سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » نامه موسوی به مراجع تقلید و پاسخ آیت الله منتظری...
» به بهانه ی چهلمین روز درگذشت یک مرجع تقلید؛

نامه موسوی به مراجع تقلید و پاسخ آیت الله منتظری

چکیده :حتی دین را دام کردند و سبز های دیندار را که نماینده ی اکثریت مردم سبز اندیشی بودند که سبز خود را از راه اهل بیت گرفته بودند به زندان افکندند و رسانه های آنان را ستاندند یا محدود کردند و تریبون دولتی را به دست دین ستیزان دادند و به دروغ آنان را نماینده ی جنبش سبز معرفی کردند تا این القا را به مردم نمایند که جنبش سبز همان پوستین وارونه ای است که اقتدارگرایان به مردم معرفی می کنند و دین را باید فقط در نزد آنان جست....


کلمه: در میانه ی شهریور ماه 1388 میرحسین موسوی در راستای بیانیه های قبلی و با نیت برون رفت عملی از بحرانی که دیگران آن را نادیده گرفتند و نیز حرکت در راستای جنبش سبز که همانا جنبشی در راستای قانون اساسی وتحقق اصول معلق مانده ی آن بود بیانیه ای صادر کرد و ضمن ارائه راهکارهایی عملی، ساز و کار هایی دلسوزانه برای شکل گیری ایده ی “راه سبز امید” پیشنهاد داد .

به گزارش کلمه “راه سبز امید” در نظر موسوی در واقع ادامه حرکت تاریخی مردم به سوی تعالی و راهی برای تحقق شعار های انقلاب اسلامی بود و هست. البته در آنزمان هنوز پرده ها از سناریوی تمامیت خواهان نیفتاده بود و نیت آنان برای مخالف خوانی نیروهای انقلاب و بیرون گذاشتن خیل جوانان از دایره ی خودی ها و چسباندن سر آنان به سقف!!بر ملا نشده بود و تصور می شد اقتدار گرایان قاعدتا باید از نگاه داشتن خیل عظیم مردمی در ذیل خیمه نظام با شکل گیری گفتمان بر آمده از انقلاب اسلامی که همان “راه سبز امید ” بود خرسند نیز باشند .

اما چنانچه بعدا مشخص شد مخالفان مردم به چیزی جز سر به زیر آوردن و “بله قربان گویی” رضایت نمی دادند و تنها بقا برایشان مهم بود و نه دین. چه اینکه حتی دین را دام کردند و سبز های دیندار را که نماینده ی اکثریت مردم سبز اندیشی بودند که سبز خود را از راه اهل بیت گرفته بودند به زندان افکندند و رسانه های آنان را ستاندند یا محدود کردند و تریبون دولتی را به دست دین ستیزان دادند و به دروغ آنان را نماینده ی جنبش سبز معرفی کردند تا این القا را به مردم نمایند که جنبش سبز همان پوستین وارونه ای است که اقتدارگرایان به مردم معرفی می کنند و دین را باید فقط در نزد آنان جست.

علی ایحال در آن زمان موسوی در نامه ای که به عموم مراجع عظام تقلید نوشت از نیت خود برای نوشتن این بیانیه گفت و تعدادی از مراجع عظام تقلید نیز به این نامه پاسخ دادند.

کلمه به بهانه چهلمین روز درگذشت آیت الله العظمی منتظری نامه ی موسوی به همه مراجع تقلید و پاسخ آیت الله منتظری را مجددا منتشر نموده و از سبز اندیشان و نیز کسانی که به دنبال مواضع شفاف موسوی هستند دعوت می کند تاآن را مطالعه نمایند.

1: نامه موسوی به مراجع عظام تقلید

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت ایت الله العظمی…

با سلام. پیرو حوادث چند ماهه اخیر بیانیه ضمیمه از سوى اینجانب صادر‏ ‏شده است. احساس نیازى که همواره براى همفکرى و همکارى با مرجعیت‏ ‏گرانقدر و روحانیت متعهد وجود دارد مرا تشویق کرد تا نسخه اى از آن را‏ ‏جهت اخذ راهنمایى تقدیم کنم.

