سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » با امید و تکیه بر آگاهی، به سوی رهایی گام برمی‌داریم...
» بیانیه شماره سه جوانان احزاب اصلاح طلب؛ جنبش سبز پرده از چهره‌ی استبداد دینی پوشیده در جامه‌ی جمهوری درید

با امید و تکیه بر آگاهی، به سوی رهایی گام برمی‌داریم

چکیده :جوانان احزاب اصلاح طلب در بیانیه شماره سه خود که به مناسبت سالروز 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی صادر شده، با یادآوری اینکه در رفتار حاکمیت اکنون نه نشانی از جمهوری وجود دارد و نه نشانی از اخلاق و معنویت اسلام، از همه مردم ایران خواستند که در کنار هم به شیوه های اعتراضات مدنی نسبت به این وضعیت و ظلم ها و استبداد جاری بیندیشند. آنها همچنین تصریح کردند: سیر مبارزه تاریخی مردم ایران بار دیگر در دوم خرداد 76 به شکل اصلاحات خود را نمایان کرد و پس از 22 خرداد 88 در قالب جنبش سبز پرده از چهره استبداد دینی پوشیده در جامه جمهوری درید....


جوانان احزاب اصلاح طلب در بیانیه شماره سه خود بار دیگر به ادامه زندان خانگی رهبران جنبش سبز موسوی و کروبی به همراه همسرانشان اعتراض کردند و با تاکید بر اینکه “ما با امید و تکیه بر آگاهی به سوی رهایی گام برمی داریم” از همه مردم ایران خواستند که در کنار هم به شیوه های اعتراضات مدنی نسبت به ظلم ها و استبداد جاری بیندیشند.

به گزارش کلمه، در این بیانیه که به مناسبت سالروز 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی صادر شده، با یادآوری اینکه در رفتار حاکمیت اکنون نه نشانی از جمهوری وجود دارد و نه نشانی از اخلاق و معنویت اسلام، همچنین تصریح شده است: سیر مبارزه تاریخی مردم ایران بار دیگر در دوم خرداد 76 به شکل اصلاحات خود را نمایان کرد و پس از 22 خرداد 88 در قالب جنبش سبز پرده از چهره استبداد دینی پوشیده در جامه جمهوری درید.

به نام خداوندی که انسان را مزین به حق انتخاب، اشرف مخلوقات قرار داد

یا مقلب القلوب و الابصار
یا مدبر الیل و النهار
یا محول الحول والاحوال
حول حالنا الی احسن الحال

32 سال از 12 فروردین 1358 می گذرد، از روز جمهوری اسلامی ایران، روزی که مردم ایران به پای صندوق های رای آمدند تا اعلام کنند که نظام سیاسی حاکم را خودشان باید برگزینند، تا اعلام کنند که اگر پدرانشان شکلی از حاکمیت را برگزیده بودند آنان می توانند به اختیار خود حکومتی دیگر داشته باشند، تا اعلام کنند که همه خواسته ها و اندیشه ها بدون سانسور و استصواب می توانند مطرح شوند و در همه پرسی به تایید مردم برسند. در آنروز مردم جمهوری اسلامی را برگزیدند چرا که در آن آزادی ، استقلال و جمهوری را جستجو می کردند، چرا که در آن آرمان شهدا و زندانیان سیاسیشان، کرامت و اعتبار انسان، رفاه و برابری را می دیدند.

