سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » هیچ فردی دشمن نیست؛دشمن ما جهل است...

هیچ فردی دشمن نیست؛دشمن ما جهل است

چکیده :با صدایی بلند و رسا می گوییم هر فرد که پذیرای ندای سبز ما که از اصول کرامت انسانی و مکتبمان است شود در زیر چتر برابری ما قرار خواهد گرفت و با آغوش باز هر فرد یا گروهی که اصل فراموش شده تاریخ مملکتمان را (برابری) بپذیرد می پذیریم و هیچ فردی برای ما در کشور متکثرمان دشمن نیست که دشمن همه ما جهل استبداد و ناآگاهی است....


کلمه- محمد مهدی سلطانی: نگاهی اجمالی به تاریخ کهن ایران زمین و تاریخ جهان نشان می دهد که همیشه گروه ها و حکومت ها چند صباحی آمدند، قدرت را در دست گرفتند و رفتند . آنها هیچ گاه ماندگار نبودند اما در مقابل این حکومت ها برخی از مکاتب الهي پابرجا باقی مانده اند.

نگاهی به تاریخ کهن ایران از دوران ساسانیان، هخامنشیان و … تا تاریخ نزدیک تر یعنی قاجار و پهلوی نشان می دهد حکومت هایی که در این سالیان دراز در کشور حاکم شدند همیشه شامل افرادی با تفکری خاص یا قومیتی خاص بودند که بر ملت متکثر ایران زمین حکومت کردند .

زمانی بسیار دور در ایران زمین فردی کفاش زاده حق تحصیل نداشت و این عدم برابری در تحصیل که کوچکترین حق یک انسان است در آن دوران از او گرفته شد و بعد ها حق تجارت به عده ای خاص واگذار شد و بعدها حق تملک زمین از بسیاری گرفته شد و چه اسفناک است که در برخی از این دوران تاریخی بعضی حتی حق حیات هم نداشتند. رعیت به دنیا می آمدند و رعيت از دنیا می رفتند.در دوران پهلوی تفکر حاکم هر تفکری جز تفکر شاهنشاهی را بر نمی تافت.بررسی زمان حال هم نشان می دهد در حال حاضر حق داشتن آگاهی و دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی بیان و … وجود ندارد.

همچنین در طول این سال ها عده ای از ملی گرا گرفته تا سلطنت طلب ، چپی ، راستی و … آمدند و رفتند اما نکته بسیار مهم و مشهود در دوران قدرت گرفتن آن ها این بوده است که همه در زمانی که قدرت را در اختیار داشتند دیگر گروه ها را دشمن قلمداد می کردند و ادبیات مقابله با دیگر گروه ها جز گلوله و شکنجه نبود.

هیچ گروهی در این دوران نیامد تا با دیگر تفکرها و اندیشه ها با ادبیات خودشان صحبت کند و قضاوت را به مردم بسپارد که چه گروهي را انتخاب کنند و این موضوع پاشنه آشیل تمامی این گروه ها بود که بعد از مدتی به نابودی آنها رسید.

اما چرا مکاتب ماندند ؟ بررسی مکاتب الهی ما را با اصل بنیادی کرامت انسانی مواجه می کند که برابری در این اصل بنیادی جای می گیرد. برابری جزو بدیهی ترین اصول الهی است چنانچه در قرآن و روایات مشاهده می شود اسلام امتیاز طلبی های مبتنی بر ثروت و قدرت را محکوم می کند: «و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین * قل إن ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون». (سوره سبا) و برای خصائص نژادی نقشی در تقسیم عادلانه حقوق مردم قائل نمی شود: «إنی لا أری فی هذا الفیء فضیلة لنبی إسماعیل علی غیرهم» (وسائل شیعه) و همه را در برابر قانون یکسان می شمارد: «الناس کلهم سواء کالسنان المشط». (من لا یحضره الفقیه) و حقوق و وظایف را در مورد همه به طور متلازم و متساوی تعمیم می دهد:«الحق لا یجری لاحد إلا جری علیه و لا یجری علیه إلا جری له». (نهج البلاغه- خطبه 216) و به زمامداران و دولتمردان دستور می دهد که همه را در برابر حق یکسان ببینند: «ولیکن أمر الناس عندک فی الحق سواء». (نهج البلاغه- نامه59) و اعلان اشعار مساوات را در جامعه لازم می شمارد: «واعلموا أن الناس عندنا فی الحق اسوة». (نهج البلاغه- نامه 70) «خذ سواء واعط سواء». (وسائل الشیعه)

در حال حاضر افرادی که در ایران زمین هستند و داعیه حکومت اسلامی دارند، بدیهی ترین و کوچکترین اصول آن را انجام نمی دهند و بسیاری از حقوق مردم را نادیده می گیرند و گویی خود را برتر از همه افرادی می دانند که بر آنها حکومت می کنند.