‏اولین هدف در این بیانیه آن است که اگر خشم و نارضایتى در مردم به‏ ‏وجود آمده است آنان تصور نکنند که این احساسات منفى انباشته شده در‏ ‏ضمیرشان متوجه دین است . این رسالتى است که به نظر مى‎رسد بر عهده ‏ ‏تمامى کسانى که اسلام بر آنان حق حیات دارد و در رأس آنان روحانیت‏ ‏اسلام قرار گرفته باشد تا اجازه ندهند اقشار مختلف ، على الخصوص جوانان‏ ‏که اینک اکثریت جامعه ما را نیز شکل مى‎دهند میان برداشت هاى‏ ‏نادرست ، گزینشى و سطحى از دین و حقیقت آن اشتباه کنند و بر اثر‏ ‏هیجان هاى عاطفى از اسلام فاصله بگیرند.

‏ ‏رسانه هاى دولتى اصرار دارند که ما را مسبب و محرک حوادث این چند‏ ‏ماهه معرفى کنند، حال آن که رفتارهاى مسئولان کشور نه فقط در‏ ‏انتخابات ، بلکه از سال ها پیش هیمه هایى را انباشته بود که با خطاهاى این‏ ‏ایام شعله ور شد و با باد نخوتى که بر آن دمیدند ابعاد این آتش روز به روز‏ ‏توسعه پیدا کرد. اینجانب قطعا حق را به مردمى مى‎دهم که با برخوردهاى‏ ‏غیراسلامى ، غیرقانونى و غیرمنصفانه حقوقشان پایمال شده است ; و با‏ ‏استناد به مدارک غیرقابل انکار بدون تردید اعتقاد دارم که در انتخابات‏ ‏تقلب هاى سازمان یافته و وسیع رخ داده است . در عین حال اگر در موجى‏ ‏که از خشم مردم برخاسته است احساس خطر براى اصل کشور و اصل‏ ‏نظام نمى کردم ، برایم سخت نبود که بیست سال دیگر سکوت کنم .

‏اما این گونه نبود و نیست که مردم با سکوت یا سازش یک نفر دست از‏ ‏حرکت خود بردارند، بلکه پس از مدت کوتاهى بلاتکلیفى به زودى این‏ ‏حرکت از نو و با شکلى کور و در حالى که به هیچ یک از دلبستگان به نظام‏ ‏اعتماد نداشت آغاز مى‎شد، و چه بسا دیگرانى که براى این کشور و ملت‏ ‏خواب هاى ناگوار دیده اند در هدایت آن به سوى منافع و مطامع خود طمع‏ ‏مى‎کردند.

هدف دیگر از این بیانیه و نیز بیانیه ها و حرکات قبلى این است که‏ ‏تکاپوهاى مردم در چهارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشکنى هاى‏ ‏خطرناک نیفتد. این خطرى است که اگر محقق شود به راحتى مى‎تواند از‏ ‏ایران افغانستان و عراقى دیگر بسازد. ما نمى توانیم براى خوش آمد کسانى‏ ‏که نمى توانند این خطر را ببینند وظیفه خود را در پیشگیرى از آن فراموش‏ ‏کنیم ، کما این که نمى توانیم بدون اثبات تعهد خود نسبت به خواسته هاى به‏ ‏حق مردم و بازگو کردن آن در گفته هاى خود از آنان دعوتى براى آرامش‏ ‏داشته باشیم.

‏مرحوم ملا محسن فیض کاشانى در رساله الفت نامه غایت اکثر تکالیف‏ ‏شرعیه را حصول محبت و الفت اجتماعى ذکر مى‎کند. نتیجه اى که از این‏ ‏محبت و الفت ناشى خواهد شد همان چیزى است که در علوم جدید از آن با‏ ‏عنوان شبکه هاى اجتماعى نام مى‎برند، به عنوان راهى براى مهار حکومت‏ ‏و بازداشتن آن از تکرار خطاهایش ، و به مثابه روشى که به سرزندگى‏ ‏اجتماعى بینجامد و بسترى که توان ها و عواطف به هیجان آمده را در بستر‏ ‏خود جاى دهد و از سرریزهاى تخریب کننده آن جلوگیرى کند، تقویت‏ ‏شبکه هاى اجتماعى در این بیانیه توصیه شده است . این پیشنهاد‏ ‏مى‎توانست بنا بر آن چیزى که فیض مى‎فرماید رونویسى از نسخه اسلام‏ ‏تلقى شود، اگر چه کسانى که در بى انصافى مبالغه مى‎کنند آن را رونویسى از‏ ‏نسخه سیا خوانده اند.

