389/1025

1 سال

آزاد

کارمند دولتی

بانک

تهران

بله

44

امید

شریفی دانا

1363/06/31

متاهل

انسانی

دیپلم

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

منزل

فعال اجتماعی

1388/11/06

1388/11/06

6سال

15

3 سال

54

آزاد

کارمند بخش خصوصی

تهران

وکیل تسخیری

بله

45

حسین

زرینی

اسد الله

1348/03/16

مجرد

مدیریت آموزش

آزاد تهران مرکز

فوق لیسانس

اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، نشر اکاذیب

فعال اجتماعی

1389/03/12

بلاتکلیف

15

آزاد

کارمند بخش خصوصی

46

لطفعلی (سعید)

مافیان

متاهل

1

مهندسی معدن

دانشگاه پلی تکنیک تهران

لیسانس

توهین به رهبری

منزل

فعال اجتماعی

47

حسن

اسدی زیدآبادی

عباس

1363/02/08

متاهل

حقوق- حقوق بشر

علامه طباطبایی

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رئیس جمهور، اخلال در نظم عمومی

منزل

فعال سیاسی و حزبی

1388/08/12

1389/05/31

5 سال

28

5 سال

54

بازنشسته ارتش

کارمند بخش خصوصی

دفتر حقوقی

تهران

48

قاسم

شعله سعدی

جابر

1333/04/12

متاهل

2

2

فاطمه، علیرضا، محمد جواد، مریم

حقوق و علوم سیاسی

سوربن فرانسه

تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری،

فرودگاه مهراباد

فعال سیاسی و حزبی، فعال حقوق بشر

1390/01/14

1390/01/14

2سال و 6 ماه، ده سال محرومیت از وکالت و تدریس در دانشگاه

15 و 26

2سال و 6 ماه، ده سال محرومیت از وکالت و تدریس در دانشگاه

21و 36

کشاورز

کارمند دولتی

استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده حقوق

تهران

در حال حاضر ایشان قبل از زندان ممانعت گردیده

49

کوروش

قاسمی

علی

1347/07/01

متاهل

1

امیررضا

شیمی-پالایش

آزاد

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

تظاهرات

فعال اجتماعی

1389/11/25

1389/11/25

3 سال

28

3 سال

36

بازنشسته نظامی

کارمند بخش خصوصی

یک میلیون

مهندس مشاور

اهواز

خیر

خیر

50

مجید

تمجیدی

اکبر

1352/7/1

متاهل

1

پارسا

دیپلم

اجتماع و تبانی

منزل

فعال اجتماعی

1389/03/29

1389/11/19

3 سال

15

1 سال و 6 ماه

36

آزاد

کارمند بخش خصوصی

آپادانا سرام

قزوین

اخراج از کار

51

امیرحسین

قنبری برزی

علی

1363/06/18

مجرد

مهندسی عمران

شاهرود

لیسانس

اجتماع و تبانی، توهین به رئیس جمهور

پادگان ستاد نیروی دریایی ارتش

فعال اجتماعی

1388/10/10

1389/09/05

3 سال و 74 ضربه شلاق

28

یکسال، یک میلیون و ششصد هزار جریمه نقدی و 74 ضربه شلاق

سیمانکار

کارمند بخش خصوصی

شرکت مهندسی سازه وپلیمر سیمای امیران امید

تهران

52

غلامرضا

آزادی

ابوالقاسم

1334/10/19

متاهل

2

مهندسی پرواز نیروی هوایی

نیرو هوایی

لیسانس

تبلیغ علیه نظام

منزل

فعال اجتماعی

1388/10/10

1389/09/01

1 سال

26

1 سال

36

بازنشسته

کارمند بخش خصوصی

شرکت مترو

تهران

اخراج از مترو

53

جمال

عاملی

مجتبی

1363/01/24

مجرد

دیپلم

تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری

منزل

فعال اجتماعی

1388/09/13

1390/04/20

1 سال

26

1 سال

روحانی

کارمند بخش خصوصی

54

امیرحسین

محمدی نیا

علی

1363/03/31

مجرد

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

رازی کرمانشاه

فوق لیسانس

اجتماع و تبانی، اخلال در نظم عمومی

منزل

فعال اجتماعی

1388/10/13

1390/04/27

2سال

28

2سال

کارمند بخش خصوصی

بیکار

سرباز ناجا

بله

بله

55

ارسلان

ابدی

عباس

1364/05/18

مجرد

مهندسی عمران -آب

امام خمینی قزوین

لیسانس

تبلیغ علیه نظامف اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور

تظاهرات

فعال اجتماعی

1388/10/06

1388/10/06

9 سال

15

6 سال

54

فرهنگی

بیکار

56

احسان

عبده تبریزی

حسین

1358/05/07

مجرد

مطالعات خاورمیانه

دورهام انگلستان

دکترا

اجتماع و تبانی، توهین به رهبری

احضار به دفتر پیگیری

فعال اجتماعی

1388/10/26

1388/10/26

7سال

28

5سال

54

مدیر بخش خصوصی

بیکار

دانشجوی دکترا

57

حمید

سمیعی

احمد

1364/05/27

مجرد

مهندسی برق

قزوین-کرمانشاه

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی،

تظاهرات

فعال اجتماعی، فعال سیاسی و حزبی

1388/10/06

1390/03/21

2 سال و 6 ماه

15

2سال و 6 ماه

54

مهندسی کامپوتر

کارمند بخش خصوصی

گروه صنعتی مکرر

تهران

58

بهنام

انصاری

1367/03/07

نرم افزار

علمی کاربردی

فوق دیپلم

اجتماع و تبانی

1388/11/10

1390/01/07

3 سال

28

3 سال

54

59

نظام

حسن پور

غلام

1362/09/01

مجرد

علوم انسانی

دیپلم

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

منزل

فغال اجتماعی

1389/02/01

1389/02/01

6 سال

28

6سال

54

کشاورز

کارمند بخش خصوصی

آموزشگاه معلم

تهران

60

علی اکبر

محمدزاده

مهدی

1368/06/29

مجرد

مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

دانشگاه

دانشجو

1389/11/26

به صورت بازداشت موقت در زندان است

کارمند دولتی

61

حسن

یونسی

مهرعلی

1352/06/01

متاهل

2

امیرحسین، دانیال

حقوق

آزاد تهران

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

تظاهرات

فعال اجتماعی، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر

1389/12/01

1390/04/18

3سال

28

1 سال، جریمه نقدی و 5 سال محرومیت از وکالت

54

بازنشسته دولت

کارمند بخش خصوصی

تهران

وکیل دادگستری

62

محسن

میردامادی

مصطفی

1334/06/05

متاهل

3

مهدی، محمد، علی

مهندسی عمران -آب

پلی تکنیک تهران

دکترا

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

منزل

فعال سیاسی و حزبی

1388/03/30

1388/03/30

6 سال

15

6 سال

معلم

کارمند دولتی

هیات علمی دانشگاه تهران

تهران

63

آرتین

غضنفری

اسفندیار

1357/07/05

متاهل

علوم اجتماعی

پیام نورورامین

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

منزل

فعال اجتماعی، فعال حقوق بشر

1388/10/12

1390/01/27

1سال

28

1سال

54

بازنشسته شرکت خصوصی

کارمند بخش خصوصی

دفتر باران-شرکت عکاسی و تبلیغاتی

تهران

64

محمد مهدی

کریمیان اقبال

محمدباقر

1350/06/06

متاهل

1

1

اسماء، عماد

صنعت

دیپلم

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، اخلال در نظم عمومی

منزل

فعال سیاسی و حزبی

1388/08/11

1388/08/11

4سال و 74 ضربه شلاق

15

4سال و 74 ضربه شلاق

54

کتابفروش

بیکار

65

آرش

علایی

شعبان

1348/06/20

مجرد

پزشکی

دکترا

رابطه داشتن با کشور متخاصم (ماده 508)