اما در این بین جنبش سبز با اصل کرامت انسانی به گفته میرحسین پا به عرصه رقابت های انتخاباتی گذاشت جایی که میرحسین در زمان ثبت نام انتخاباتی خود گفت : آمده ام تا کرامت انسان‌ها را پاس بدارم.آمده‌ام تا از حق ملت برای اطلاع از امور کشور دفاع کنم و حامی گردش آزادانه و شفاف اطلاعات برای مردم، این ولی‌نعمتان دولت‌ها باشم.آمده‌ام تا از آزادی اندیشه و بیان پاسداری کنم و مدافع آزادی‌های مصرح در قانون اساسی باشم.

او حتی پا را فراتر نهاد و در بیانیه حقوق بشر و حقوق شهروندی خود به مخالفان هم توجه نشان داد و گفت: با اقلیت سیاسی و با رقبا و مخالفان خود منصفانه رفتار کنم و حقوق آنها را برای رقابت و یا مخالفت محترم شمارم. هیچ فردی را شهروند دست دوم تلقی نکنم.کرامت انسانی و حقوق شهروندیِ اقلیت‌های دینی و آزادی عقیده و وجدان را به رسمیت شناسم و تفتیش عقاید و سرزنش و عقاب افراد به دلیل مسائل اعتقادی را ناپسند شمارم و از آن جلوگیری کنم.

پافشاری بر کرامت انسانی در بعد از انتخابات باز هم در کلام میرحسین مشاهده می شود جایی که او در منشور سبز اهداف جنبش سبز را برمی شمرد و می گوید: نفی هرگونه انحصارطلبی فکری، رسانه ای و سیاسی و نیز مبارزه با حذف فیزیکی هر اندیشه و دیدگاه در سرلوحة اهداف جنبش سبز قرار دارد.

این سخنان چراغ راه آینده را پیش روی جنبش سبز قرار می دهد . جنبش سبز باید با صدای رسا اعلام کند در این جنبش هیچ فردی برتر از دیگری نیست و در واقع ادبیات حکومت در جنبش سبز پذیرش هر فرد و گروهی با رعایت برابری با دیگران است.

حال با این تفکر باید جنبش سبز در مقابل استبداد واکنش نشان بدهد.

در طول تاریخ بررسی زندگی اجتماعی برخی افراد از پیامبران الهی مانند حضرت موسی، ابراهیم ، محمد و … تا برخی اسطوره ها مانند کاوه آهنگر نشان می دهد که آنها در برابر استبداد سر فرود نیاوردند و علت ماندگاری آنها هم همین بود . بسیار خوانده ایم که محمد(ص) در شعب ابی طالب به محاصره ای سخت افتاد و با وجود سختی ها اگر مقاومت و ایستادگی این بزرگمردان نبود از اسلامی که هم اکنون بیش از یک میلیارد پیرو دارد نشانی باقی نمی ماند.

باید در برابر طاغوت و نشانه های طاغوت (جادوگری و رمالی و …) مقاوم ایستاد چراکه دشمن ما افراد نیستند بلکه دشمن ما جهل است. باید ایستاد، آگاهی بخشید ، مقاومت کرد تا با وعده الهی به پیروزی دست یافت.وظیفه ما ارزش نهادن به اصل مقاومت و ارزش نهادن به مقاومت بزرگان است.

آگاهی دادن شامل همه افراد می شود حتی باید مستبدین و جادوگران هم در این دایره قرار گیرند همانطور که موسی (ع) با باطل کردن جادوی جادوگران آنها را به راه حق هدایت کرد.

یادمان نرود که نبود یکتا پرستی حتی برای لحظه ای طاغوت پرستی است و نباید حتی لحظه ای به سمت طاغوت رفت . به ياد بياوريم ودرس بگيريم كه محمد (ص) وليد بن خالد را كه بيشترين ضربه را به مسلمين زده بود وقتي به اسلام دعوت كرد و پذيرفت، در زير لوای اسلام قرار داد و بزرگترين سردار تاريخ اسلام شد.

