سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » سرعت 150 كيلومتري دولت حاضر! / سرمقاله آفتاب یزد...

سرعت 150 كيلومتري دولت حاضر! / سرمقاله آفتاب یزد

چکیده :متاسفانه در حالي كه بعضي مسئولان دولتي، با ارائه آمارهاي ظاهرا خوشحال كننده در حال ماليدن بيني رقباي داخلي به خاكِ < رو كم كني> هستند، در كنار گوش ما، عراق با كمك دشمنان ديرينه ايران در حال برنامه‌ريزي براي چند برابر كردن ظرفيت توليد نفت خود و رساندن آن از دو و نيم ميليون بـشـكـــه بـــه حدود 11 ميليــون بشكــه در روز...


کلمه:مجتبی واحدی در سرمقاله روزنامه آفتاب یزد نوشته است:احمدی نژاد ديروز با اشاره به فعاليت‌هاي دولت دوم خود، سرعت اين دولت را سرعت 150 كيلومتري در مقايسه با سرعت 120 كيلومتري دولت نهم دانسته است.

البته داوراني در كشور وجود دارند كه مي‌توانند دقت اين ادعا را بررسي كنند و ناظراني نيز وظيفه دارند علاوه بر رسيدگي به صحت اين موضوع، كفايت <سرعت> عملكرد دولت و نيز حركت در مسير صحيح- كه لازمه مفيد بودن سرعت مي‌باشد – را احراز و به اطلاع مردم برسانند. مجلس و نهادهاي نظارتي وابسته به قوه قضائيه، داورانِ مـسـئول در اين عرصه و نهادهاي مدني همچون مطبوعات، <ناظرانِ هشدار دهنده> براي اطمينان سازي در جامعه مي‌باشند. از آنجا كه نگاهي به صفحات روزنامه‌ها و گوش فرادادن به تريبون مجلس، تا حدودي مي‌تواند ميزان مقبوليت اين ادعا و تطابق آن با مصالح كشور را آشكار سازد، لذا نگارنده، اظهار نظر صريح – و شايد غير اميدوار كننده – در اين خصوص را لازم نمي‌شمارد و از زاويه‌اي ديگر به موضوع نگاه مي‌كند.

اعضاي دولت و رئيس آن به خوبي مي‌دانند كه سرعت، تنها عامل تعيين كننده در عرصه پيشرفت كشور نيست بلكه <سرعت> آنگاه مايه خوشحالي خواهد بود كه براي رسيدن به مقصد،از ميان راههاي درست، كوتاه‌ترين راه طي شود. كساني كه سيستم‌هاي جديد حكمراني را طراحي كرده‌اند براي حصول اطمينان از شناسايي بهترين مسير، تدابيري انديشيده‌اند كه يكي از آنها، تاسيس مجلس و ساير قواي نظارتي است.

اين نهادها، وظيفه دارند با ارزيابي واقع بينانه و غيرتبليغاتي از امكانات كشور، < نقشه راه >را تهيه و در اختيار دولت بگذارند و از حركت دولت بر اساس همين نقشه راه، مطمئن شوند. اين نقشه راه، بسته‌اي از راهكارهاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت است كه در كشور ما در قالب بودجه ساليانه، برنامه پنج ساله و چشم انداز بيست ساله تعريف شده است. اگر دولت بتواند ثابت كند كه حركت با سرعت 150 كيلومتر بر اساس اهداف چشم انداز و منطبق با راهكارهاي برنامه پنج ساله صورت مي‌گيرد و نيز چنانچه بودجه‌هاي ساليانه با واقع بيني و به موقع تقديم و تصويب شود آن گاه مي‌توان به افزايش سرعت از 120 كيلومتربه 150 كيلومتر افتخار كرد و حركت جمعي حاكميت- اعم از دولت مجلس و قوه قضائيه – را در جهتي دانست كه <خِرد جمعي> نظام آن را <بهترين راه> دانسته است.

البته اين حركت، آنگاه اميدواركننده‌تر مي‌شود كه كارشناسان دلسوز در خارج از حاكميت و رسانه‌هاي مستقل نيز با نگاه غيرمتعصبانه، مسير تعيين شده را بهترين مسير و سرعت مورد ادعا را <واقعي> بدانند. اما حتي اگر همه اين شرطها و پيش‌شرطها محقق شود باز هم نمي توان تنها دسترسي به سرعت بالا-‌كه آقاي احمدي‌نژاد از باب تمثيل آن را معادل 150 كيلومتر دانسته است- را تامين كننده منافع كشور دانست. زيرا در جهان امروز، <رقابت > يك عامل تعيين كننده و شايد تعيين‌ كننده ‌ترين ‌ ‌فاكتور در پيشرفت كشورها و تامين منافع ملي شهروندان هر كشور مي باشد.

