سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

سراب پيروزي اصولگرايان تندرو

چکیده :آنان ديگر نمي توانند با به راه انداختن سروصدا و اينکه جمعي مي خواهند نظام را سرنگون کنند، در قبال اتفاقاتي همچون کوي دانشگاه، کشته شدن مردم در نتيجه تيراندازي در راهپيمايي ها، محکوميت هاي سنگين و بازداشت هاي بي در و پيکر، کهريزک، بستن روزنامه ها، محروم ساختن دانشجويان و ساير مسائل ديگري که ظرف هفت ماه گذشته در کشور اتفاق افتاده همچنان سکوت کرده يا از کنار آنها بي تفاوت بگذرند کانه آن اتفاقات در کشور ديگري صورت گرفته...


کلمه: صادق زيباکلام-تصور لبخند پيروزي و احساس غرور از شکست و عقب نشيني اصلاح طلبان به دنبال بيانات اخير آقاي کروبي، بر چهره اصولگرايان تندرو خيلي امر بعيدي به نظر نمي رسد. به رسميت شناختن دولت دهم و پذيرش نتيجه انتخابات 22 خرداد از جانب کروبي به تعبيري حلقه پذيرش و به رسميت شناختن اين دولت و به تبع آن، پذيرش نتيجه انتخابات 22 خرداد را کامل مي کند.

ابتدا ميرحسين موسوي در بيانيه هفدهم اش بعد از حوادث عاشورا از مواضع قبلي اش عقب نشيني کرد و انتخابات دهم را به رسميت شناخت. کم و بيش همزمان با ايشان آقاي خاتمي نيز در مکتوبي خطاب به رهبري، دولت و انتخابات را به رسميت شناخت و برداشتن اين گام از سوي آقاي کروبي حلقه را کامل کرد. اصولگرايان، امروز و پس از گذشت هفت ماه پس از 22 خرداد، مي توانند به درستي ادعا کنند که حريف بالاخره شکست را پذيرفت. اصلاح طلبان که ديگر راه به جايي نداشتند و ديگر کاري از دست شان برنمي آمد، لاعلاج شکست را پذيرفتند و تسليم شدند. همان شب دو تن از آنان در راديوگفت وگو حاضر شدند و هيجان زده و خوشحال خواهان «توبه سران فتنه» شده و گفتند پس از درخواست توبه، ممکن است سران نظام و مردم آنها را ببخشند. در حالي که يکي ديگر از آنان تلفني مي گفت «نه، توبه آنان مقبول نيست زيرا اتمام حجت با آنان مدت ها بود که به پايان رسيده بود اما آنان همچنان بر مواضع شان عناد مي ورزيدند و حاضر به پذيرش حق و اراده ملت نبودند. بنابراين به رغم اعتراف به شکست و در خطا بودن، قوه قضائيه بايد آنان را به سزاي اعمال شان برساند.

البته از برخي از چهره هاي جوان، کم تجربه اما پرمدعا و تندرو جناح راست به جز اين دست مطالب انتظار ديگري نمي توان داشت. اتفاقاً اگر راست افراطي اندکي تامل و تعمق مي کرد و اصراري بر پذيرش يا عدم پذيرش «توبه» اصلاح طلبان نمي ورزيد و تاکيدي هم نمي کرد که اصلاح طلبان يا به تعبير خودشان «سران فتنه» حکماً بايد محاکمه شوند و به جاي کشيدن خط و نشان، طوري به فکر فرو مي رفت، شايد متوجه مي شد که اتفاقاً به رسميت شناختن دولت احمدي نژاد و نتايج انتخابات 22 خرداد از سوي اصلاح طلبان اگرچه براي آنان پيروزي محسوب مي شود اما در بلندمدت اتفاقاً خيلي هم آنان پيروز نشده اند.