با صدایی بلند و رسا می گوییم هر فرد که پذیرای ندای سبز ما که از اصول کرامت انسانی و مکتبمان است باشد در زیر چتر برابری قرار خواهد گرفت و با آغوش باز هر فرد یا گروهی که اصل فراموش شده تاریخ مملکتمان را (برابری) بپذیرد می پذیریم و هیچ فردی برای ما در کشور متکثرمان دشمن نیست که دشمن همه ما جهل استبداد و ناآگاهی است.

به گفته میرحسینمان اگاهي ميدهيم و متحد مقاوم مي ايستيم و صبر صبر پيشه مي كنيم كه به وعده اللهي پيروزيم.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

17 پاسخ به “هیچ فردی دشمن نیست؛دشمن ما جهل است”

 1. قلم فرانسه گفت:

  از همان ابتدای انقلاب , همیشه و هر وقت به هر دلیلی کم آوردیم . شنیدیم که : این نقشه شوم دشمن است !
  برق میرفت , دشمن ! داروی تاریخ گذشته وارد کشور می شد , دشمن ! خون آلوده می خریدند , دشمن ! دلار گران می شد , دشمن ! طلا ارزان می شد , دشمن ! رای در صندوق میرفت , دشمن ! رای جدیدی از صندوق بیرون می آمد , دشمن ! و خلاصه هر اتفاقی رخ می داد زیر سر دشمن بود ! چند روز پیش هم یکی ادعا کرده بود دشمن ابرهای باران زا را تغییر جهت می دهد و ما دچار خشکسالی می شویم !!
  نمردیم و ماندیم یک شیر پاک خورده ای دشمن را به راستی معنی و تفسیر کرد .”هیچ فردی دشمن نیست؛دشمن ما جهل است”
  پروردگارا ما را اندیشه ایی مرحمت فرما که با عنایت به آن هیچ دشمنی در توهم خویش نسازیم ! قلم فرانسه

 2. محمد گفت:

  سلام
  از اساتید بزرگوار خواهشمند است به ضعف تاریخی ما بیشتر اشاره کنند . درست است که حکومتهای بسیاری آمده اند و رفته اند اما چرا؟ مگر نه اینکه آمدنش از بی عرضگی اجداد ما بوده و رفتنشان سنت الهی. چرا ما به خود نمی آییم. چرا ما اینقدر بی غیرت شده ایم. اسکندر آمد و کشور ما را تاراج کرد اسم بچه هایمان را گذاشتیم اسکندر . چنگیز حمله کرد تجاوز کرد اسم بچه هایمان را گذاشتیم چنگیز. تیمور حمله کرد اسم بچه هایمان را گذاشتیم تیمور . وای بر ما چه آمده . آری هر حکومتی بالاخره می رود. اما وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما فقط سر خم کردن است؟ خواهشمندم بزرگان بنشینند و تاریخ درست را برای مردم تبیین کنند. تا .. ما را دوباره به بی غیرتی و سر تعظیم فرود آوردن تشویق نکنند.

 3. مهسا گفت:

  آقا و احمدی نژاد و دار و دسته اش از همین جهل مردم استفاده کرده اند متاسفانه عده زیادی از مردم در جهل به سر میبرند حتی در بین اقشار تحصیل کرده…..

 4. ناشناس گفت:

  آیا تمام حکومتهای گذشته صد در صد باطل بودند و در اعمال آنان گوچکترین نشانه میهن پرستی خدمت بمردم وجود نداشته است؟
  مثلا رضا شاه راه آهن سراسری را با دست خالی ساخت خیانت بود؟
  دانشگاه دایر کرد دادگستری تاسیس نمود و….صدهها مورد دیگر آیا همه اینها چون تفکر سکولار داشت و مخالف دخالت روحانیت در حکومت بود همه اینها باطلند؟
  حتی در حکومت های مغول اسکندر تیمور لنگ خلفای اموی و عباسی هم جر عه ای خدمت بایران و ایرانی نبوده است؟
  متاسفانه جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن قلم باطل بر روی گذشته تاریخی ما کشیده است و نسل حاضر را میخواهند نسل بی ریشه و فاقد گذشته تاریخی بار آورند ومتاسفانه این مسئله باعث دین گریزی و دین ستیزی بیشتر جوانان میشود. ما در تمام زمینه ها باید منصف باشیم و بس.