خیابان

فعال اجتماعی در حوزه ایدز و اعتیاد

1387/04/07

1387/04/07

6 سال

15

6 سال

54

فرهنگی بازنشسته

کارمند دولتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تهران

محرومیت مادام العمر از هر گونه پژوهش و فعالیت علمی و کاری دولتی

66

محمدحسین

خوربک

بهمن

1363/06/30

متاهل

علوم اجتماعی

پیام نور ورامین

لیسانس

تبلیغ علیه نظام

منزل

فعال سیاسی و حزبی

1388/07/30

1390/01/14

1 سال

28

1 سال

54

کارمند

بیکار

کارمند بخش دولتی قبل از بازداشت به صورت قراردادی

67

امیرخسرو

دلیرثانی

محمد حسین

1352/04/23

متاهل

1

محمدعرفان

عمران

صنعتی آب و برق تهران

لیسانس

اجتماع و تبانی

منزل

فعال سیاسی و حزبی

1388/10/14

1388/10/24

4 سال

28

4 سال

36

بازنشسته

کارمند دولتی

شرکت عمرانی

تهران

بله

بله

68

محمدصدیق

کبودوند

محمد سعید

1341/01/02

متاهل

1

2

تونیا، پویان، پژمان

مدیریت

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب

1386/03/28

1386/03/28

13 سال

15

11سال

54

آزاد

کارمند دولتی

سازمان حسابرسی

تهران

بله

بله

69

محسن

محققی

محمد

1322/03/26

متاهل

1

1

الکترونیک-کنترل

انگلستان

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، عضویت در نهضت آزادی

دفتر پیگیری

فعال سیاسی و حزبی

1388/09/13

1390/05/05

4 سال

28

4 سال

آزاد

کارمند بخش خصوصی

700هزار

70

سید داوود

خادم موسوی

1336/02/20

متاهل

3

2

میرداوود، مریم السادات، طاهره السادات، معصومه السادات، سید محمد مهدی

فیزیک

پلیتکنیک منچستر

لیسانس

اجتماع و تبانی

تظاهرات

فعال اجتماعی

1388/12/22

1390/02/12

3 سال

15

1 سال تعزیری و 2 سال تعلیقی

36

کارمند بخش خصوصی

موسسه فرهنگی علامه

71

علی

گودرزی

مهدی

1363/03/29

متاهل

نقشه کشی صنعتی

دانشگاه سما

فوق دیپلم

اجتماع و تبانی، توهین به رهبری

تظاهرات

فعال اجتماعی

1388/03/23

1390/02/28

4 سال

15

2 سال

54

بازنشسته وزارت دفاع

کارمند بخش خصوصی

نیرو و انرژی نوین

آبادان

بله

بله

72

امین

نیایی فر

حسین

1368/09/19

مجرد

مهندسی مکانیک

دانشگده فنی تهران

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی

تظاهرات

فعال اجتماعی، دانشجو

1388/10/06

1390/04/19

2 سال و 30 ضربه شلاق

26

6 ماه تعزیری و 1 سال و نیم تعلیق و 30 ضربه شلاق

فرهنگی

بیکار

73

یوسف

قادری مهر

عزیز

1364/01/05

مجرد

مهندسی برق

تبریز

لیسانس

تبلیغ علیه نظام

منزل

فعال سیاسی و حزبی

1388/09/15

1390/02/07

1سال

26

4 ماه قطعی و 8 ماه تعلیقی

54

روحانی

کارمند بخش خصوصی

داروسازی شهید قاضی

تبریز

در حال حاضر معلق است

74

حمید

مقدسی

1348/10/28

متاهل

1

اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور

منزل

1388/11/18

1390/03/21

4سال

28

4سال

54

75

فرهاد

افرادی

منوچهر

1355/06/31

متاهل

1

سینا

مترجمی زبان فرانسه

آزاد، دانشگده زعفرانیه

لیسانس

اجتماع و تبانی

احضار به دفتر پیگیری

فعال اجتماعی

1388/11/20

1390/02/13

سه سال و 6 ماه

15

1 سال

54

آزاد

کارمند بخش خصوصی

پیک برتر- مجله پردیس

تهران

76

یاسر

مروت پور

سهراب

1358/06/25

مجرد

علوم انسانی

دیپلم

تبلیغ علیه نظام

محل کار

فعال سیاسی و حزبی

1389/12/18

1سال

28

1سال

آژاد

کارمند بخش خصوصی

بازار بزرگ

تهران

بازارسلطانی-پلاک 12

77

بهمن

احمدی امویی

جعفر

1348/3/1

متاهل

اقتصاد

مازندران

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

منزل

روزنامه نگار

1388/03/30

1388/03/30

7 سال و 4 ماه ،32 ضربه شلاق

26

5 سال و 4 ماه

54

آزاد

کارمند بخش خصوصی

روزنامه نگار

تهران

78

علی اکبر

ابراهیمی

صبرعلی

1356/09/23

مجرد

سیکل

شعارنویسی

حین شعارنویسی جنب پل آزمایش

پژوهشگر

1390/03/29

کارمند راه آهن

بیکار

50-300

کارگر روزمزد- 8 سال پژوهش آزاد در محیط های فرهنگی و هنوری در تهران

79

مجتبی

هاشمی

ابولقاسم

1366/08/17

مجرد

علوم سیاسی

تهران

لیسانس

اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، اخلال در نظم عمومی

فعال اجتماعی

1388/09/17

1390/05/04

1 سال

28

1 سال

54 (در دیوان عالی 6 ماه شد)