اصولگرايان تندرو امروز البته از عقب نشيني اصلاح طلبان و اذعان آنان به نوعي شکست به وجد آمده و بهره برداري زيادي از آن خواهند کرد اما غافل هستند که آب ها که از آسياب بريزد و جشن شادماني آنان که به پايان برسد، آن وقت درخواهند يافت که اتفاقاً بالا بردن پرچم سفيد از سوي اصلاح طلبان خيلي هم به سود اصولگرايان تمام نشده. اما چرا چنين است و چرا عقب نشيني، اعتراف و اذعان به شکست يا هر نام ديگري که روي موضع گيري هاي اخير موسوي، خاتمي و کروبي بگذاريم، در بلندمدت به زيان اصولگرايان افراطي تمام خواهد شد؟

راست افراطي از پشت 22 خرداد هر کس را که با عملکرد و سياست هايش مخالفت کرد و زبان به انتقاد گشود، هر کس را که نتايج انتخابات را نپذيرفت و در نتيجه دولت دهم را به رسميت نشناخت، متهم به «فتنه گري» و دست داشتن در «فتنه» کرد و هر کس را هم که حاضر نشد «فتنه» و «فتنه گران» را محکوم کند، شريک جرم فتنه گران اعلام کرد. هر اعتراضي را به پاي «فتنه گران» و «سران فتنه» نوشت و هر که گفت بالاي چشم افراطيون و تندروهاي جناح راست و عملکردشان ابرويي است را متهم به بيگانگان کرد. به رسميت شناخته نشدن نتايج انتخابات 22 خرداد و بالطبع به رسميت نشناختن دولت دهم از جانب رهبران اصلاح طلب همچون چماقي در دست اصولگرايان تندرو بود تا نه تنها راه مصالحه و آشتي را نپيموده بلکه هر تظاهرات و راهپيمايي اعتراضي را به اصلاح طلبان و «سران فتنه» نسبت دهند.

اين مرافعه سبب شده بود اصولگرايان تندرو هيچ توجهي به بسياري از حوادث تلخ 22 خرداد به بعد نکرده و عملاً از خود در قبال آنان سلب مسووليت کنند. هر حادثه هولناک و جانگدازي که از 22 خرداد به اين سو در کشور اتفاق افتاد، اصولگرايان تندرو به جاي بررسي و پاسخگو بودن در قبال آن يکسره همان ادبيات تکراري را تکرار کردند مبني بر اينکه پاي «سران فتنه»، «بيگانگان» و «دشمنان» اسلام و انقلاب و نظام در کار است. اما با به رسميت شناخته شدن نتيجه انتخابات و پيروزي احمدي نژاد فرش متهم کردن اصلاح طلبان به فتنه گري از زير پاي راست افراطي کشيده خواهد شد و آنان ديگر نمي توانند بگويند اصلاح طلبان دولت، نظام و حاکميت را به رسميت نمي شناسند و در نتيجه «فتنه گر» «متمرد»، «باغي»، «ياغي» و «طاغي»اند و از زير بار پذيرش مسووليت بسياري از خلاف ها، تجاوزات و تخطي ها از قانون شانه خالي کرده و صرفاً اصلاح طلبان را مقصر و مسبب دانسته و دست آخر هم فرياد برآورند که «چرا سران فتنه دستگير و محاکمه نمي شوند؟»

با به رسميت شناخته شدن دولت از سوي ميرحسين موسوي، خاتمي و حالا کروبي، راست افراطي ديگر نمي تواند به سياست سلب مسووليت از خود ادامه دهد. توپ پذيرش بسياري از مسائل، دشواري ها و سوءمديريت ها از حالا به بعد مي افتد زمين اصولگرايان تندرو و آنان ديگر نمي توانند با قيل و قال، با هو و جنجال و با داد و فرياد و سر دادن فرياد «آي فتنه»، «آي فتنه»، از خود سلب مسووليت کرده و انگشت اتهام را به سوي «سران فتنه» بگيرند و آنان را مقصر قلمداد کنند. موسوي، خاتمي و کروبي از حالا به بعد از هيبت «سران فتنه» و «سران برانداز و براندازي» (به زعم اصولگرايان تندرو) به در مي آيند و تبديل مي شوند به مخالفان و منتقدان يا اپوزيسيون درون نظام. اگرچه هيچ يک از آنان و هيچ يک از اصلاح طلبان ديگري که ماه هاست در زندان اند و برخي از آنان به حبس هاي شش سال و هشت سال و بالاتر محکوم شده اند، سوداي براندازي نداشتند و اساساً مقوله براندازي نظام به مخيله شان هرگز خطور نکرده بود اما مادام که آنان دولت دهم را به رسميت نمي شناختند از جانب اصولگرايان تندرو در مظان اين اتهام قرار مي گرفتند اما با به رسميت شناختن دولت دهم و نتيجه انتخابات 22 خرداد، تندروها ديگر نمي توانند چنين اتهامي به آنان وارد ساخته و در پشت اين اتهام سنگر گرفته و در نتيجه از پذيرش عملکردشان و قبول مسووليت کارهايشان ظرف هفت ماه گذشته سر باز زنند.

