سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » اعترافات محسن آرمین پیش از بازداشت...

اعترافات محسن آرمین پیش از بازداشت

چکیده :به عنوان يک فعال سياسي شناخته شده در عرصه سياست اين کشور، و عضو شوراي مرکزي و شوراي سياسي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، پيش از تحقق چنين احتمالي درباره خود (بازداشت) به صراحت اعلام مي کنم به آنچه در قالب بيانيه ها و مواضع فکري و سياسي سازمان متبوعم تاکنون منتشر شده و آنچه تاکنون شخصاً گفته يا نوشته ام اعتقاد راسخ دارم. در اين زمينه با ديدگاه ها و مواضع اعلام شده از سوي آقايان ميرحسين موسوي، خاتمي و کروبي کاملاً موافقم.بنابراين اگر مشيت و اراده ربوبي بر اين تعلق گرفت که به ابتلا و فتنه يي که دوستان و برادرانم گرفتارند، دچار شوم، از هم اکنون اعلام مي کنم اگر سخني برخلاف آنچه گذشت از بنده شنيده شد، اعتقاد و باور اين حقير نبوده و تحت شرايط ويژه زندان و به اکراه و اجبار بدان اقدام کرده...


کلمه – محسن آرمین:1- اظهارات آقايان ابطحي و عطريانفر که صدا و سيما و رسانه هاي وابسته به جريان حاکم از آن به عنوان اعترافات ياد مي کنند، اين روزها موضوع بحث محافل مختلف و حتي گفت وگوهاي مردم عادي است. بي ترديد مردم عادي انتظار داشته و دارند که دست کم چهره هاي سرشناس اصلاح طلب در شرايط مختلف حتي در زندان و تحت شکنجه يا شرايط نامتعارف بر عقايد خود استوار باشند و در قبال نسبتي که به عنوان يک چهره سياسي ميان خود و جامعه تعريف کرده اند، رفتاري متعهدانه داشته باشند. اين انتظار البته کاملاً قابل درک است.

اما در نگاهي منصفانه وضعيت کساني مانند آقايان عطريانفر و ابطحي که در شرايطي نامعلوم و بريده از عالم خارج و بي اطلاع از هر خبر و اطلاعي در سلول هايي به سر مي برند که هر روز يکي از اهالي آن به سرنوشت روح الاميني ها و سهراب ها دچار مي شوند، نيز بايد براي ما قابل درک باشد. نمي خواهم بگويم با ابطحي و عطريانفر همان کرده اند که با محسن روح الاميني ها. شايد آري و شايد هم نه. اما دست کم اين حقيقت قابل کتمان نيست که آنها در زندان ها و شرايط و تحت نظر بازجويان و صحنه گرداناني نگهداري مي شوند که محسن و سهراب ها نگهداري مي شوند. قصد توجيه سخنان ابطحي و عطريانفر را ندارم. حداقل آنکه اين درست است که اعترافاتي که در چنين شرايطي انجام شود بي ارزش است اما مقاومت و پايداري در اين شرايط بسيار ارزشمند است.

2- پايداري بسياري از ياران ما در زندان براي کساني که دستي در به بندکشيدن ايشان دارند يک سرشکستگي است اما در هم شکستن و تاب نياوردن برخي از دوستان ما براي ايشان واجد هيچ افتخاري نيست.

يک چيز مسلم است و آن اينکه اظهارات عطريانفر و ابطحي هيچ چيزي بيشتر از مقالات کيهان و رسالت و يالثارات و اخيراً وطن امروز نداشت. اينها مطالبي نبودند که آنان بيرون از زندان از آن بي اطلاع باشند. در زندان و سلول انفرادي و شرايط بي خبري از عالم و آدم نيز هيچ داده و اطلاع جديدي به معلومات آنها افزوده نشده است. بازجوها هم افلاطون و ارسطو نيز نبوده و حداکثر معلوماتي در حد آقاي حسين شريعتمداري دارند که ابطحي و عطريانفر هر روز در روزنامه کيهان آرا و افکار وي را مي خوانده اند. مي ماند موانع دروني و وابستگي ها و قيد و بندهاي دنيايي که مانع درک حقايق مي شوند. اگر اين فرض نامحتمل را کنار بگذاريم که عطريانفر و ابطحي در مدت يک ماهه زندان ره صدساله مراحل سير و سلوک عرفاني را طي کرده اند، به اين نتيجه مي رسيم که آنان در اين مدت نمي توانسته اند اويس قرني و بايزيد بسطامي شده باشند به طوري که پرده از چشمان شان افتاده و عالم ملکوت برايشان مکشوف شده و مثلاً دريافته باشند که آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور واقعي و محبوب کشور است يا باور کرده باشند که اگر به جاي سرکوب اعتراضات مسالمت آميز مردم، به اين پيشنهاد ساده ميرحسين موسوي عمل مي شد و براي اطمينان از صحت نتايج آراي انتخابات مثلاً شماره هاي کد ملي راي دهندگان ثبت شده در دسته هاي تعرفه راي با کد ملي موجود در رايانه سازمان ثبت احوال مطابقت داده مي شد، هلال ناامني افغانستان، ايران و عراق کامل مي شد و در ايران جنگ داخلي راه مي افتاد يا نظام سرنگون مي شد،

