سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

مکانيسم لازم و ناکافي مناظره ها

چکیده :منابعي که موجب حساس شدن مردم و انتقاد آنان شده همچنان زنده و فعال است. البته در پيگيري و تحقق خواسته هاي مردم موانعي وجود دارد که بخشي از آن مربوط به جريان هاي خاص سياسي است. معتقدم در ادامه تحولات برخي از مطالبات به صورت تدريجي تحقق خواهد يافت. با اين وجود اما مشخص نيست با توجه به برخي مقاومت ها به چه ميزان از اين خواسته ها پاسخ داده خواهد شد. به عنوان نمونه آزادي برخي از زندانيان و بازداشت شدگان و ادامه مناظرات مي تواند تحقق بخشي از مطالبات باشد.بنابراين فضاي فعلي را نمي توان فضاي انفعال...


کلمه-عليرضا رجايي:واقعيت اين است که با بهره گيري از ابزاري که حضور مردم را در صحنه هاي اجتماعي و سياسي کمرنگ جلوه مي دهد، نمي توان مسائل موجود در جامعه را ناديده گرفت. اين فضايي است که به طور مکانيکي تحقق پيدا کرده است.

به عبارت ديگر منابعي که موجب حساس شدن مردم و انتقاد آنان شده همچنان زنده و فعال است. البته در پيگيري و تحقق خواسته هاي مردم موانعي وجود دارد که بخشي از آن مربوط به جريان هاي خاص سياسي است. معتقدم در ادامه تحولات برخي از مطالبات به صورت تدريجي تحقق خواهد يافت. با اين وجود اما مشخص نيست با توجه به برخي مقاومت ها به چه ميزان از اين خواسته ها پاسخ داده خواهد شد. به عنوان نمونه آزادي برخي از زندانيان و بازداشت شدگان و ادامه مناظرات مي تواند تحقق بخشي از مطالبات باشد.

بنابراين فضاي فعلي را نمي توان فضاي انفعال دانست. نکته مهم و قابل توجه اين است که برخي مطالبات و خواسته ها همانند نيازها و خواسته هاي زودگذر نيستند که با گذشت زمان از بين بروند و چنانچه در زمان مناسب پاسخ لازم را نگيرند پيچيده تر مي شوند.

به نظر مي رسد در حال حاضر در کنار مطالبات اقتصادي، مطالبات سياسي نيز از نمود قابل توجهي نزد مردم برخوردار است. به هر تقدير اما تحقق بخشي از مطالبات ولو به صورت حداقلي نيز مطلوب است. به عنوان نمونه مساله برگزاري مناظرات تلويزيوني است. نفس برگزاري مناظره و طرح بحث هاي مختلف در زمينه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي اقدام خوبي است اما به هر حال بايد در اين مناظرات به اين نکته هم توجه داشت که بحث ها از سرمنشاءشان آغاز شود نه اينکه از ميانه بحث آغاز کنيم يا سطح بحث را به مسائل کم اهميت تر تقليل دهيم. در اين حال در فضاي فعلي بايد از هر نوع گفت وگويي استقبال کرد که از جمله آنها آغاز دوباره مناظره هاي تلويزيوني است. البته بايد ديد سياست هاي اين برنامه تلويزيوني در آينده به چه سمت و سويي خواهد رفت.

نبايد تصور کرد صرف برگزاري مناظره موجب حل مسائل مي شود بلکه مسائل بايد به صورت عيني و ملموس و با استفاده از روش هاي منطقي و معقول حل بشوند. اکنون يکي از مهم ترين مسائل عدم اطمينان و اعتماد بخشي از مردم است. بنابراين بايد تلاش شود حتي در ابعاد محدود به گونه يي برخورد شود که اطمينان اين بخش از جامعه جلب شود. در اين ميان نقش نخبگان و جريان هاي سياسي معتدل بسيار حائز اهميت است. البته بايد توجه داشت که در برخي مواقع اقدامات معقول و منطقي از سوي جريان هاي معتدل با اقدامات برخي جريان هاي ديگر با مانع و مشکل مواجه مي شود اما به طور کلي بايد منتظر ماند تا نتيجه و برآيند انجام اقدامات منطقي و تعاملات سياسي را در فضاي سياسي کشور شاهد بود.

منبع: اعتمادDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.