فرهنگی

کارمند بخش خصوصی

نیروی انسانی تک تاز

تهران

بله

بله

80

مهدی

خدایی

سیدعلی

1364/03/11

مجرد

کشاورزی

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

منزل

فعال اجتماعی و دانشجو

بازداشت اول1387/04/13- بازداشت دوم 1388/12/11

1388/12/11

پرونده اول 3 سال- پرونده دوم 4 سال

پرونده اول 28- پرونده دوم 15

پرونده اول 3 سال – پرونده دوم 4 سال

راننده

بیکار

بله

بله

81

مهدی

نوذر

داوود

1355/10/28

متاهل

حقوق

آزاد تهران شمال

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری

احضار به دفتر پیگیری

فعال اجتماعی، دانشجو

1389/05/18

1389/05/18

3 سال

28

1 سال

36

وکیل

بیکار

82

ابولفضل

قاسمی

احمد

1360/06/25

مجرد

دانشجوی فوق لیسانس حقوق

علامه طباطبایی

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری

تظاهرات

فعال اجتماعی، دانشجو

1388/10/6

1388/10/06

3سال

28

3سال

54

بازنشسته سپاه

خیر

بله

83

محسن

مختاری

مهدی

1364/05/03

متاهل

دانشجوی دکترای داروسازی

شهید پزشکی

دانشجوی دکترا

اجتماع و تبانی

تظاهرات

فعال اجتماعی

1388/10/06

1389/06/27

2سال

26

1سال و 6 ماه

54

آزاد

خیر

بله

84

علی

بهزادیان نژاد

علی اصغر

1359/09/29

متاهل

علوم کامپیوتر

امیرکبیر

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

منزل

فعال اجتماعی

1388/03/27

6سال

15

6سال

36

بازنشسته

کارمند بخش خصوصی

بله

بله

85

قربان

بهزادیان نژاد

محمد باقر

1334/10/10

متاهل

3

محدثه، ریحانه، نسیبه

میکروب شناسی

تربیت مدرس

دکترا

اجتماع و تبانی، توهین به رئیس جمهور

فعال اجتماعی، فعال سیاسی و حزبی

1388/03/28

1390/03/01

5 سال

28

5 سال

36

کارمند دولتی

دانشکاه تربیت مدرس

تهران

بله

بله

86

حمزه

کرمی

بخش علی

1341/05/01

ادبیات عرب

علامه طباطبایی

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، اختلاس انتخاباتی

فعالیت رسانه ای (سایت جمهوریت)

16 سال

15

11 سال، 6 میلیارد تومان جریمه نقدی

کشاورز

کارمند دولتی

ریاست جمهوری

تهران

اخراج از کار

خیر

خیر

87

سیدحسین

رونقی

سیداحمد

1364/04/14

مجرد

دانشجوی کامپیوتر

تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، نشر اکاذیب، تشکیل و مدیریت گروه ایران پروکسی، توهین به امام خمینی