 5. هر شهروند یک رسانه گفت:

  دشمن ما جهل است….
  ما برای مبارزه با تاریکی شمشیر نمی کشیم چراغ می افروزیم

 6. ناشناس گفت:

  البته نا گفته نماند دشمن خارجي داريم كه هدفش جلوگيري از ازادي احزاب و سازمانهاي سياسي است اين نهاد در هر گشوري كه ازاد است انجا نادان ندارند و دشمن عده اي نادان و خودخواه وفرصت طلب را براي جاسوسي خود بكار ميگيرد و در مصدر قرار ميدهد

 7. ناشناس گفت:

  قلم فرانسه loooool
  حکایت از این قرار است که از مطالب باید پیغام درست را گرفت .
  این مطلب پیغام درستی را در زمان درستش به خواننده میده و وجود این امیدواری ها در این مقطع زمانی شاید کمتر از خود جنبش نباشد.
  باید ایستاد و باید فراموش نکرد که هدف چیست …..
  رسیدن به خردگرائی در اندیشه سیاسی و علمی و فرهنگی اصلی ترین هدف جنبش است که در نهایت پیغام اصلی این مطلب میباشد.
  به امید خواندن و دیدن مطالب بیشتر از این قبیل و همچنین درک درست از اینگونه مطالب…..
  به نوبه خودم متشکرم…..

 8. (فریدون مشیری) گفت:

  گفته می شد «هر که با ما نیست، با ما دشمن است»
  گفتم آری این سخن فرموده ی اهریمن است
  اهل معنا اهل دل با دشمنان هم دوستند
  ای شما با خلق دشمن، قلبهاتان آهن است ؟

 9. محبو گفت:

  دل به غم سپرده ام در عبور سال ها / زخمی از زمانه و خسته از خیال ها …

 10. ناشناس گفت:

  به قول دوست ناشناسم همه حکومتهای گذشته تمام کارهایشان خلاف نبوده و کارهایی را نیز حداقل برای تداوم قدرت خود در کشور انجام داده اند ولی نکته این نوشته بر اساس این ایده است که ما ملت ایران چرا استبداد پرور هستیم؟ ما نیاز به بازکاوی رفتار خودمان داریم تا از این چرخش نابسامان در تاریخ که منجر به آمدن یکی و رفتن دیگری و درجا زدن کشور شده رهایی یابیم. اگر این تفکر جا بیفتد که ملت صاحب ملک است و نه قدرت شاید کسی رغبت نکند تا خود را به قدرت بفروشد. مسئله فرهنگی پیچیده ای است که نیاز به بازخوانی دارد. من نیز به این نکته اعتقاد دارم که دشمن ما جهل است. ما هنوز نمی دانیم که منفعت شخصی ما در منفعت تمام گروههای دیگر یا به اصطلاح در منافع ملی نهفته است. تا فرصتی پیدا می کنیم سعی می کنیم تا پا بر شانه دیگری بگذاریم و خودمان را بالا بکشیم و به حقوق دیگران بی اعتنایی کنیم. آیا حاضریم این چرخش بیهوده تاریخی را به کمک یکدیگر بشکنیم؟ سئوال اینجاست.

 11. ناشناس گفت:

  بترسید از آن روز که سیله خروشان مردم گردن شما را بگیرد کمی صبر سحر نزدیک است

 12. هادي جليلي گفت:

  من خيلي اين سايت را نمي‌خوانم و اتفاقي چكيده‌ي مطلب بالا را ديدم و حتي كل مطلب را نخواندم. نكته‌ي جالب اينجاست كه وقتي افراد از باطن به آزادي عقيده اعتقاد نداشته باشند و بخواهند به تقليد از اين مفهوم استفاده كنند اوج اظهار دوسي و مسالمت ايشان اين مي‌شود كه در چكيده‌ي مطلب حاضر مي‌بينيم. « … هركس … مارا بپذيرد … زير چتر برابري ما است.» يعني هر كس ما را نپذيرد زير چتر برابري ما نيست. اساسا آزادي عقيده يعني اينكه همه چه آنها كه من را بپذيرند ( من به عنوان حاكم) چه نپذيرند آزادند نه اينكه ما همه را با آغاش باز مي‌پذيريم كه بيايند و به ما بپيوندند. واقعا هنر كرده‌ايد. من مي‌خواستم خيلي در اين مورد توضيح بدهم اما وقتي شروع كردم به نوشتن ديدم روشن تر از روز است و توضيح واضحات براي خوانندگان فهيم اين سايت و ساير مردم فهيم ايران اسلامي ضرورتي ندارد. و اگر واقعا طرفدار آزادي عقيده هستيد بايد اين پيغام در آينده ديده شود !