آنان ديگر نمي توانند با به راه انداختن سروصدا و اينکه جمعي مي خواهند نظام را سرنگون کنند، در قبال اتفاقاتي همچون کوي دانشگاه، کشته شدن مردم در نتيجه تيراندازي در راهپيمايي ها، محکوميت هاي سنگين و بازداشت هاي بي در و پيکر، کهريزک، بستن روزنامه ها، محروم ساختن دانشجويان و ساير مسائل ديگري که ظرف هفت ماه گذشته در کشور اتفاق افتاده همچنان سکوت کرده يا از کنار آنها بي تفاوت بگذرند کانه آن اتفاقات در کشور ديگري صورت گرفته است. رهبران اصلاح طلب ممکن است با به رسميت شناختن دولت دهم و انتخابات مورد انتقاد بسياري از سبزهاي راديکال و تندرو قرار گيرند، اما نبايد فراموش کرد که اين شناسايي سبب خواهد شد دولت دهم از هيبت موجود سياسي که عده يي قصد براندازي آن را دارند ديگر خارج شود و در جايگاه يک موجود سياسي مسوول قرار گيرد. در جايگاهي قرار خواهد گرفت که مجبور است در قبال بسياري از مسائل کشور، از تورم کمرشکن گرفته تا گراني، بحران مالي بانک ها، ورشکستگي بسياري از واحدهاي تجاري، صنايع دولتي، تا بيکاري و بالا رفتن بسياري از شاخصه هاي ناهنجاري هاي اجتماعي پاسخگو باشد.

منبع: اعتمادDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

36 پاسخ به “سراب پيروزي اصولگرايان تندرو”

 1. ناشناس گفت:

  اصلا مقاله جالبی نبود تند روها می گویند آقایان با شعار دروغ تقلب کشور را به آشوب کشیده اند و حالا که بدنه اجتماعیشان را از دست داده اند می خواهند از بین نروند
  به نظر من آقایان مشروعیت دولت را ن÷ذیرفته اند بلکه آن را به عنوان واقعیت موجود مسئول می دانند مگر دولت سید ضیاء مشروعیت داشت؟ ولی یک واقعیت بود

 2. شهریار گفت:

  مرگ بر دیکتاتور

 3. عرفان گفت:

  تحلیل کاملا منتطقی و درستی بود ولی من بعید می دونم این افراطی های بی سر وپا به این راحتی ها زیر بار مسولیت کاراشون برن

 4. شایا گفت:

  eslam dine myane ro ast. hefze etedal va myane ravi ramze piruzist

  ma eslame vagei mikhahim. na inke be name eslam hokumate nezami dashte bashim har balayi khastand sareman byavarand

 5. شایا گفت:

  بعید می دانم کسی از اصلاح طلبان و جنبش سبز دولت دهم را به رسمیت شناخته باشد . فقط مسول کلیه حوادث میداند . لطفا با چنین مقالاتی مردمی کهبابت جنبش هزینه کرده اند را دلسرد نکنید

 6. ناشناس گفت:

  اقایان اصلا و ابدا دولت را مشروع و قانوی و برامده از ارای مردم نمیدانند تنها این دولت را مسول میدانند
  اصلا مقاله خوبی نبود میشه گفت بدور از واقعیت بود

 7. Mahdi، جنبش سبز سربداران گفت:

  از زیبا کلام بعید بود که چنين برداشتی داشته باشند، چرا که رهبران جنبش سبز احمدی نژاد را به عنوان رئیس “دولت” پذیرفته اند که این خود براي دولت مسوئلیت می آورد، ابشان هرگز و ابدا نگفته اند که “نتيجه انتخابات” را قبول دارند، چرا که با این فرض آنها محکوم به سنگ اندازي بی دلیل به پای نظام خواهند شد، پس باید توجه داشت که مخدوش بودن انتخابات به جای خود باقی است!
  در ضمن در کلام ایشان انگار هرسبزی که با برخي از نظرات رهبران جنبش و یا خودشان موافق نباشد، افراطی تلقی می شود!!!! این تلقی خود گونه اي افراطی بودن است!!!!!!!!