‏و سرانجام در این بیانیه راهکارهایى براى برون رفت از بحران فعلى ارائه‏ ‏شده است که امیدوارم مورد اعتنا قرار گیرند.

‏‏۱۳۸۸/۶/۲۱‏‏

‏‏با احترام – میرحسین موسوى ‏

2: پاسخ آیت‌الله منتظری:

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

جناب آقاى مهندس میرحسین موسوى دامت توفیقاته

‏پس از سلام و تحیت ; نامه مورخ ‏۱۳۸۸/۶/۲۱‏ جنابعالى همراه با ضمیمه ‏ ‏آن واصل و ملاحظه گردید. شخصیت جنابعالى و تعهدتان نسبت به‏ ‏ارزشهاى دینى و اخلاقى و اهداف انقلاب و خدمات ارزنده دولت شما در‏ ‏دوران جنگ تحمیلى و حمایت هاى مکرر مرحوم امام خمینى (ره ) از شما براى‏ ‏همگان روشن است . در جریان انتخابات ریاست جمهورى اخیر و وقایع و‏ ‏فجایع بعد از آن که شما مورد توجه اقشار وسیعى از مردم و نخبگان قرار‏ ‏گرفتید، در حقیقت از آزمایش و ابتلاء بزرگى در پیشگاه خداوند متعال و‏ ‏در مقابل مردم آگاه ، سربلند بیرون آمدید; و تاکنون در حد امکان و توان‏ ‏خویش از حقوق تضییع شده مردمى که با شرکت در انتخابات ریاست‏ ‏جمهورى افتخار بزرگى را براى کشور آفریدند دفاع نمودید، که جاى بسى‏ ‏تقدیر و تشکر دارد.

‏امور پیشنهادى ضمیمه نامه جنابعالى که در حقیقت تقویت و فعال نمودن‏ ‏شبکه هاى اجتماعى و نهادهاى مردمى است ، امورى معقول و سنجیده و‏ ‏مطابق مقتضاى حال و شرایط کشور، و نیز مطابق دستور قرآن است که‏ ‏مى‎فرماید: (یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا…)، (سوره ‏ ‏آل عمران ، آیه ۲۰۰); اگر با انصاف و به دور از تنگ نظرى مورد بررسى قرار‏ ‏گیرد و آنها را عملى سازند و جو پلیسى و بگیر و ببند کنونى خاتمه یابد،‏ ‏مى‎تواند راه مفید و موثرى براى برون رفت از بحران کنونى – که در اثر‏ ‏قدرت طلبى و خودخواهى و غرور و ندانم کارى ها دامنگیر جمهورى‏ ‏اسلامى شده است – باشد و سنگ بناى تحولى مثبت در جهت اصلاح نظام‏ ‏و حفظ آن از خطر فروپاشى و انشقاق و پراکندگى صفوف ملت‏ ‏گردد.

‏‏البته توجه دارید راه اصلاحى مذکور که شما در جهت دفاع از حقوق مردم و‏ ‏نجات جمهورى اسلامى از این بحران بزرگ انتخاب کرده اید بس دشوار‏ ‏بوده و در معرض فشارها و تهدیدهاى بسیارى از ناحیه کسانى است که‏ ‏این بحران را ایجاد کرده اند. مطمئن باشید که با اتحاد و صبر و استقامت ،‏ ‏خداوند بنا بر وعده خود، راههاى هدایت براى پیروزى را به مردم عزیز‏ ‏عنایت مى‎فرماید. (والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع‏ ‏المحسنین )، (سوره عنکبوت ، آیه ۶۹); و از طرفى استقامت در این راه الهى ،‏ ‏انسان را محل نزول فرشتگان همراه با بشارت آنان به ایمنى و نداشتن ترس و‏ ‏اندوه مى‎سازد. (ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم‏ ‏الملائکة ان لاتخافوا و لاتحزنوا…)، (سوره فصلت ، آیه ۳۰).