استبداد همواره در اشکال مختلف، زندگی آرام و بی دغدغه و همراه باعزت نفس را از مردم ایران دریغ کرده است، اما درعین حال ایرانیان همواره برای رهایی ازظلم واستبداد از همه توش و توان مادی ومعنوی خود بهره جسته اند. تاریخ، فرهنگ و دین ازجمله داشته های مردم بوده است که بر آن تکیه کرده اند تا غول ماندگار استبداد را درهم بشکنند و از آن رهایی یابند. درتاریخشان آرش، بابک خرمدین، وکاوه آهنگر را یافته اند، درفرهنگشان پاکی سیاوش را جسته اند و در دینشان علی را که اسطوره عدالت است و حسین را که مظهر آزادی وآزادگی است و ابوذر وحر را. در این فرایند مبارزه آنگاه که ظلم تحمل ناپذیرشده است به روحانیت راستین پناه برده اند، که درنهضت های اجتماعی همراه وهمپای مردم بوده و نمود آن را در نهضت هایی نظیر نهضت سربداران، نهضت تنباکو و نهضت مشروطه می توان دید. گر چه استبداد نیزهمواره از فرهنگ ودین مردم ابزاری جهت سرکوب و توجیه استمرار ظلم بهره جسته اما راستی و پاکی وسیال بودن این مفاهیم درمسیر تاریخ آنان را از آلودگی دستان استبداد حفظ کرده و زلالی وگوارایی آنان کام تشنگان آزادی را شیرین کرده ومامنی برای آزادیخواهان وعدالت جویان ساخته است. این فرایند تاریخی در22 بهمن به بار نشست و مردم خواسته های به حق تاریخی خود را در دینی جستجو کردند که با تاریخ و فرهنگشان عجین شده بود و به امید دستیابی به آن مفاهیم در12 فروردین به جمهوری اسلامی آری گفتند. اما افسوس که باغبانان باغ آزادی وعدالت، یعنی ما مردم ایران، در مراقبت از کاشته های خود کوتاهی کردیم، و دست خزان به تطاول آن پرداخت و قدرت طلبان زرپرست با ابزار فریب و ریا پای به میدان گذاشتند. اولین اقدامی که مستبدین به آن دست می زنند تهی کردن محتوای یک اندیشه از مفاهیم متعالی و یا قلب آن مفاهیم است. همان گونه که در این سال ها تفسیری که از جمهوری اسلامی می شود چیزی نیست جز استبدادی سیاه که درطول تاریخ کم نظیر بوده است.

آری اگر مردم در بهار 58 می دانستند که 30 سال پس از رای به جمهوری اسلامی در بهار 88 به این نام حق رای آنان بازیچه دست کودتاگران و دیکتاتورهایی می شود که این بار جامه جمهوری بر تن کرده اند ، اگر می دانستند که رایشان و به واقع جمهوریشان به دست شورای نگهبانی که می بایست امین و امانتدار و نگهدار رای مردم باشد در تقلب و تخلفی سازمان یافته باطل و پنهان و دیگرگون می شود، اگر می دانستند که دبیر شوارای نگهبان با صراحت و بی باک، از عدم علاقه اش به حضور بخش بزرگی از جامعه در انتخابات سخن می گوید، اگر می دانستند که از تریبون نماز جمعه حکم حصرخانگی و زندان بی محاکمه را صادر می کنند، اگر می دانستند که اوین برای زندانیان اندیشه و بیان جا کم می آورد، اگر می دانستند که زندانیان سیاسی در شرایط غیر انسانی و غیراخلاقی نگه داری خواهند شد، اگر می دانستند که نظامیان اقتصاد و سیاست را در قبضه خویش در می آورند و بجای آنکه حامی جان و مال مردم باشند حافظ مطامع و هوس های گروهی خاص می شوند و بسیاری اگرهای دیگر، آیا به جمهوری اسلامی رای مثبت می دادند؟ اکنون که نه نشانی از جمهوری در آن وجود دارد و نه نشانی از اخلاق و معنویت اسلام.

سیر مبارزه تاریخی مردم ایران بار دیگر در دوم خرداد 76 به شکل اصلاحات خود را نمایان کرد و پس از 22 خرداد 88 در قالب جنبش سبز پرده از چهره استبداد دینی پوشیده در جامه جمهوری درید، در این قریب دوسال بعد از انتخابات مردم با هوشیاری و ابتکاری جدید وارد صحنه شدند، حضوری که ارزشی بسیار بیشتر از انتخاب یک فرد در انتخابات داشت و “ما با پوست و خون خود عظمت آنچه در این ایام کوتاه حاصل شده است را درک می کنیم” و هر روز با امیدی بیشتر و ایمانی راسختر به راهمان می اندیشیم.

