سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » نامۀ ۵۶ تن از اساتيد دانشگاه علم و صنعت به رياست اين دانشگاه در حمايت از دانشجويان...

نامۀ ۵۶ تن از اساتيد دانشگاه علم و صنعت به رياست اين دانشگاه در حمايت از دانشجويان

چکیده :۵۶ تن از اساتيد دانشگاه علم و صنعت با نوشتن نامه ای سرگشاده خطاب به رياست اين دانشگاه، دکتر جبل عاملی، نسبت به صدور احکام انضباطی سنگين و همچنين احضارهای گسترده دانشجويان به کميته انضباطی و نيز ورود غيرقانونی "افراد غير دانشگاهی" به دانشگاه و ضرب و شتم دانشجويان، اعتراض...


کلمه: 56 تن از استادان دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رياست دانشگاه، از دانشجويان اين دانشگاه حمايت کردند.

به گزارش خبرنامه اميرکبير، ۵۶ تن از اساتيد دانشگاه علم و صنعت با نوشتن نامه ای سرگشاده خطاب به رياست اين دانشگاه، دکتر جبل عاملی، نسبت به صدور احکام انضباطی سنگين و همچنين احضارهای گسترده دانشجويان به کميته انضباطی و نيز ورود غيرقانونی “افراد غير دانشگاهی” به دانشگاه و ضرب و شتم دانشجويان، اعتراض کردند.

اين اساتيد در نامه خود خواستار آن شدند که همه دانشجويان بالاخص دانشجويانی که حکم کميته انضباطی دريافت نموده اند، بتوانند در فضايی آرام و بدون تشويش بر سر امتحانات خود حاضر شوند.

لازم به ذکر است دانشجويانی که پس از حوادث سه شنبه ۸ دی در دانشگاه علم و صنعت تعداد زيادی از دانشجويان به کميته انضباطی احضار شده و حکم ۲ ترم محروميت از تحصيل دريافت کردند.

در روز سه شنبه ۸ ديماه نيروهای سازماندهی شده سپاهی و بسيجی به بهانه‌های واهی وارد دانشگاه شده و دانشجويان را مورد ضرب وشتم قرار دادند.

پس از آن و طی هفته گذشته کميته انضباطی دانشگاه علم و صنعت بسياری از دانشجويان را احضار کرده و به دلايل متفاوتی همچون برپايی مراسم روز دانشجو و درگيريهای روز ۸ دی برای آنان احکام انضباطی صادر کرده است.

کميته انضباطی دانشگاه علم و صنعت دانشجويان ترم جاری را نيز جزو ترم محروميت دانشجويان لحاظ کرده است در حاليکه طبق قوانين کميته انضباطی، اين کميته بعد از گذشت دو سوم از ترم تحصيلی حق محروم کردن دانشجويان از تحصيل در آن ترم را ندارد. اکنون در پايان ترم تحصيلی و همزمان با آغاز امتحانات تعداد زيادی از دانشجويان با احکام محروميت مواجه شده اند.

متن نامه سرگشاده استادان دانشگاه علم و صنعت خطاب به رياست اين دانشگاه به شرح زير است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر جبل عاملی

رياست محترم دانشگاه علم و صنعت ايران

با سلام، به استحضار می رساند که دانشجويان در مراجعه به اعضای هيئت علمی خبر از صدور احکام انضباطی سنگين برای تعدادی از دانشجويان شرکت کننده در اجتماعات دانشجويی در آذر ماه سال جاری می دهند. در اين ارتباط مايليم نکات ذيل را برای جنابعالی مطرح نماييم:

دانشگاه ها برای تحقق ماموريت اصلی خود در توسعه علمی، گسترش مرزهای دانش و توليد علم و فناوری در کشور به نوعی سازماندهی و برنامه ريزی شده اند که در حرکتی متعادل و متوازن بتوانند در اعتلای اقتدار کشور نقش موثری ايفا نمايند. در عين حال از ديرباز دانشگاهها، علاوه بر فعاليتهای علمی و تحقيقاتی، مکانی برای رشد و نمو سياسی و اجتماعی دانشجويان بوده است و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، مسئولين نه تنها اين حق را برای دانشجويان به رسميت شناخته اند بلکه تشويق و تسهيل نيز نموده اند. از آنجا که ويژگی فعاليتهای دانشجويی، آرمانخواهی از يکسو و از سوی ديگر احتمال غلبه شور و احساسات است، همواره مسئواين با درک فضای دانشجويی و بريا نيل به اهداف والای دانشگاه با اتخاذ سياست هدايتگرانه توام با تسامح توانسته اند تعادلی منطقی در فضای سياسی دانشگاه برقرار نمايند.