3- نمي دانم عدم تحمل دشواري ها و سختي ها تا چه اندازه مي تواند شاخصي براي تعيين ميزان ايمان ما به راهي که برگزيده ايم باشد. وقتي به ماجراي عمار ياسر مي انديشم که برخلاف پدر و مادرش تاب شکنجه نياورد و حتي رسالت پيغمبر را انکار کرد، با اين حال مورد ملاطفت و نوازش پيغمبر قرار گرفت و چنان بر ايمان خود پايدار ماند که در اعتراض به رفتارهاي ناحق خليفه شکنجه شد و بر سر پيمان خود همچنان استوار بود تا آنکه در پيري در رکاب علي(ع) در صفين شهيد شد، احساس مي کنم درباره رفتار کساني مانند ابطحي و عطريانفر نبايد و نمي توان بي پروا قضاوت کرد.

4- عطريانفر در آن مصاحبه در پاسخ آقاي مهاجراني گفت اگر شما نيز در اينجا بوديد مثل ما فکر مي کرديد. تمام سخن در همين لفظ «اينجا» است. اگر مقصود عطريانفر از «اينجا» ايران يا تهران باشد، قطعاً سخني درست نگفته است، زيرا بسياري از دوستان اين دو که در ايران هستند مانند عطريانفر عمل نکرده اند. اما اگر مقصود وي از «اينجا» زندان باشد، ممکن است حق با عطريانفر باشد و تنها در اين صورت است که جمله وي مي تواند صحيح باشد و اين احتمال نه تنها درباره مهاجراني بلکه براي هر يک از ما مي تواند صادق باشد.

5- ممکن است در نقد رفتاري که عطريانفر و ابطحي از خود نشان داده اند گفته شود کساني که در اين سطح از فعاليت و عمل سياسي قرار مي گيرند بايد تاب تحمل شرايط سخت و دشوار را داشته باشند. بر افراد عادي خرده يي نمي توان گرفت اگر در شرايط زندان تاب نياورند اما از کساني که در سطح چهره هاي شاخص قرار مي گيرند و به مرجعي براي جامعه و به ويژه جوانان تبديل مي شوند، چنين بي قراري و ناشکيبايي در شرايط زندان پذيرفته نيست. اين سخن نيز کاملاً صحيح است. مي توان در تاييد آن گفت کسي که تحمل محروميت و سختي و فشار و شرايط زندان را ندارد نبايد در سطح يک ليدر سياسي خود را مطرح کند.

اما همه سخن در اين است که ما چگونه از توان و قدرت خود براي تحمل شرايط سخت و دشوار مي توانيم مطمئن شويم؟ آيا ما ارزيابي واقع بينانه يي از توان و قدرت خود داريم؟ حداقل اين حقير به رغم تمام ايماني که به راه و انديشه خود دارم و در بسط آن مي کوشم و خطرها و محروميت ها و شرايط سخت و دشوار را به قيمت پايداري بر افکار خويش به جان خريده ام، هنوز نمي توانم ادعا کنم مانند برادران بزرگوار و ثابت قدم در بندم، تاب شرايط دشوار زندان را داشته باشم. تنها کساني مي توانند چنين ادعايي بکنند و در اين ادعا صادقند که اين شرايط را تجربه کرده باشند.

6- همه اين مطالب را گفتم تا در اين بند پاياني بتوانم حديث نفس کنم.