 8. asal sabz گفت:

  من با نظرات آقاي زيبا كلام اصلا موافق نيستم به چند دليل.دليل اول اينكه صحبت هاي آقاي كروبي بعد ار حرفهاي اوليشون ومصاحبه خانم رهنود كلا فرضيه هاي نويسنده مقاله رو نقض ميكنه.اونها فقط وجود يك دولت رو به عنوان يك واقعيت بيان كردند(به هر حال دولتي سر كاراست)وهميشه اين واقعيت رو ميدونستن .هدف اونها از تكرار اين واقعيت بخاطر تاكيد بر مسئوليت پذيري دولت است. ثانيا ايشون نفرمودند كه با صحت فرضيات ايشون كي اصولگرايان تندرو را مجبور به پاسخ گويي ميكنه؟!اگر همين فشار مردم نبود كه اين آقايون ميگفتن در كهريزك بهشت برين ساخته بوديم!بعد حالا در شرايطي كه شما ميگين پاسخگو ميشن؟!!كدوم آدم عاقلي وقتي فشاري پشتش نيست مياد و خودشو ضايع ميكنه؟!! اين قانون رو شما از كجا آوردين كه چون در جاهايي صحبت از برانداري بوده اون طرفي ها مسئوليت قبول نميكردند و حالا ميان ويك دفعه مسئول ميشن؟!!يك حكومت هميشه بايد مسئول باشه آقاي زيبا كلام!!در ضمن جرا اگر ما همون برداشت شما از صحبت هاي كروبي وموسوي رو حس ميكرديم و بعد انتقاد ميكرديم سبز راديكال بوديم؟!!!عنصر مجبور كننده ظلم براي پاسخگويي فقط مردمند نه مقبوليت و مشروعيت بخشيدن به آن!!

 9. ابومجد گفت:

  با احترام اما خیلی موافق این مقاله نیستم . این در صورتی بود که اعتراضات مردمی هم تمام می شد . حال که اعتراضات مردمی هنوز در جریانند راست افراطی هنوز بهانه برای پاسخگو نبودن دارد . اصولا آنها همیشه بهانه داشته اند . حتی وقتی بحرانی در کار نبوده . اصلا مشکل ما با آنها همین است . که همواره هرچه خواسته اند کرده اند و به هیچ وجه هرگز پاسخگوی اعمالشان نبوده اند .

 10. محمد گفت:

  خود آقایان می گویند ما برسمیت نشناختیم آن وقت جنابعالی چه می گویی؟!!!

  از زیبا کلام بعید بود که چنین برداشت و تحلیلی داشته باشد، بارها تکرار کرده است برسمیت شناختن نتیجه انتخابات 22 خرداد؟؟؟؟!!!!!!!!!!

 11. خط سبز گفت:

  با نظر کامنت گذاران اینجا کاملن موافقم به خصوص دوستان mahdiو asal sabz
  تیتر مقاله، خوب بود اما با خواندن مطالب آن که از آقای زیبا کلام بسیار بعید بود، حس خوبی بهم دست نداد، به خصوص اینکه اصولن این دولت درهیچ وضعیتی در برابر کشور و مردم اش احساس مسئولیت نکرده و این رو بارها در عمل نشون داده، چه در چهار سال قبل که اوضاع براشون بر وفق مراد بود و کسی اعتراض جدی نمی کرد و چه در بعد ازانتخابات که کاسه ی صبر مردم لبریز شد و به خیابانها آمدند؛ چه زمانی که برخورد منتقدان و معترضین به صورت افراطی و تند بوده و چه زمانی که اعتراضات به صورت مسالمت آمیز بوده است.
  و چه بسا حالت عکس نیز داشته، یعنی هر چه که معترضین و منتقدین در قبال اونها کوتاه آمدند و از بخشی از حقوق خود گذشته اند آنها جری تر و بی شرم تر و غیر مسئول تر شده اند …البته این را هم بگویم که اصولن مرام بدنه ی جنبش سبز پرهیز از هر گونه خشونت است و به صورت مدنی و قانونی و منطقی به دنبال مطالبات و حقوق قانونی خودش است اما این به این معنی نیست که از حق مسلم و قانونی خود و رای خود که به پایش خون ها داده، شکنجه ها کشیده، حبس ها کشیده، توهین ها شنیده و …. براحتی بگذرد.
  آقای زیبا کلام بفرمایید بعد از این به قول شما عقب نشینی آقایان موسوی و کروبی (که خوشبختانه بلافاصله با عکس العمل مناسب و به موقع هر دو این عزیران مواجه و سوء تفاهم برطرف شد) آیا هیچ گونه ملایمت و بازخورد مثبت و قابل اعتمادی را در سران و مسئولین حکومتی مشاهده کرده اید؟…. همین امروز دو جوان بی گناه و بی دفاع را اعدام کردند و باز هم در تلویزیون و تریبون های مختلف دولتی، علنا از سران فتنه و ارتباط جنبش سبز و موسوی و مشاورانش با منافقین و کشورهای بیگانه و براندازی صحبت می شود و پخش اعترافات دروغین نیز از سر گرفته شده!