متاسفانه در روزهای اخير با ورود غير قانونی افرادی غيردانشگاهی و اقدام به ضرب و شتم دانشجويان در فضای دانشگاه و مسامحه در جلوگيری از اين اقدامات از يک طرف و صدور احکام انضباطی سنگين و گسترده از طرف ديگر، بيم آن می رود که فضای تفاهم و تعادل به فضای تقابل مبدل شود؛ که قطعا تاييد می نماييد اين فضا مورد قبول عموم دانشگاهيان نبوده و موجب اختلال جدی در انجام ماموريتهای اصلی دانشگاه خواهد شد. از اينرو ما دانشگاهيان امضاء کننده اين نامه با ديدی دلسوزانه و خيرخواهانه تقاضا و انتظار داريم با اقدامات مثبت، زمينه بروز اين ناهنجاريها را از بين برده و در شرايطی که به برهه حساس برگزاری امتحانات نيمسال اول نزديک می شويم، موجبات ايجاد فضايی آرام و بدون تشويش و امکان شرکت در امتحانات برای همه دانشجويان، علی الخصوص دانشجويانی که حکم کميته انضباطی دريافت نموده اند را فراهم نماييد. بی شک اين سياسيت موجب خشنودی حق تعالی و مورد حمايت قاطبه دانشگاهيان خواهد بود.

اسامی امضاءکنندگان:

۱- دکتر احمد آيت اللهی – دانشکده مهندسی برق

۲- دکتر سيد جواد ازهری – دانشکده مهندسی برق

۳- دکتر رسول اژئيان – دانشکده فيزيک

۴- دکتر علی اسدی لاری – دانشکده مهندسی راه آهن

۵- دکتر مرتضی اسماعيلی – دانشکده مهندسی راه آهن

۶- دکتر امير فرشاد اعتماد شهيدی – دانشکده مهندسی راه آهن

۷- دکتر بيژن افتخاری يکتا – دانشکده مهندسی مواد

۸- دکتر شهر آرا افضار – دانشکده شيمی

۹- دکتر عباس افشار – دانشکده مهندسی عمران

۱۰- دکتر محمد هادی افشار – دانشکده مهندسی عمران

۱۱- دکتر احمد اکبری – دانشکده مهندسی کامپيوتر

۱۲- مهندس سيد جواد امامی – دانشکده مهندسی عمران

۱۳- دکتر محمد علی برخورداری – دانشکده مهندسی عمران

۱۴- دکتر علی اصغر بهشتی شيرازی – دانشکده مهندسی برق

۱۵- دکتر حميد بهنام – دانشکده مهنسی برق

۱۶- دکتر علی بيت اللهی – دانشکده مهنسی مواد

۱۷- دکتر جواد پشتان – دانشکده مهنسی برق

۱۸- دکتر ابراهيم جباری – دانشکده مهنسی عمران

۱۹- دکتر شهرام جديد – دانشکده مهنسی برق

۲۰- دکتر عليرضا جليليان – دانشکده مهنسی برق

۲۱- دکتر صادق جمالی – دانشکده مهنسی برق

۲۲- دکتر جعفر جوادپور – دانشکده مهنسی مواد

۲۳- مهندس مهدی حاجی پور – دانشکده مهنسی برق

۲۴- دکتر مصطفی خانزادی – دانشکده مهنسی عمران

۲۵- دکتر عليرضا خاوندی – دانشکده مهنسی مواد

۲۶- دکتر شهرام خيرانديش – دانشکده مهنسی مواد

۲۷- دکتر محمد باقر ذهبيون – دانشکده مهنسی عمران

۲۸- مهندس طاهره رستگار – دانشکده مهنسی شيمی

۲۹- دکتر سيد محمد شهرتاش – دانشکده مهنسی برق

۳۰- مهندس غلامرضا شهرياری – دانشکده مهنسی مکانيک

۳۱- دکتر محمد تقی صالحی – دانشکده مهنسی مواد

۳۲- دکتر رضا عباس نيا – دانشکده مهنسی عمران

۳۳- دکتر داود عرب خابوری – دانشکده مهنسی برق

۳۴- دکتر حسين عربی – دانشکده مهنسی مواد

۳۵- دکتر احمد غلامی – دانشکده مهنسی برق

۳۶- دکتر سيد سعيد فاضل – دانشکده مهنسی راه آهن

۳۷- دکتر محمد فرخی – دانشکده مهنسی برق

۳۸- دکتر عباسعلی فرداد – دانشکده مهنسی مکانيک

۳۹- دکتر سيامک فرشاد – دانشکده مهنسی راه آهن

۴۰- مهندس مهدی فهيمی پور – دانشکده مهنسی برق

۴۱- دکتر عباس قاهری – دانشکده مهنسی عمران

۴۲- دکتر احد کاظمی – دانشکده مهنسی برق

۴۳- دکتر علی کاوه – دانشکده مهنسی عمران

۴۴- دکتر نوراله کثيری – دانشکده مهنسی شيمی

۴۵- دکتر محسن کلانتر – دانشکده مهنسی برق

۴۶- دکتر شهمرد کنعانی مقدم – دانشکده معماری و شهرسازی

۴۷- دکتر مسعود گودرزی – دانشکده مهنسی مواد

۴۸- دکتر عليرضا محمد شهری – پژوهشکده الکترونيک

۴۹- دکتر تورج محمدی – دانشکده مهنسی شيمی

۵۰- دکتر کريم محمدی – دانشکده مهنسی برق

۵۱- دکتر عليرضا مير حبيبی – دانشکده مهنسی مواد

۵۲- دکتر مجيد نادری – دانشکده مهنسی برق

۵۳- دکتر فرشته نعيم پور – دانشکده مهنسی شيمی

۵۴- دکتر رحيم نقی زاده – دانشکده مهنسی مواد

۵۵- مهندس حميد نوحی – دانشکده معماری و شهرسازی

۵۶- دکتر عباس يزدانفر – دانشکده معماری و شهرسازی

لازم به يادآوری است حداقل ۱۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت از روز عاشورا تاکنون بازداشت شده اند.

اين دانشجويان در روزهای عاشورا و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۸ و ۹ ديماه در و در پی برگزاری تظاهراتی گسترده در اين دانشگاه بازداشت شدند. دانشجويان دانشگاه علم وصنعت در روزهای هشتم و نهم ديماه در تظاهرات های گسترده ای نسبت به کشتار مردم در روز عاشورا و ادامه بازداشت کامران آسا، برادر شهيد کيانوش آسا، اعتراض کردند.

اسامی برخی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت که از روز عاشورا تاکنون بازداشت شده‌اند عبارتند از:

۱- نيما عمرانی – ورودی ۸۵ کارشناسی مهندسی کامپيوتر

۲- مجيد عسگری – ورودی ۸۷ کارشناسی ارشد مهندسی کامپيوتر

۳- مصطفی ريسمان باف – ورودی ۸۷ کارشناسی ارشد مهندسی کامپيوتر

۴- طهمورث صفری – ورودی ۸۶ کارشناسی مهندسی فيزيک

۵- شهاب محمّدی – ورودی ۸۴ کارشناسی مهندسی فيزيک

۶- ابراهيم نوحی – ورودی ۸۳ کارشناسی مهندسی معماری

۷- علی صدّيقی – ورودی ۸۴ کارشناسی مهندسی مواد

۸- پويا حمداللهی – دانشجوی مجازی کارشناسی ورودی ۸۸ آی.تی

۹- پويا دريايی – دانشجوی مجازی کارشناسی ورودی ۸۸ آی.تی

۱۰- هادی نجفی – ورودی ۸۶ کارشناسی مهندسی راه آهنDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

4 پاسخ به “نامۀ ۵۶ تن از اساتيد دانشگاه علم و صنعت به رياست اين دانشگاه در حمايت از دانشجويان”

 1. ناشناس گفت:

  درود بر اساتید شجاع ایران زمین

 2. ashkan_k35 گفت:

  درود بر اساتید شجاع در عصر همه اساتید شجاع هستن …

 3. ناشناس گفت:

  تظاهرات گسترده رو دانشجویان انقلابی انجام دادند. دروغ پراکنی نکنید لطفا
  دانشجوی دکتری علم و صنعت

 4. az Australia گفت:

  استاد حقیقی‌ یعنی همین