اين روزها از يک سو خط و نشان کشيدن هاي مراکز اصلي قدرت و تهديدهاي شبانه روزي در رسانه هاي وابسته به جريان حاکم عليه معترضان به نتايج انتخابات و نيز تهديد صريح آقاي احمدي نژاد مبني بر کوبيدن سر مخالفان به سقف و ادامه دستگيري فعالان سياسي و… نشان مي دهد اين ماجرا سري دراز دارد و منتقدان و معترضان به روندهاي جاري از جمله اين حقير هر آن بايد در انتظار دستگيري و حبس و قرار گرفتن در شرايط مشابه عطريانفر و ابطحي باشند. و از سوي ديگر خود را حداقل در اين حد مي شناسم که استعداد اويس قرني و بايزيد بسطامي شدن را ندارم که در شرايط خاص يکباره حقايق ملک و ملکوت بر من مکشوف شود و تمام افکار و انديشه هايم تغيير کند.

بنابراين به عنوان يک فعال سياسي شناخته شده در عرصه سياست اين کشور، و عضو شوراي مرکزي و شوراي سياسي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، پيش از تحقق چنين احتمالي درباره خود به صراحت اعلام مي کنم به آنچه در قالب بيانيه ها و مواضع فکري و سياسي سازمان متبوعم تاکنون منتشر شده و آنچه تاکنون شخصاً گفته يا نوشته ام اعتقاد راسخ دارم. در اين زمينه با ديدگاه ها و مواضع اعلام شده از سوي آقايان ميرحسين موسوي، خاتمي و کروبي کاملاً موافقم.

هيچ نقطه سياه و تاريکي در زندگي سياسي خود ندارم که به خاطر آن احساس ندامت و شرمندگي کنم، هيچ ارتباطي با بيگانگان نداشته و ندارم، تاکنون هيچ پولي از محافل بيگانه دريافت نکرده ام، نه به انقلاب مخملي معتقدم و نه به براندازي نظام و تنها خواهان اجراي قانون اساسي و قرار گرفتن همگان در چارچوب قانون هستم و معتقدم تنها راه اعتلاي کشور و استحکام نظام جمهوري اسلامي ايران و حفظ جمهوريت و اسلاميت نظام، پايان دادن هر چه سريع تر به روش دروغ و نيرنگ و فريب، بازگرداندن کشور به مسير اصلاحات، رعايت حقوق شهروندي و توقف خودکامگي و قانون شکني است. بنابراين اگر مشيت و اراده ربوبي بر اين تعلق گرفت که به ابتلا و فتنه يي که دوستان و برادرانم گرفتارند، دچار شوم، از هم اکنون اعلام مي کنم اگر سخني برخلاف آنچه گذشت از بنده شنيده شد، اعتقاد و باور اين حقير نبوده و تحت شرايط ويژه زندان و به اکراه و اجبار بدان اقدام کرده ام.

از تمام همفکرانم در جمع فعالان سياسي مي خواهم تا فرصت باقي است به صورت جمعي يا فردي به اقدامي مشابه دست بزنند زيرا در شرايط موجود تنها به اين طريق مي توان به بدعت سيئه و شيوه زشت و نامبارک اعتراف گيري پايان داد. با چنين اقدامي ممکن است زندان و حبس در انتظار ما باشد، اما اين حربه کثيف و غيرانساني در اين کشور براي هميشه بي اثر و ريشه کن خواهد شد.

منبع: روزنامه اعتماد

مرداد ماه ۱۳۸۸Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

24 پاسخ به “اعترافات محسن آرمین پیش از بازداشت”

 1. محمد امی گفت:

  به نام خدا
  با سلام
  شکر خدا ایشون قبل از دستگیری “من اعتراف میکنم ” را درست سرود.
  خدایا آنکس را که عقل دادی چه ندادی.

 2. ناشناس گفت:

  جناب اقای موسوی عزیز
  باید چه کرد؟ ایا واقعا امید است که این دولت و حاکمیت برگردد؟ نگرانیم برای زندانیانایرانیان وهموطنانمان. تا کی باید صبر کرد؟

 3. SABERE GHAVAMI گفت:

  bale bayad goft keh tab o tahamole shekanjehhaye jesmi va ruhi be khosus jesmi ra an ham ba tosifi keh az bazdashtgah haye evin o kahruzak o amsale inha mishavad kamtar kesi mitavand dashteh bashad
  ari MOZU GUSHT AST O POOST O OSTOKHAN O AASAB

  vaghean enghelab kardim keh azadi dashteh bashim, esteghlal dashteh bashim, edalat ra dar jamee bar ghar konim na systeme sheknjeh o estebdad o vabastegie o zurguii o biedalati