 12. حسن گفت:

  “انان دیگر نمی توانند با به راه انداختن سروصدا و اینکه جمعی می خواهند نظام را سرنگون کنند، در قبال اتفاقاتی همچون کوی دانشگاه، کشته شدن مردم در نتیجه تیراندازی در راهپیمایی ها، محکومیت های سنگین و بازداشت های بی در و پیکر، کهریزک، بستن روزنامه ها، محروم ساختن دانشجویان و سایر مسائل دیگری که ظرف هفت ماه گذشته در کشور اتفاق افتاده همچنان سکوت کرده یا از کنار آنها بی تفاوت بگذرند کانه آن اتفاقات در کشور دیگری صورت گرفته است” با سلام جناب زیبا کلام ..این جمله خود شماست …واقعا فکر میکنید انان دیگر نمیتوانند چنین کنند ؟؟؟!!!!..واقعا چنین خوشبینید …یا فقط خواستید به نوعی توجیه کنید ..که دوستانتان خیلی بد اوازه نشوند…

 13. محمدرضا58 گفت:

  با اینکه فرض اصلی این مقاله با توجه به صحبت های خانم رهنورد غلط است اما اگر آنرا درست فرض کنیم ،دولت احمدی نژاد دو لت مسئولی نیست که بخواهد جوابگویی اتفاقات چند ماه اخیر باشد و فقط ممکن است تعدادی افراد بیگناه به بهانه تمرد از دستور و یا خود سرانه رفتار کردن زندانی و یا اعدام گردندگویی که این مسائل چند ماه اخیر سیستماتیک و برنامه ریزی شده نبوده است !!

 14. حسن گفت:

  اصلاً از آقای زیباکلام انتظار چنین تحلیلی نداشتم. این آقایون خیلی وقته که با دروغ دارن حکومت میکنن. چنین تحلیلی نمیتونه بیانگر واقعیت باشه.

  جنبش سبز برای سرگرمی این همه خسارت نداده، حتی اگر آقایون سران اصلاح طلب کوتاه بیان جنبش کوتاه نمیاد. ما هرگز این ننگ رو قبول نمی کنیم که احمدز نژاد ریس جمهور ما باشه.

 15. ناشناس گفت:

  با سلام خدمت تمامی عزیزان عاشق ونگران خانه ی پدری.با احترام به نظر آقای زیبا کلام باید عرض کنم متاسفانه این تحلیل با تکذیبیات مکرر آقای کروبی و سرکار خانم رهنورد سنخیتی ندارد.لذا انتظار میرود آقای دکتر با مداقه یبیشتر د ر این لحظات تحلیل بفر مایند.که البته این دولت رسمیست واینکه درسطوح جامعه هم عدم اعتماد کاملا مشهود است هم بدیهیست /لذا این عدم صلاحیت دولت از رسمیتش میکاهد ولیهمین ملت در اموری نظیر پرداخت قبوض ومالیات واخذ وام و… به دولت مستقر رجوع میکنند.

 16. سامان گفت:

  اگر تحلیل ایشان را بپذیریم باید سوال شود که چرا پس از انتخابات ایستادگی کردیم و حق خود را خواستیم؟ می توانستیم نتیجه را بپدیریم و مسئولیت را به گردن احمدی نژاد بندازیم و این همه هزینه هم نمی دادیم. ولی مسئله این است که این مجموعه هیچ مسئولیتی نمی پذیرند و این را در طی این چهار سال گذشته به اثبات رساندند. من به شخصه هیچ برداشتی از عقب نشینی رهبران جنبش اعتراضی ندارم و تحلیلی جناب دکتر را با اینکه به ایشان احترام میگذارم درست ارزیابی نمیکنم.

 17. امید گفت:

  این تحلیل از آقای زیباکلام بعید بود…آقای کروبی حتی اگر دولت را ب رسمیت شناخته باشند(که نشناخته اند) دیگه نتایج انتخابات رو که قبول نکردند که!!!!