‏‏متأسفانه بعد از انتخابات، عده اى از نخبگان و فعالان سیاسى و مطبوعاتى‏ ‏بازداشت شدند و برخلاف شرع و قانون براى اعتراف گیرى هاى‏ ‏غیر حقیقى و دروغین مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از‏ ‏رسانه هاى عمومى پخش گردید، و این مسلم و بدیهى است که اقرار‏ ‏شخص بر علیه شخص دیگرى در چنین شرایطى معتبر و مسموع نیست ;‏ ‏بلکه آنچه بیشتر مورد تأکید روایات مستفیضه مى‎باشد این است که حتى‏ ‏اقرار شخص بر علیه خودش در زیر هر گونه فشار و شکنجه اعم از تهدید،‏ ‏تجرید، حبس ، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمى باشد. (وسایل الشیعة ، جلد ۱۸، صفحه ۴۹۷ و ۴۹۸; و دراسات فى ولایة الفقیه ، جلد دوم، صفحه ‏ ‏۳۷۸).

‏‏و اجتهاد در مقابل نص این روایات ، صحیح نیست؛ و نظردادن در مقابل‏ ‏آنها بدعتى واضح است ، و اصل “اقرار العقلاء على انفسهم جایز” فقط در‏ ‏شرایط عادى و بدون اعمال زور و فشار نافذ است.

‏‏علاوه بر این ، در اصل سى و هشتم قانون اساسى آمده است: “هر گونه‏ ‏شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به‏ ‏شهادت ، اقرار و یا سوگند مجاز نیست؛ و چنین شهادت و اقرار و سوگندى‏ ‏فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات‏ ‏مى‎شود.” طبق عموم و اطلاق این اصل، هر گونه شکنجه اى براى‏ ‏اعتراف گیرى و کسب اطلاعات مجازات دارد، و اقرارها و اعترافات گرفته‏ ‏شده از این طریق نیز ارزش و اعتبارى ندارد.

‏روشن است که حبس در سلول انفرادى بویژه در دراز مدت که متهم را‏ ‏زیر فشار وادار به اعتراف مى‎کند از مصادیق بارز شکنجه است ; و با‏ ‏اعمال فشار و شکنجه ، مخصوصا به شکل وحشتناکى که در دوره اخیر انجام‏ ‏شده و شرایط غیرعادى که در پى آن وجود دارد، اعترافات متهم حتى بر‏ ‏علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست ; حتى اگر متهم بارها در آن شرایط و‏ ‏از طریق مصاحبه و میزگرد اعتراف و اعلام کند که خطا کرده و مرتکب‏ ‏اشتباه و جرم شده است ، اعترافات مکرر با وجود آن شرایط در بى اعتبار‏ ‏بودن ، حکم همان اعتراف اولیه را دارد.

‏همچنین در اصل سى و نهم قانون اساسى آمده است : “هتک حرمت و حیثیت‏ ‏کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانى یا تبعید شده به هر‏ ‏صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.”

‏‏حال چگونه شده است که افراد سرشناسى که سالها براى این نظام خدمت‏ ‏کرده اند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، در معرض دید میلیونها نفر‏ ‏مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته اند ولى هیچ کس در قبال این مسأله‏ ‏نه تنها مجازات نمى شود بلکه مورد تأیید و تشویق قرار گرفته و اعترافات‏ ‏نیز معتبر شمرده مى‎شود؟!

‏‏آنچه در این خصوص مشکل را بیشتر کرده و اعترافات را بى اعتبارتر‏ ‏مى‎کند این است که در سیستم قضایى کنونى کشور، مدعى و طرف دعوا‏ ‏در مقابل متهمان سیاسى که جریان فکرى مقابل حاکمیت هستند، خود‏ ‏اعتراف گیران و محاکم قضایى وابسته به حاکمیت است ; و نزد هیچ عقل‏ ‏سلیمى در هیچ کجاى جهان ، این گونه اعترافات و نیز حکم و داورى ‏ ‏متعاقب آن ، کمترین ارزش حقوقى و قضایى را ندارد; چون در چنین‏ ‏محکمه اى مدعى و قاضى یکى است و فلسفه وجود هیأت منصفه که در اصل‏ ‏۱۶۸ قانون اساسى آمده است همین است ، که متأسفانه به این اصل هم مانند‏ ‏بسیارى از اصول قانون اساسى بى توجهى شده و به آن عمل نمى شود.