فعال حقوق بشر، بلاگر

1388/09/22

1388/09/22

15 سال

26

15 سال

54

آزاد

بیکار

بله

بله

88

امید

نوروزیان

عزت الله

1352/06/17

متاهل

1

پارسا

مترجمی زبان

آزاد قم

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور

منزل

فعال اجتماعی

1388/11/17

1390/04/12

3 سال

28

3 سال، 400 هزار تومان جریمه نقدی

36

کارمند

کارمند بخش خصوصی

آسانسور و پله برقی

تهران

وکیل تسخیری

89

شاهین

زینعلی

عبد الحسین

1359/07/25

متاهل

دانشجوی امور گمرکی

علوم اقتصادی

دانشجوی کارشناسی

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

منزل

فعال سیاسی و حزبی، روزنامه نگار ،دانشجو

1388/10/02

1389/10/24

2 سال و 3 ماه، 150تومان جریمه نقدی هزار

26

بازنشسته

بله

بله

90

سید مسعود

لواسانی

مرتضی

1358/05/10

متاهل

1

روزنامه نگاری

آزاد

فوق دیپلم

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

منزل

فعال اجتماعی، روزنامه نگار

1388/07/04

8 سال و 6 ماه، محرومیت مادام العمر از روزنامه نگاری

26

بازنشسته

بیکار

91

محمد

آذری

جواد

1365/01/02

مجرد

گرافیک

دیپلم

تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری

منزل

فعال اجتماعی

1388/11/15

3سال

15

1سال و 6 ماه

54

کارمند بخش خصوصی

جاده مخصوص کرج

بله

بله

92

امیر

اصلانی

غلام حسین

1356/06/27

متاهل

برق

علم و صنعت

فوق لیسانس

اجتماع و تبانی

محل کار

فعال اجتماعی

1388/05/17

1388/05/17

5 سال

15

5 سال (یکسال تخفیف مجازات)