 13. حسن زاده گفت:

  بنام خداوندگار جان و خرد
  مطالب بالا حاوي چند نكته است كه در ذيل مي اورم
  برابري
  هر گروهي يا فردي اصلي ترين جز كرامت انساني رو قبول كند در عمل نه تنها جز ماست بلكه پشت انها خواهيم بود وقتي رهبريت در حال حاضر حتي در نشتن برابري را رعايت نميكند چه توقع داريم در موارد بزرگتر مانند حق برابري انتخاب شدن و انتخاب كردن را رعايت كند حتي ايشان هم به اسلام و اصول بديهي كرامات انساني برگردد قبولش خواهيم داشت
  اما نكته دوم مقابله با استبداد است
  اقاي خاتمي چند روز پيش فرموند اگر ظلمي شده دو طرف ببخشند
  بسيار در اين مورد فكر كردم ديدم به درستي گفتند
  آري اقاي خامنه اي ظلم كردند مردم هم به ايشان
  مردم ما با ناسزا و دشنام و تهمت هاي بيشمار ظلم كردند
  سوالي كه براي من هست ايا ميشود به ظالمي به دليل ظالم بودند ظلم كرد نه به هيچ عنوان
  من نيز به نوع خودم اگر جسارتي شخصي به ايشان يا هر فردي كردم طلب عفو دارم
  اما اين موضوع جدا هست از مبارزه ما با استبداد
  انها افرادند ما با طاغوت و نشانه هاي ان مخالفيم ودر اين زمينه حتي لحظه اي كوتاه نمياييم و محكم و اگاهانه مي ايستيم

  اما در مورد دشمن براستي دشمن همه ما جهل و نا اگاهيست كه مستبدين و حتي خودمان نياز به اگاه شدن داريم
  براستي اگر اقاي خامنه اي اگاه ميشدند كه دشمن هواي نفساني ايشان هست نه ديگران كه حتي نميگذارد همانند ديگران بنشيند و…
  كه متاسفانه در هر سخنرانيشان ٥٠ بار اسم دشمن را ميبرند!

  همه برابريم
  متكثر اما متحد مي ايستيم به وعده الهي پيروزيم

   

 14. ناشناس گفت:

  نوع رفتار پيامبرمان با وليد بن خالد درس بزرگي براي ما و مرجع هست براي رفتارمان در اين زمان
  هر فرد يا گروهي كه اصول كرامت انساني رو قبول كند بپذيريم و از جهالت و نا اگاهي قبليش بگذريم هر چند او حاكم حكومتي مستبد بوده
  و درس بزرگيست براي مدعيان حكومت اسلامي كه حاكم بر ايران هستند ، جوانان و نخبگان ما را كه تمام عمرشان را براي اعتلائ ايران و اسلام تلاش كردند را در بند كرده ايد را از بند جهنم نفرتتان آزاد كنيد

 15. ناشناس گفت:

  به نظر من هم واقعاً تکرار تاریخ ما یعنی دیکتاتوری همیشه به خاطر جهل و نادانی خودمان است ما واقعاً حافظه تاریخی نداریم هر دیکتاتوری که میرود میگوییم خدا بیامرزدش چون این یکی خیلی بدتر از آن است ولی باید واقعاً آگاه شویم در مورد تاریخ مملکتمان.
  راستی به نظر شما دیکتاتورها هم یادشان می افتد که انها هم فناپذیر هستند و قرار است که یک روز نباشند! چقدر خوب بود اگر به این گاهی فکر می کردند.

 16. ناشناس گفت:

  مطالبي كه از آن دم ميزنيم زيباست اما مهم اين است كه آيا واقعا به آن اعتقاد داريم آيا من و شما زمان به قدرت رسيدن هم همين حرفها را خواهيم زد؟ نميدانم!
  اما ذهن من جوان از اين حرفهاي به ظاهر زيبا وبا معنا اما در باطن با هدف شخصي انباشته شده است.
  آيا نبرد بر سر قدرت محدود دنيوي كافي نيست؟ كمي هم فكر ايران و ايراني باشيد اين مردم هستند كه براي اين ملك خون داده اند آيا حقي ندارند؟ عيب كارتان در كجاست خودتان قضاوت كنيد

 17. ابراهیم گفت:

  جهالت، دروغ و خیانت محورهای اصلی تمامی گرفتاریهای ما هستند.