‏‏اقدامات اخیر حاکمیت و دادگاههاى نمایشى آن علاوه بر این که خلاف شرع‏ ‏و خلاف مصالح کشور و اسلامیت و جمهوریت نظام و از بدعت هاى بارز‏ ‏مى‎باشد، برخلاف مصلحت دنیوى خود حاکمان که مى‎خواهند حکومت و‏ ‏ریاست کنند نیز مى‎باشد. حاکمیت اگر به جاى سرکوب مردم و ایجاد‏ ‏فجایع اخیر، عقل و شعور سیاسى را حکم قرار داده و به تذکرات بعضى از‏ ‏بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و یک هیأت بیطرف و‏ ‏مرضى الطرفین را براى رسیدگى به شبهات انتخاباتى تعیین نموده بود، هرگز‏ ‏گرفتار بحران عدم مشروعیت کنونى نمى شد. حکومتى که در آن اقشار‏ ‏وسیعى از مردم و نخبگان ، ناراضى و در فشار باشند قابل دوام نیست . اگر‏ ‏حکومت کردن با این شیوه و روش و با ایجاد رعب و خفقان و استبداد و‏ ‏سرکوب و پر کردن زندانها از نخبگان و آزادى خواهان و گروههاى سیاسى‏ ‏مختلف ممکن بود، رژیم شاه توانسته بود حکومت خود را حفظ کند و هنوز‏ ‏پابرجا بود.

‏‏نظامى که تحت لواى اسلام بوده و افتخار شیعه بودن را دارد با انجام چنین‏ ‏اعمالى نه تنها در سطح جهان ، بلکه در کشور و در میان توده ها و جوانان ‏ ‏خودمان نیز موجب بدبینى نسبت به اسلام و دین گشته ، و عجز اسلام از‏ ‏تحقق عدالت در جامعه را اعلام مى‎کند; و متأسفانه تصمیم گیرندگان امور‏ ‏بر این حقیقت روشن چشم بسته اند و به مدح مداحان و چاپلوسى‏ ‏تملق گویان – که طبق حدیث پیامبر خدا(ص ) باید خاک بر دهان آنان ریخته‏ ‏شود – دل خوش کرده اند.

‏سلامتى و توفیق جنابعالى را در پیمودن این راه خطیر از خداوند بزرگ‏ ‏مسألت دارم .

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته .

‏۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۸ – ۲ شوال ۱۴۳۰‏

‏قم المقدسة – حسینعلى منتظرىDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

16 پاسخ به “نامه موسوی به مراجع تقلید و پاسخ آیت الله منتظری”

 1. ناشناس گفت:

  سلام خدا بر همه پیروان راه اسلام

 2. محمد گفت:

  مرجع آزادگي آزاديت مبارك

 3. ناشناس گفت:

  میرحسین عزیزم می دانم که از این اتفاق ها از این اعدام ها از این جنایات خون می خورید …می دانم که سکوتتان از رضایت نیست… شاید سکوت شما دراین روزها هزار و یک دلیل داشته باشد که ما نمی دانیم.
  فقط از شما می خواهم که اسیر احساسات یک عده ای که از شما می خواهند بیانیه بدهید و یا حرفی بزنید نشوید و کاری را که به صلاح می دانید انجام دهید … ما شما را قبول داریم عزیز دل من … و از شما حمایت می کنیم.

 4. ونوس گفت:

  با اینکه تکراری بود ولی بازم آرامش بخش بود. همینقدر که بفهمیم اینها سخنان رئیس جمهورمونه خودش خیلی دلگرم کنندس. کلمه جون توروخدا، تنها سایتی که توش اثری از میرحسین عزیزمون هست سایت شماست. خواهش میکنم یه مصاحبه ای عکسی یه چیزی از میرحسین بذارید دیگه.گوشمون کر شد از بس هرروز حرفهای صد تا یه غاز شنیدیم. ما نسل سومیها تازه میر حسین رو شناختیم حق نداریم یه کمی حرفاشو بشنویم؟؟!! دلمون براش تنگ شده.