36

استاد دانشگاه

کارمند دولتی

شرکت صنعت قدرت پارسیان

تهران

مدیرعامل

وکیل تسخیری

93

حسین

طرقی جعفری

علی اکبر

1334/01/19

متاهل

1

1

پروین، مسعود

تاریخ

تربیت معلم

لیسانس

اجتماع و تبانی

فعال سیاسی و حزبی

4 سال

28

18 ماه

کشاورز

کارمند بخش خصوصی

خیر

خیر

94

جواد

امام

محمد

1346/07/19

متاهل

2

2

عاطفه، محمد مهدی، فاطمه یاس، امیرعلی

علوم سیاسی

فارابی

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام

منزل

فعال سیاسی و حزبی

1388/03/24

1390/02/20

1 سال

28

1 سال

54

آزاد

کارمند دولتی

موسسه تنظیم و نشر آثار امام

تهران

95

امید

اسماعیل زاده

حمید

1366/11/02

متاهل

کامپیوتر

دیپلم

اجتماع و تبانی

منزل

فعال اجتماعی

1388/03/29

1389/10/18

2 سال و 6 ماه

15

1 سال و 6 ماه

54

بیکار

کارمند بخش خصوصی

خیر

خیر

96

مجتبی

احمدی

مسعود

1364/06/18

مجرد

اجتماع و تبانی

منزل

فعال اجتماعی

1389/03/03

3 سال

28

آزاد

بیکار

خیر

خیر

97

حمیدرضا

نجومی

محمدجواد

1368/03/08

مجرد

علوم انسانی

دیپلم

اجتماع و تبانی

خیابان

فعال اجتماعی

1388/10/16

1389/11/12

2 سال

28

2 سال

54

آزاد

بیکار

خیر

بله

98

مسعود

یزدچی

1333

متاهل

1

1

مدیریت بازرگانی

رشت

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

تظاهرات

فعال اجتماعی

1388/10/06

1389/09/21

2 سال

28

1 سال

36

بیکار

خیر

بله

99

علیرضا

سهراب پور

کاووس

1364/02/14

مجرد

تجربی

دیپلم

اجتماع و تبانی

تظاهرات

فعال اجتماعی

1388/03/30

1389/10/11

4 سال و 4 ماه

15

1 سال، یک میلیون جریمه نقدی

54

آزاد

بیکار

خیر

خیر

100

محمد

طاهری قزوینی

علی اکبر

1343/12/15

متاهل

1

1

فاطمه، محمدامین

عمران، سازه

دانشکده فنی دانشگاه تهران

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، اخلال در نظم عمومی

دفتر پیگیری

فعال سیاسی و حزبی

1388/10/27

3 سال

28

3 سال

54

بازنشسته

کارمند بخش خصوصی

مهندسین مشاور گذرراه

تهران

101

محمدرضا

مقیسه

محمد

1340/06/30

متاهل

1

3

مصطفی، مرتضی، امیرحسین، زهرا

علوم ارتباطات

اراک

لیسانس

تبلیغ علیه نظام اجتماع و تبانی

منزل

فعال سیاسی و حزبی، روزنامه نگار

1388/07/22

1389/08/02

6 سال

15

4 سال

36

آزاد

بیکار

102

محمد اسماعیل

صحابه تبریزی

ناصر

1365/04/08

متاهل

جهانگردی

علمی-کاربردی بنیاد

فوق دیپلم

اجتماع و تبانی

منزل

فعال سیاسی و حزبی

1388/07/30

1389/11/02

4 سال 6 ماه

15

4 سال

54

بازنشسته جهاد

بیکار

در مدت سربازی بازداشت شد

103

محمدرضا

رجبی

علی اکبر

1342/08/22

متاهل

1

1

علیرضا، ریحانه

لیسانس علوم اجتماعی-فوق لیسانس علوم سیاسی

دانشگاه آزاد تهران مرکز

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

احضار به دادگاه

1388/06/04

1388/06/04

6 سال و 6 ماه، 74 ضربه شلاق

15

3 سال و 74 ضربه شلاق و 5 میلیون جریمه نقدی

36

کارمند شرکت نفت

کارمند دولتی

دانشگاه آزاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام

تهران

104

علیرضا

رجایی

خسرو

1341/07/28

متاهل

2

امیریحی، امیرطاها

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

دکترا

تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه ملی مذهبی