 18. لطفآ تیتر این مطلب رو بخونید گفت:

  دوستان، لطفآ تیتر این مطلب رو بخونید و مطمئن باشد آقای زیباکلام نظرشان در مورد دولت دقیقا شبیه به نظر ماست، فقط ایشان مجبور به صحبت در حاشیه هستند اگر نه ایشان هم به زندان خواهند افتاد، کدام یک از ما جرات داریم نام حقیقی و ادرسمان را بنویسیم و از دولت انتقاد کنیم؟
  خودمان را به جای ایشان بگذاریم و ببینیم آیا ما حتا جرات گفتن همین مطالب را داشتیم اگر در ایران بودیم.
  سپاس از آقای صادق زیباکلام با تحلیلهای روشنگرانه شان.

 19. ناشناس گفت:

  با تحلیل آقای زیباکلام موافق نیستم

 20. علی کوچولو گفت:

  منم به نظرم آقایان موسوی و کروبی باید از اول هم رویه شان مشخص میشد.درسته که که دنباله رو خواست مردم بودند اما باید با چشم بازتری عمل میکردند و در عین حال با انجام بعضی از کارها طرف مقابل را خلع سلاح میکردند.مثلا اون موقع کع همش هی قانون قانون میکردند و میگفتند از در قانون در بیایید باید در حالی که به مردم میگفتند که از آنها حمایت میکنند اما آنها را توجیه میکردند که ما باید عذر و بهانه را از طرف مقابل بگیریم و به صورت ظاهری هم که شده میرفتند شورای نگهبان و شکایت میردند و وقتی که عدم رسیدگی را می دیدند آن وقت هم طرف مقابل را خلع سلاح کرده بودند هم اینکه دروغهای انان بیشتر بر ملا میشد.البته اینکار را در مواردی مثل درخوایت تجمع اعتراضی بعد از انتخابات یا پاره شدن عکس امام هم انجام دادند اما این کافی نبود.ما باید بهان را از طرف مقابل بگیریم همانطور که در راهپیمایی سکوت به دنبالش بودیم.ما باید تا جایی که ممکن است طرف مقابل را وادار به دروغگویی و حرفهای بی ربط کنیم تا آن چه در درون دارند عیان شود.آقایان کروبی و موسوی باید در عین حال که از اول این رویه را در پیش میگرفتند در عین حال هم مردم را توجیه میکردند که چرا اینکار را میکنند.

 21. بعنوان یک معلم همواره و پیوسته در فکر یافتن پاسخ مناسب و بموقع به چه، چرا و چگونگی پدیدار شدن، قوام یافتن و کالبدشکافی سیر رشد صعودی و نزولی پدیده ها در اینجا و آنجا و رابطه ارگانیک درونی آنها و دلایل این روابط و پیوندهای ارگانیک، بویژه از دیدگاه یک کارشناس فلسفه بنیادی تحقیق از راه بکارگیری فلسفه فنومنولوژی یعنی پدیده شناسی، من مقاله آقای زیباکلام را در سطح سخنان یکی از پیرمردهای خیرخواه روستای محل تولدم یعنی بیلوار کرمانشاه، ارزیابی می کنم. واقعا مایه بسی سرافکندگی و فقر فلسفه است که کسی بسان ایشان که عنوان استاد علوم سیاسی را یدک میکشد، تحلیلی اینچنین آبکی از خود ارایه بدهد.

  بسیار فشرده و ساده میگویم: آقای زیبا کلام!

  1) شما خواسته یا ناخواسته هم جبهه های جنگ را به غلط آدرس داده اید و هم جنگنده ها و امکانات و توانایی های نرم افزاری این دو جبهه که یکی شان حق و دیگری باطل است را در قبول و یا عدم قبول دولت کنونی توسط چند نفر که نامبرده اید، خلاصه و تحلیل کرده اید که نشان از فقر دانش و یا منافع شخصی و یا هر دوی اینها دارد.

  2) جنگ دو جبهه کم و بیش پهناور و خونین یعنی از طرفی اهریمنان ستمگر و از طرفی جبهه سبز اهوارایی است.

  3) این جنبش سبز هزاران فرزند دلیر زایید و پروراند که کروبی، خاتمی و موسوی تنها سه تن مشهور و معرف عام و خاص از این فرزندان دلاور است.

  4) پذیرش یا نپذیرفتن دولت از طرف این سه چهره شاخص نه ترمز دستی یا ترمز پایی موتور این جنبش دینامیک و همیشه سبز است و نه کاتالیزاتور و یا تنها استیمولی (مشوق) یعنی تنها مایه بقا و پیروزی آن.