 5. ناشناس گفت:

  به نام خدا
  با سلام خدمت پدر گرامیم جناب مهندس میر حسین موسوی
  اسفند 87 ، در آخرین روزهای سال راهی را با ندای شما آغاز کردیم و ندایی را لبیک گفتیم که میدانستیم سخت است و طاقت فرا.در این 7 ماهی که از آن خشونت سیاه میگذرد، همه ما روزگار سختی را گذرانده ایم
  بخصوص شما مهندس عزیز که جلودار راهی شدید که از ابتدا پیدا بود که راهی بس دشوار است. راهی که به ریاست جمهوری نظام برای شما ختم نشد، اما برای همه ما و شما آغاز راهی برای رسیدن به آزادی و برابری و حقوق از دست رفته مان شد.
  شاید اگر بیانیه شما در روز شنبه نبود ما نمیدانستیم و اطمینان نمیداشتیم که نظام اسلامی میتواند تقلب کند، شکنجه کند و بکشد تا حقانیت خود را ثابت کند. امروز برای ما اینها جز بدیهیاتی شده که ای کاش نبود. دادگاهای نمایشی گذاشتند تا بگویند عده ای شما را فریب داده اند. اما روز قدس آمدیم تا بگوییم شما خودتان فریب بزرگتر هستید. 13 آبان ما را زدند. زنان ما را خواهران ما را جلوی چشممان به باد کتک گرفتند تا از آمدن پشیمانمان کنند.16 آذر در دانشگاه فریاد کشیدیم: مرگ بر دیکتاتور. عکس امام اماممان را پاره کردند و آن را به ما نسبت دادند. امامی که اگر امروز بود و این فریبها را میدید به خدا دق میکرد.به ماه خون ماه حسین رسیدیم. به عاشورا رسیدیم. به نماد ظلم ستیزی در تمام دوران رسیدیم. امانمان ندادند و کشتند و خون ریختند تا بگویند که حفظ این دستگاه فریب و حیله اموی از ریختن خون انسانها در روز عاشورا واجب تر است.
  اما امروز
  22 بهمن را در پیش داریم. روزی که مردم ما انقلابی کردند به نام اسلام و آزادی. میخواستند فریب نباشد. جنایت نباشد. بتوانند آزادانه حرف خودشان را بزنند. نه اینکه آنها را به خاطر سوال از حاکم به بیدادگاه ببرند، شکنجه کنند و بکشند. امروز ما را میترسانند. امروز میکشند جوانانمان را تا از ما انتقام بگیرند.
  دو جوان را دیروز اعدام کردند. به خدا نمیدانم جرمشان چقدر سنگین بوده که به دار آویخته شدند. اما این را وقتی که یقین کردم نتوانستم جلوی اشکم را بگیرم.آنها را برای ارعاب و ترس ما قربانی کردند. آدم میکشند تا باعث عبرت دیگران شود. چقدر راحت آدم میکشند.مگر جرم آنها چه بوده؟ تلویزیون پرس تی وی از ترس ادعا کرده که اینها به جرم دست داشتن در انفجار شیراز اعدام شده اند! دادستانی میگوید بعد از انتخابات و به جرم شرکت در تظاهرات اعدام شده اند. وکلای آنها میگویند آنها قبل از انتخابات دستگیر شده اند. آنها را در دادگاههای نمایشی نشان دادند و به آنها گفته بودند اگر به شرکت در تظاهرات اعتراف کنند، از جرمشان کم میشود… اما این آدمخواران به آنها رحم نکردند و این دو را دیروز اعدام کردند.
  آقای موسوی
  شما در 7 ماه مردانه در مقابل اینان ایستادید و از تهدیدها هم نترسیدید. منی که با هزار امید و شور برای شما در گرمای تابستان در گرمترین استان کشور، بوشهر به همراه دوستانم ساعتها بروشور های شما را پخش کردیم از رای خود پشیمان نیستیم به آن فخر میفروشیم. از شما میخواهیم به عنوان پدر این جنبش و به همراه بانوی روشنفکر، خانم رهنورد این جنایات را محکوم کنید. این یک هشدار برای همه ماست. امروز مسعود باستانی را در کنار کسانی به رجائی شهر میبرند که جرمشان قتل است. به چه جرمی؟ به جرم اینکه میخواهد ایرانش آباد باشد نه مهد خونخواران! امروز دو نفر از جوانهنمان را برای زهرچشم از ما گرفتند. من برایم مثل روز روشن است که هدف فردا ماییم. ما را به همه جا چسباندند. به منافقین، به آمریکا، اسرائیل… اما امروز دارند ما را اعدام میکنند. مادران را عزادار و پدران را داغدار میکنند.این راهی بود که ما خود خواستیم. آنها خواهند کشت. چون خاکریزشان در اذهان مردم فتح شده و در خیابان با اشباح میجنگند. به این راهی که از اولین بیانیه شما در اسفند آغاز کردیم ایمان داریم و به رهنمودهای شما پدر گرامی چشم امید.مرحوم آیت الله منتظری اگر امروز بود ساکت نمینشت در مقابل این جنایت در حق فرزندان ایران زمین. راه منتظری جلوی ماست.به امید پیروزی