 4. امضاء محفوظ گفت:

  فکر نکنم نیاز باشد همه جملات بالا را مثل سوگند نامه تکرار کنم ولی در یک جمله عرض کنم :بنده رهم همینطور /م.ن.م/امضاء محفوظ

 5. عزیز گفت:

  از جناب میر حسین و کروبی هم می خواهیم در لبیک به این سخنان آرمین اعترافات پیش از بازداشت خود را منتشر نمایند

 6. رحیم گفت:

  من اعتقاد دارم یک راه مبارزه با این اعترافها اتفاقا اعتراف کردن است. از همین امروز هرکسی را که زندانی کردند همین فردایش لطفا اعتراف کند. آن هم به چیزهایی که حتی به عقل خودشان هم نرسد.

 7. ناشناس گفت:

  نام آقای محسن آرمین هم به فهرست قهرمانان ملی ما اضافه شد – فهرستی که هر روز چند نام به آن اضافه میشود و همزمان از مشروعیت و مقبولیت مسیر طوفان خیز و بد فرجام این کشتی میکاهد. ای حسرت بر آن “عبد ناخدائی” که میتوانست ملت خود را به ساحل نجات و رشد برساند

 8. مانی گفت:

  درود به تو مردم آزاده ” استاد محسن آرمین” به شخصه صحبت های شما من را تحت تاثیر قرار داد.

  اندکی صبر , سحر نزدیک است

  این جمله ارزشمند را به … , تقدیم می کنم. به این دلیل که چند روز بعد از انتخابات گفته شد که بعضی جاها باید سکوت کرد. باید مصحلت کشور را در نظر گرفت. به مصلحت کشور نیست که این اقایون یعنی مهندس موسوی و کروبی , اینگونه سخن بگویند و تهمت بزنند.
  ولی باید بگویم… منظور شما از تمام این حرف ها این بود که مصلحت نیست که اقای موسوی و کروبی از حق و حقوق مردم مظلوم ایران دفاع بکنند. الله علم .

  *******
  همیشه مصلحت،روپوش دروغین زیبایی بوده است تا دشمنان حقیقت،حقیقت را در درونش مدفون کنند.

  دکتر علی شریعتی.

  تقدیم به سایت کلمه
  زندگی ام کلمه است.دینم،عشقم،عقیده ام،کارم،سرگرمی ام،آمالم،آرزوهایم،ایمانم،لذت هایم، بهانه هایم… همه و همه چیز در هستی ام کلمه است و کلمه!

  دکتر علی شریعتی

 9. ali گفت:

  ma ham dr barabr dadga adla alahj atraf ba rah sabz dmokrasj v mobareza ba diktatorj mikonim.

 10. مهدی گفت:

  واقعا این حکومت به کدام سمت میرود؟….

 11. فرهاد گفت:

  به نظرم شايد بهتر باشد همه به دادستان نامه بنويسيم و اعتراضي كنيم كه موجب دستكيريمان شود تا زندان ها بر شود و مجبور شوند دست از اين كار بردارند

 12. مخلص راه امام ره گفت:

  سلام و درود خدا بر همه ازادگان و آرمین عزیز……امیدوارم به حق مادر مهربان شیعیان حضرت زهرا س وسیله آزادی زندانیان و رسوایی بیشتر زورگویان فراهم شود

 13. م.ت گفت:

  همیشه از خوندن مقاله ها و سخنان استادآرمین لذت می بردم بس که شیوا و محکم و با دلیل و منطق در هر مورد قلم می زدند
  تسلط و دانش ایشان هم در زمینه ی مذهب و هم مسائل سیاسی و اجتماعی واقعن تحسین برانگیزه
  خوشحالم که اعتراف نامه شان را پیش از بازداشت نوشتند
  باعث تاسفه که چنین اندیشمندانی به زندان انداخته می شوند
  تاسف بر این حکومت

 14. amir گفت:

  واقعیت اینه که این حکومت اینقدر در اعمال زور و خفقان پیش رفته که دیگه عقب نخواهد نشست. پا فشاری مخالفان در برگشت به قانون اساسی‌ آب در هاون کوبیدن است. پول و قدرت دست اینهاست و الان دارن حرف از سرکوب سران مخالف می‌کنن. این حکومت برای رسیدن به اهدافش نشون داده که به هیچ اصولی پای بند نیست. چه باید کرد؟ من در جواب به این سوال دچار سر در گمی شدم. از طرفی‌ این حکومت پشت درهای بسته در حال باج دادن به قدرتهای خارجیست. از رهبران این حرکت خواهش می‌کنم که صریحتر بیان کنن که چگونه میخوان به نتیجه برسن. من به اصول این حرکت ایمان دارم ولی‌ در عین حال دارم نشونه‌های دلسردی میبینم در مردم. خواهش می‌کنم حرفی‌ بزنید که امید رو دوباره زنده کنید. امثال من زیاد هستن که نمیدونن مرحلهٔ بعدی این مبارزه به چه شکل باید باشه، ما رو روشن کنید. جدیداً دوباره چند حکم اعدام به تائید رسیده. به نظر میرسه که فقط تاکید به اجرای قانون اساسی‌ فقط داره وقت میخره برای حکومت. پیروزی این حرکت تنها راه نجات این مملکته ولی‌ آیا این حرکت داره مسیر درستی‌ رو میره یا اینکه باید تغییر رویه بده؟

 15. مام میهن گفت:

  والشمس و ضحاها : سوگند به خورشید و گسترش نور آن
  ولله قسم که هنوز خدایی هست و روزی خواهد آمد که حقایق بر همگان مشخص خواهد شد
  آقای شریعتمداری و دارو دسته … ایشان به عقوبت الهی کرفتار خواهند شد تا به جزای عرض مومنین بردن و کرامت انسانی را لکه دار کردن برسند.
  برادر گرامی؛
  محسن آرمین عزیز و دیگر دربندان سبز همواره با شما خواهیم ماند تا طلوع خورشید آزادی

 16. ميلاد گفت:

  آيا نمونه اين حکومت را در تاريخ ايران داشته ايم؟ من که هر چه فکر کردم عقلم به جايی قد نداد. اگر کسی به من کمک کند ممنون ميشوم؟

 17. DARIUSH گفت:

  هر چه بیشتر این حکومت مردم و رهبران احزاب را بزندان ببرد بنفع جنبش است چون اولا ماهیت خود را بیشتر بر ملا میکند و دوم اینکه مردم را بیشتر متحد میکند.

 18. ناشناس گفت:

  بترسيد از روزي كه بغض مردم بتركد … اون موقع ديگه خشك و تر با هم ميسوزند و دودمانتان به باد ميرود .

 19. سعید گفت:

  درود بر مردان استور راه آزادی و نفرین بر خودکامگان خشک مغز که چنین کردند با قوم آریایی. به راستی کجا می رویم؟ فرض آن که این دنیا تقدیم شما !!
  .
  جواب روز رستاخیز را چه می دهید؟ شرمتان باد

 20. جلال گفت:

  درود بر محسن آرمین و درود بر فعالان جنبش سبز

 21. م.شیراز گفت:

  درود بر شرفت

  با این روش هوشمندانه حربه شکنجه واعتراف گیری حکومت کاملا بی اثر می شود.

  گر شغالان به خانه ات تازند … کم ز مرغ ارنه ای خموش مباش
  می شوی سهم شعله خار مشو … می شوی صید گربه موش مباش ( رهی معیری)

  با این ابتکار آقای آرمین یه شعار به ذهنم رسید

  شکنجه , اعتراف دیگر اثر ندارد …. حتی اگر 20:30 تا صبح ادامه یابد

 22. صمد گفت:

  ایشان اگر بخواهد براثر فشار از عقیده خود دست بردارد و مخالف اعتقاد خود صحبت کند خوب دیگر چه اعتقادی و چه ایستادگی ،
  اگر هم که اینطور نیست پس این گفت این مطلب توسط ایشان جا ندارد

 23. م. شیراز گفت:

  درود بر شرفت

  با اين روش هوشمندانه حربه شکنجه واعتراف گيري حکومت کاملا بي اثر مي شود.

  گر شغالان به خانه ات تازند … کم ز مرغ ارنه اي خموش مباش
  مي شوي سهم شعله خار مشو … مي شوي صيد گربه موش مباش ( رهي معيري)

  با اين ابتکار آقاي آرمين يه شعار به ذهنم رسيد

  شکنجه , اعتراف ديگر اثر ندارد …. حتي اگر 20:30 تا صبح ادامه يابد

 24. اهورا گفت:

  درود بر پیرو راه آزادی