منزل

فعال سیاسی و حزبی، روزنامه نگار

1390/02/04

1390/02/04

4 سال

26

3 سال

36

سرهنگ بازنشسته

کارمند بخش خصوصی

انتشارات گام نو

تهران

105

سید علیرضا

بهشتی شیرازی

سید غلامرضا

1339/09/20

متاهل

1

2

صدرا، نسیم، نیلوفر

اقتصاد

دانشگاه تهران

لیسانس

اجتماع و تبانی

محل کار

فعال سیاسی و حزبی

1388/10/06

1390/04/20

5 سال

26

5 سال

54

مرغدار

کارمند بخش خصوصی

مدیر انتشارات روزانه

تهران

106

فیض الله

عرب سرخی

محمد

1337/08/24

متاهل

2

ساجده، فاطمه

ارتباطات اجتماعی

دانشگاه آزاد تهران مرکز

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

خیابان

فعال سیاسی و حزبی

1388/04/16

1388/04/16

6 سال

15

6 سال

54

کاسب

کارمند دولتی

وزارت بازرگانی

تهران

107

بابک

داشاب

رمضان

1354/06/23

متاهل

1

آریو برزن

فلسفه

تبریز-بهشتی

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

منزل

فعال اجتماعی، دانشجو

1388/10/12

1388/09/12

6 سال

15

5 سال

54

آزاد

کارمند بخش خصوصی

شغل آزاد

وکیل تسخیری

108

کیارش

کامرانی

محمد

1363/08/15

مجرد

فیزیک- مدیریت

لرستان، پیام نور مرکز

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور

تظاهرات

فعال اجتماعی، دانشجو

1388/10/06

1388/10/06

6 سال

15

6 سال

54

بازنشسته بانک ملی

کارمند بخش خصوصی

شرکت مهندسی مهاران

تهران

109

فریدون

صیدی راد

احمد

1363/06/30

مجرد

ریاضی

دیپلم

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، اخلال در نظم عمومی

تظاهرات

فعال اجتماعی، وبلاگ نویس

1389/12/10

در انتظار حکم

کارگر

کارمند بخش خصوصی

شرکت سگال

تهران

110

میلاد

اسدی

جلال

1365/02/02

مجرد

مهندسی کامپیوتر

خواجه نصیر الدین طوسی

لیسانس

اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور

منزل

فعال سیاسی و حزبی، دانشجو

1388/09/09

7 سال و یکصد هزار تومان جریمه نقدی

28

7 سال و یکصد هزار تومان جریمه نقدی

54

کارمند

بیکار

دانشجو

111

علی

ملیحی

جواد

1361/02/10

مجرد

برق

آزاد

لیسانس

اجتماع و تبانی

منزل

فعال سیاسی و حزبی، روزنامه نگار

1388/11/20

1388/11/20

4 سال

28

4 سال

28

بازنشسته وزارت بازرگانی

کارمند بخش خصوصی

روزنامه اعتمادملی، هفته نامه شهروند

تهران

بله

بله

112

ابوالفضل

قدیانی

اسماعیل

1324

متاهل

3

احمد، مرتضی، محمد مهدی

انسانی

دیپلم

تبلیغ علیه نظامف توهین به رئیس جمهور

منزل

فعال سیاسی و حزبی

1388/10/07

1388/10/19

1 سال و 100 هزارتومان جریمه نقدی

28

1 سال

54

نجار

بازنشسته

1میلوین و 500 هزار تومان

113

عبدالله

مومنی

عین الله

1355/03/10

متاهل

2

حمیدرضا، امیررضا

جامعه شناسی

علامه طباطبایی

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری

ستاد شهروند آزاد

فعال سیاسی و حزبی

1388/03/31

1388/03/31

8 سال و 6 ماه، محرومیت مادام العمر از روزنامه نگاری

15

5 سال

36

کشاورز

کارمند دولتی

دبیر آموزش و پرورش ناحیه 2

تهران

در حال حاضر تعلیق شده است

114

عماد

بهاور

محمدحسین

1357/04/08

صنایع- علوم سیاسی

یزد- مازندران

فوق لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، عضویت در گروه غیرقانونی