ما جوانان احزاب اصلاح طلب ضمن یادآوری این جمله میرحسین موسوی که “ما برای اشاره به جنبشی که آغاز کرده ایم از عنوان “راه” استفاده می کنیم تا توفیق هایی که در هر مرحله بدست می آوریم پایان کار ندانیم و همواره نگاه به کمالی برتر بدوزیم.” بزرگی و استواری رهبران عزیز جنبش سبزمان در اندیشه و عمل را ستایش می کنیم. ما بار دیگر اعتراض شدید خود به ادامه زندان خانگی رهبران جنبش سبز موسوی و کروبی به همراه همسرانشان اعلام می داریم و از همه مردم ایران می خواهیم که در کنار هم به شیوه های اعتراضات مدنی نسبت به این وضعیت و ظلم ها و استبداد جاری بیندیشند تا به زودی با طرحی هماهنگ این اعتراضات را عملی کرده و لرزه بر اندام فرسوده استبداد در ایران بیندازیم. ما با امید و تکیه بر آگاهی به سوی رهایی گام برمی داریم.

جوانان احزاب اصلاح طلب
12/1/89Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

4 پاسخ به “با امید و تکیه بر آگاهی، به سوی رهایی گام برمی‌داریم”

 1. آرش گفت:

  اگر مراسمی برای پدر مرحوم میر حسین برگذار شود ثرصت خوبی خواهد بود

 2. جانبازاسلام.ملت وایران گفت:

  آفرین بسیارعالی است.باید همه.همه ملت سبز ایران خودرابرای خرداد ماه روزهای سرنوشت ساز(دیکتاتور واقعا”به پایان سلام کن)آماده کنند در روزهای موعود هیچکس درخانه نماند علمای اسلام سکوت کافی است می بینید که این ناکسین بی شرم وحیا وا نسانیت برای هیچ کسی حتی مراجع بزرگوارشیخ الفقها حضرت ایت الله العظمی وحیدخراسانی ودیگر عزیزان کوجکترین حر متی قائل نیستند حتی رسما”اعلام می کنند اگر آغا شون اشاره سرها شما را هم ازبدنتان جدا می کنند!پس سکوت جائز نیست برای یکبا ر هم شما به حرف ملت گوش بدهید ما هم مثل شما خیر خواه اسلام ومسلمین هستیم نگران اسلام نباشید حاکمیت ظالم چیزی باقی نگذاشته است پس روز موعود که شاید.شایدحضرت مهدی (عج)هم بیاید هوشیاروآماه ودرصحنه باشید تا از کاروان عشق بازنمانید.اگر حضرت حق اذن دادن مولایمان بیاید بسیارعالی .واگرنه ما همه به وظیفه خود عمل کنیمواسلام وایران وملت رانجات می دهی. انشاالله پس آماده باشید خفتگان در خواب را بیدار کنید البته اگر خودشان را بخواب نزدند.درآن روزها هیچ کسی دربرابرماموران فرارنکند اکثر آنها با ملتند اگر ببیند ملت مصمم برای تغییرآمده شک نکنید که آنها به ملت خود م پیوندند وآن روز دیکتاتورومزدورتنش باید فرار کنند.باید هرهزینه که باید بابت آزاد ملت ودینشان بدهیم یکبار باشد نه یکروز محسن و روزدیگر سهراب ونداوسیدعلی موسوی واشکا وثانع ومحمد مختاری و…. بخدای محمد(ص)وعیسی مسیح(ع)وزرتشت(ع) وامامان معصوم(ع)اگر کوتاه کنیم در برابرشهداءواسرای زندانی وسید وشیخ وخانوادهایشان مسئولیم.مسئولیم مسئولیم….

 3. لیلا گفت:

  ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند

 4. gharibi گفت:

  bot nabud ast va bot shekan piruz….