  آقای زیبا کلام! کبوتر مردنی است، پرواز را ببین

 22. همایون گفت:

  با سلام
  جناب آقای زیباکلام، میشه لطفا شما از این نوع تحلیل ها انجام ندید، من قبلا هم صحبتهای شما رو شنیدم ولی متاسفانه باید بگم اصلا موافق با شما نیستم.
  فکر کنم شما زیاد تحت تاثیر فارس نیوز هستید.

 23. محمد صلاحی گفت:

  جناب زیباکلام که به درستی کلامشان زیباست. به این موضوع اشاره نکرده اند که هر سه رهبران جنبش سبز گفته اند و می گویند که این دولت با تقلب و تزویر بر سرکارآمده است. یک دولت تقلبی چگونه می تواند مشروعیت داشته باشد؟ آقای کروبی به صراحت گفته و می گوید این دولت(نظام) است و نه مردم. اگر دولت مسئولیت پذیر بود در مقابل این همه بی قانونی و کشته شدن مردم دست از صندلی صدرات می کشید و به مردم اهمیت می داد. از کسانی که قانون را در همه موارد و نه تنها در آزادی رعایت نمی کنند، انتظار چه مسئولیتی را دارید. نویسنده اصل را رها کرده و به فرع چسبیده که آنان باید مسئول باشند؟ این محترمین کم ترین ارزشی برای مردم قایل نیستند شما انتظار دارید که پاسخ گو باشند. راه را بیراه می دانید؟

 24. shahin گفت:

  بگذارید اصولگرایان (بخوانید طالبان ایرانی) در خواب خوش باشند که روز پاسخگویی نزدیک است. الحمدالله که خداوند دشمنان ما را از احمق ها آفرید. این ها حتی به خود زحمت نمیدهند تاریخ انقلاب را مرور کنند جه برسد به تاریخ بشریت که مالامال از داستان سرنوشت خودساخته چنین افراطیون بی منطق و دیکتاتوری است.

 25. ايراني گفت:

  فرض براينكه آقايان موسوي وكروبي دولت رابه رسميت بشناسند . مگر مردم ايران ازخون هموطنان خود مي گذرند؟ شايدآقايان فراموش كرده اند كه انسان هاي زيادي كشته شده اند، افرادزيادي زير شكنجه قراردارند،وتعدادي درمعرض اعدام هستند .
  اينها همه چيزي نيستند كه بشود برسرآن معامله يا توافقي كرد ، بهتراست كمي صبر كنيم و جواب سئوالات را در22بهمن بگيريم.

 26. رضا ا گفت:

  درود و هزاران درود به ملت سبز ایران که ما از خون پاک جوانان و عزیزامون نمی گذریم و تا قطره آخر خونمون به مبارزه علیه استبداد ادامه میدهیم ذره ای از جنبش بزرگ سبز ایران

 27. ناشناس دلسوز گفت:

  از دوستان تقاضا دارم این مطلب رادر اسرع وقت بگوش رهبران جنبش سبز برسانید!
  کلامی با رهبری جنبش
  بسیاری از مشکلات پیشآمده که بعنوان دستاویز سرکوب جنبش سبز مورد سوء استفاده “تمامیت خواهان آشوب طلب خزیده در قدرت” قرار گرفته است، عدم رهبری هوشمندانه جنبش و تنظیم تاکتیکها و شعارهای حساب شده و جهت دادن حرکت مردم به یک مبارزه مدنی در چهار چوب اقتضائات اعتقادی وقانونی جامعه میباشد.
  اینکه جنبش راخود جوش بنمایم و خود را در پس این شعار پنهان کنیم ودنباله رو آن شویم ،”دیگران منفعت طلب” از هر دو طرف، جنبش رابسمت امیال وخواسته های خود،یکی جهت سرکوب ودیگری جهت سرنگونی، خواهند برد.
  هم اکنون که سه رهبر انقلابی قدمی در این جهت (هرچند کمی دیر) برداشته اند قدمی دیگر که بسیار حیاتی وضروری است بایستی بردارند وآن اینست:
  شعارهائی در خور وضعییت فعلی جنبش با توجه به شرایط واقتضائات اعتقادی وقانونی جامعه و مرحله ای که جنبش درآن قرار دارد بسرعت معیین وتنظیم ودر سایتهای رسمی وبنام این رهبران قرار داده شود تا جلوی هر گونه فرصت طلبی “دوطرف” را در راهپیمائی 22 بهمن گرفته و شروعی برای رهبری صحیح وعملی جنبش با مرزبندیهای مشخص باشد.