 6. mohsen گفت:

  dobare iran ra abad khahim kar va basat jahl jor o fesad ra az sar in mardom va in khak pak khahim kard
  baraye pedar e manavi jonbesh sabz mellat iran yek salavat khatm konid.

 7. رحیم گفت:

  کاش حاکمیت این نامه‌ها را با چشم و گوش باز میخواند. البته ‌ای کاش!!!

 8. میرحسین دوست دارم

 9. ناشناس گفت:

  چرا فقط ایت الله منتظری به این نامه جواب داد و سایرین نه .

 10. امید سبز گفت:

  یا حسین میر حسین

 11. جمشيد گفت:

  برای شما بزرگوار و تمام ره پويان حق و حقيقت و آزادی آرزوی موفقيت میکنم. اميدوارم دلسوزان دين از به تاراج رفتن آن به وسيله آنانکه دين را خرجی آمال حقيرشان میدانند جلوگيری کنند.

 12. احسان گفت:

  متن خوبی است باید عمل شود یاید ایستادگی شود و جقوق با فاطعیت مطالبه شود…

 13. Fahima گفت:

  آقای موسوی شما را به صبر و استقامت سفارش می کنیم.

 14. ناشناس گفت:

  مرحبا به ادب و نزاکت این مرجع عالیقدر تا آخر عمر هم خطابش (امام خمینی) است. مقایسه کنید با شخصیتی که عکس و محرم زندگی فردی را در جلو دوربین قرار داده و در حالیکه میلیونها انسان آنرا مشاهده می کند هی مگه بگم بگم بگم . مگر دستیابی به پرونده خصوصی افراد جرم نیست!!!

 15. برای اربعین پیر عبور
  پیر عبور

  راهی جاده کرد سفیر عبور را
  تا بشنوند قوم نفیر عبور را
  با چشمهای منتظری که به راه داشت
  ترسیم کرده بود مسیر عبور را
  آئینه گشته بود که تا منعکس کند
  پیغام مقتدای قدیر عبور را
  در بند کوله بار سفر چون مسافری
  همدرد مثل خویش , اسیر عبور را
  طوفان به رفتن است که طوفان بنامی اش
  گفت و سند نوشت دبیر عبور را
  در ماجرای هجرت یاران شناختیم
  ما لحظه های ساعت دیر عبور را
  می رفت و چشم تجربه میکرد درد را
  آن گامهای فاصله گیر عبور را
  این ردّ پای اوست بیا بدرقه کنیم
  تا مرگ این فراعنه پیر عبور را
  مهرداد نصرتی مهرشاعر
  mehreshaer@yahoo.com
  ویدیئو کلیپ های اشعار با جستجوی عبارت مهرشاعر یا mehreshaer در یوتیوب / به دیگران نیز معرفی بفرمائید

 16. پدر بزرگوار،آقاي مير حسين موسوي
  ما همه از دل و جان دوستدار شما هستيم.خواهش ما اينست مواظب سلامت خود و خانواده خودباشيد.انشاالله كه وعده هاي الهي تحقق يابد.اما زبان حال ملت ايران :لا تظلموا و تظلموا _معني فارسي آن اينست كه ظلم نكنيد و مظلوم نمانيد.