منزل

فعال سیاسی و حزبی

1388/12/22

1388/12/22

10 سال

15

10 سال

54

پیمانکار ساختمان

بیکار

115

علی

جمالی

احمد

1358/08/16

متاهل

1

نیکان

حسابداری-علوم سیاسی

دانشکده امور اقتصادی-پیام نور

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور

محل کار

فعال سیاسی و حزبی

1389/05/31

1389/05/31

4سال

28

2 سال

54

معلم بازنشسته

کارمند بخش خصوصی

116

علی

شکرچی

محمد جواد

1364/08/06

مجرد

دیپلم

توهین علیه نظام، اجتماع و تبانی

تظاهرات

فعال اجتماعی

1389/11/25

1389/11/25

1 سال

28

بیکار

کارمند بخش خصوصی

600 هزار تومان

کارگاه خصوصی

تهراان

خیر

117

حجت

منتظری

هدایت

1356/03/18

متاهل

مهندسی برق

دانشگاه زنجان

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری

منزل

فعال اجتماعی

1388/12/13

1390/05/06

2 سال

28

6ماه تعزیری، 1 سال 6 ماه تعلیقی

54

معلم بازنشسته

کارمند بخش خصوصی

شرکت مبنا نیرو

تهران

شرکت خصوصی

بله

خیر

118

سیامک

قادری مهر

محمد حسن

1346/05/15

متاهل

1

علی

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی

منزل

روزنامه نگار

1389/05/14

1389/05/14

4 سال

28

4 سال

54

بازنشسته کارگر

کارمند دولتی و کارمند بخش خصوصی

2 میلیون تومان

ایرنا-تاک ایران خودرو

تهران

بله

بله

119

اکبر

امینی ارمکی

ذبیح الله

1356/01/12

متاهل

1

1

زهرا، امیرحسین

کامپیوتر سخت افزار

تهران

لیسانس

تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی

تظاهرات (روی جرثقیل)

فعال اجتماعی و سیاسی

1389/11/25

28

بازنشسته بانک ملی

کارمند بخش خصوصی

600 هزارتومان

بازرگانی ویستا

تهران

بله

بله

120

یعقوب

ملکی

امیرعلی

1334/07/03

متاهل

2

1

علی، سمیه، سمیرا

علوم نظامی-آموزش

دانشگاه ستاری، تورن هیل امریکا

دکترا

اجتماع و تبانی، ارتباط جهت براندازی نرم، سازماندهی نظارت

مراجعه به اطلاعات

فعال اجتماعی، فعال سیاسی و حزبی (فعال ستادی)

1389/02/04

آزاد

کارمند دولتی

800 هزارتومان

نیروی هوایی

ارومیه

بازنشسته وزارت ارشاد و مدریر انتشارات کویر

121

حامد

میرزایی

حسین علی

1362/06/25

مجرد

صنایع- علوم سیاسی

خواجه نصیر الدین طوسی

لیسانس

اجتماع و تبانی

تظاهرات

فعال اجتماعی

1388/10/06

1390/02/03

2 سال

15

6 ماه تعزیر، 1 سال و 6 ماه تعلیق

54

کارگر

کارمند بخش خصوصی

800 هزارتومان

شرکت؟

شاهرود

بله

بله

122

هوشنگ

فرزین

محمد

1325/10/25

مجرد

کشاورزی

بن آلمان

دکترا

توهین به رهبری

تظاهرات

فعال اجتماعی

آبان 1388

1389/09/18

2 سال

28

1 سال

36

تاجر

کارمند دولتی

700 هزارتومان

وزارت کشاورزی

تهران

بازنشسته

خیر

خیرDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

14 پاسخ به “جدول مشخصات ۱۲۲ نفر از زندانیان بند ۳۵۰ اوین”