 28. mohammad گفت:

  استاد زیبا کلام اون قدیما میگفتند
  پدر کشتی و تخم کین کاشتی پدر کشته را کی بود آشتی
  با اینهمه کشتن جوانان این مرز و بوم و عزادار کردن خانواده ها و به بند کشیدن و زندانی کردن جوانان شما خیال میکنید خانواده های اینها از خون اینها میگذرند ؟وبا دولتی که دستش به خون جوانان وطن آلوده است میشود سازش کرد؟ شما خوب میدانید که ایرانیها چنین روحیه ای ندارند و در اولین فرصتی که بدست بیاورند با جنبش سبز یا بدون جنبش سبز انتقامی از قاتلان فرزندانشان میگیرند که …

 29. آرمان گفت:

  اتفاقا از آقای زیباکلام اصلا بعید نبود..فکر میکنید هر کسی می تواند مهره مورد اعتماد صداوسیما برای نشاندن روی صندلی به ظاهر منتقدین باشد..ایشان مدتهاست که صاحب این کرسی هستند.

 30. امیر گفت:

  ببخشید آقای زیبا کلام،
  کسی شما رو مجبور کرده که درباره هر موضوعی تحلیل کنید؟

 31. دانشجويت گفت:

  دكتر شما هميشه تو كلاسمان ميگين كه موضوعات سياسي به اين سادگي نيست و يه بيشينه تاريخي را بايد دونبال كرد ولي شما در مورد جنبش سبز هيچگاه به يك تحليل ريشه اي كه نشان دهد اين جنبش مثل تمام جنبش هاي بعد مشروطيت ريشه در عدم قبول مردم از سوي حكومت و اعتراض مردم به اين امر است ميباشد دست نزدايد.

 32. ندا گفت:

  سلام به همگی دوستان.من احساس می کنم شما تحلیل دکتر رو خوب نخوندین.اگر
  دقت کنید چیزی بر خلاف نظرات ما نمی گن.درسته که تندروی نمی کنن و حتا کندروی
  می کنن!ولی این برای چسبیدن کرسی صدا و سیما نیست.من همیشه بحث های ایشون
  رو دنبال کردم.همیشه بر حق حرف می زنن
  خواهش می کنم از این تحلیل برداشت بدی نداشته باشید.دکتر با ماست

 33. احسان گفت:

  و مکرو و مکر الله، والله خیر الماکرین

 34. یک گفت:

  نظام دیگر جنبه انتقاد ندارد

 35. یک گفت:

  نظام دیگر جنبه جنبه انتقاد ندارد

 36. میر حسین موسوی خامنه گفت:

  دوستان گرامی, فرزندان ایران زمین.

  اگر کسی از ما قصد عقب نشینی پس چگونه است که حجت الاسلام و المسلمین کروبی, خود بنده, تمامی چهره های شاخص جنش حق طلبی و همۀ آزادگان ایرانی که به دنبال مطالبات مردم هستند به طور مکرر مردم شریف میهن را به شرکت در راهپیمایی روز 22 بهمن دعوت کردند؟!

  در این روز سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بار دیگر جنبش سبز حضور گستردۀ خود را نشان خواهد داد. آگاهی از شرایط حساس کنونی و درک این مساله که با حفظ جمع و هویت در این روز بزرگ حضور داشته باشیم اصل بسیار مهمی است. بار دیگر میگویم که جنبش سبز با کسانی که عقاید ما را ندارند نیز دوست است.

  چه بسا بسیارند از افراد و چهره های انقلابی که به خاطر محدودیت های جاری و عواملی قابل درک تا کنون نتوانسته اند همبستگی خود را با این جنبش حق طلبانه بیان کنند. ملت شریف ایران با آغوشی باز پذیرای اعلام همبستگی تمام عزیزانی را دارد که نفس پاکشان مطالبات بر حق مردم را در ذهن زنده نگه داشته.

  22 بهمن فرصتی بزرگ برای ملت ایران است برای زدودن فضای کشور از حس اسلام گریزی که بر اثر فشارهای چند جانبۀ وارده به مردم و سوء استفادۀ گروهی زیاده خواه از اسلام برای تامین منافع گروهیشان در کشور ایجاد شده.