 1. ناشناس گفت:

  آدم خنده اش میگیره. این ترس از وقایع در لیبی و سوریه است. تازه باز هم کسانی رو آزاد کردن که بهرحال بزودی زندانشون تمام میشده. پس نسرین ستوده و دیگران چی میشن. پس ان خونهای که ریختن چی میشه. ان شکنجهای که کردن چی میشه. ان دکتر کهریزک که به خاطر گفتن حقیقت در تو خیابان ترورش کردن چی میشه. کسی فکر نکنه ما این هر فراموش کردیم. در یا زود هرانچه در لیبی و سوریه اتفاق افتاده به ایران هم میرسه. تنها راه اینه که بلافاصله تمام زندانیان سیاسی را بدون استثناه آزاد کنند. و تمام شکنجه کاران و قاتلان و ا مران را محاکمه کنند و بعد هم یک رفراندوم آزاد برگزار بشه.

 2. رضا گفت:

  اللهم فک کل اسیر…..

 3. امید سبز گفت:

  نام خیلی ها نوشته نشده از جمله خانمهاو وکلا مثل نسرین ستوده یا آقای حشمت اله طبرزدی فکر کنم این لیست از روی حوصله ودقت تنظیم نشده و گرنه بجای 122 نفر نام 122 هزار نفر بایستی اعلام میشد
  کلمه: دوست عزیز این لیست مربوط به بند 350 زندان اوین است. خانم نسرین ستوده در بند زنان زندان اوین هستند و آقای طبرزدی در زندان رجایی شهر.

 4. ناشناس گفت:

  واقعاً ممنون . اگر بتونين منبعي چيزي از فعاليت هاي سابق اين عزيزان هم بدين مثل مقالات و … كه در حقيقت علت دستگيري اون هاست عالي مي شه .. ( فقط يه خورده هم اشكال تايپي داشت كه اميدواريم برطرف بشه :) )

 5. ناشناس گفت:

  با آزادی اینها گول نخوریم و بریم رای بدهیم اینها را آزاد کردند تا بگویند زندانی ها آزادشدند .

 6. احمد گفت:

  سعید متین پور از قلم افتاده است

 7. ناشناس گفت:

  خوش بحال ملت سربلند ایران
  فقط یه نگاهی به تحصیلات این زندانی ها بکنید. میانگین مدارک لیسانس!!
  واقعا وقتی این همه تحصیل کرده در زندان هستند , کی بیرون مونده , تازه این فقط بند 350 اوین هستش, زندان رجایی شهر و بقیه شهر ها و بند زنان رو اگه اضافه کنید میانگین مدارک به فوق لیسانس میرسه.
  بیخود نیست که قحط ارجال شده و امثال آقای رستم قاسم آبادی و علی آبادی و کردان و رحیمی از پله های ترقی بالا میرن.

 8. مهدي گفت:

  اينها ميخواهند با اين روباه بازيها ملت را به سر صندوقهاي راي بكشانند پس بر ماست كه گول اين جلادان خبيث را نخورده وانتخابات صوري را تحريم كنيم

 9. ناشناس گفت:

  ملت بزرگ ایران با حضور در خیابان ها و یا در پارک ها از آزادگان سیاسی استقبال خواهند کرد.

 10. ناشناس گفت:

  خدا شکرت …گروگانهامون رو آزاد کردن .به امید آزادی میر و شیخ و همسرانشون

 11. ناشناس گفت:

  هیچ کس نمی دونه توی دل ما چه بره آینده بچه هامون چی میشه؟

 12. ناشناس گفت:

  با سلام
  این لیست با حوصله تنظیم نشده
  70 میلیون اسم جا افتاده
  به امید آزادی و رهایی برای همه ایرانیان بخصوص میر عزیز

 13. دریا گفت:

  نام سما شاملو از قلم افتاده

 14. بسیجی سبز گفت:

  میگن یه خارجی اومد ایران رفت مسجد دید آش و غذا پخش می کنند گفت مسجد که جای نماز و دعاست گفتند نماز در دانشگاه تهران برگذار میشه
  گفت دانشگاه که جای آدمهای تحصیل کرده و با فرهنگ و نخبگان و محققین هستش گفتند اونا جاشون زندان اوین هستش
  گفت زندان که جای آدم کشا و دزدها و اراذل و اوباشه گفتند زککی پس مملکتو کی اداره کنه؟