اين در حالي است كه اخبار رسمي در عرصه رقابت‌هاي جهاني و حتي منطقه‌اي، به ويژه در زمينه بهره‌برداري از منابع مشترك و تجديد ناپذير، چندان اميدوار كننده نيست. در جهان امروز به ويژه پس از بحران عام اقتصادي، ثروت‌هايي كه مي‌تواند درخدمت توسعه كشورها قرار گيرد تنها به كار كشورهايي مي‌آيد كه در حركت به سوي اهداف، بيشترين سرعت را در مقايسه با رقبا – نه در مقايسه با گذشته خويش – داشته باشند و در مسابقه جذب سرمايه براي ايجاد ارزش افزوده، از ديگران پيشي بگيرند.

دولت‌هاي نهم و دهم، بارها اين ادعا را مطرح كرده‌اند كه به ركوردهاي بي‌سابقه در جذب سرمايه‌گذاري خارجي است يافته‌اند اما هنوز نه تنها منابع خارج از دولت، اين ارقام را تاييد نكرده‌اند بلكه گاه آمارهاي ارائه شده توسط دولتمردان با يكديگر تناقض دارد. آشكارترين نمونه، اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت‌هاي نهم و دهم است كه روز هفتم ارديبهشت سال جاري مجموعه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در سال 87 را 600 ميليون دلار اعلام كرد؛ در حالي كه پيش از آن، مسئولان دولتي با اطمينان از انعقاد قراردادهاي چند ميليارد دلاري براي جذب سرمايه‌سخن گفته‌ بودند.

در عين حال، حتي چنانچه ارقام ادعايي چند ده ميليارد دلاري، دقيق و صحيح باشد – كه ظاهرا ً نيست – اين ارقام نيز به شرطي تاثيرگذار است كه رقباي منطقه‌اي ايران، در اين زمينه از ما سبقت نگرفته‌ باشند. همچنين اين نگراني شديد وجود دارد كه برخي ناهماهنگي‌هاي دولت و بي‌اطلاعي مجلس از جزئيات برخي قـراردادهـاي بـزرگ، سـرمايه‌هاي جذب شده را به طرف پروژه‌هايي برده باشد كه در شرايط فعلي، اولويت اول كشور نيست.

در ماههاي اخير، موضوع عقب‌افتادگي ايران در برداشت از ميادين مشترك نفتي و گازي، موضوعي بوده كه بارها توسط كارشناسان هشدار داده شده است اما هنوز هيچ نشانه‌اي از سرمايه‌گذاري واقعي و قابل توجه ايران در اين ميادين، آشكار نشده است و مشخص نيست سرمايه خارجي چند ده ميليارد دلاري كه رئيس و اعضاي دولت بارها از آن سخن گفته‌اند در كدام <عرصه مهم‌تر >جذب شده است.

ترديدي وجود ندارد كه سلحشوري ايرانيان و دفاع جانانه آنها از مرزهاي عقيدتي و جغرافيايي، وقوع كشورمان در منطقه سوق الجيشي، ضريب هوشي بالاي ايرانيان و موفقيت‌هاي علمي دانشمندان ايراني، از سرمايه‌هاي ارزشمندي است كه در صورت هوشمندي و تدبير كافي مسئولان اجرايي و تقنيني، مي‌تواند در خدمت پيشرفت و توسعه ايران باشد . اما هيچ كس نمي‌تواند سهم ايران در بازار انرژي جهان را برتحكيم موقعيت و اقتدار كشورمان ناديده بگيرد. اين واقعيت نشان مي‌دهد هر نوع بي‌توجهي به حفظ سهم ايران در تامين انرژي براي مصارف داخلي و صادرات ، موجب اخلال غيرقابل انكار در اقتداربين المللي ايران خواهد شد. در چنان شرايطي حتي اگر نهادهاي بي‌طرف، سرعت 150 كيلومتري دولت و جهت يابي صحيح آن براي رسيدن به هدف را تاييد كنند شايد نتوان برخي عقب ماندگي‌ها را جبران كرد.

در حال حاضر سهم ايران از بازار فروش جهاني نفت، در حدود سه ميليون بشكه در روز مي‌باشد و قطعا همين سهم، در كنار ساير عوامل، موجب تاثيرگذاري ايران در تحولات بين المللي مي‌شود. متاسفانه در حالي كه بعضي مسئولان دولتي، با ارائه آمارهاي ظاهرا خوشحال كننده در حال ماليدن بيني رقباي داخلي به خاكِ <رو كم كني> هستند، در كنار گوش ما، عراق با كمك دشمنان ديرينه ايران در حال برنامه‌ريزي براي چند برابر كردن ظرفيت توليد نفت خود و رساندن آن از دو و نيم ميليون بـشـكـــه بـــه حدود 11 ميليــون بشكــه در روز است. متاسفانـه نشانه‌هايي از موفقيت آن كشور در رسيدن به اين هدف وجود دارد كه نيل به آن، مفهومي جز كاهش موثر نقش ايران در بازار جهاني انرژي نخواهد داشت.افزايش توليد گــاز و نفت توسط قطر و عمان در ميـادين مشتـرك بــا ايران نيز وضعيت خوشحال كننده‌اي براي ما باقي نگذاشته است.

اين درحالي است كه در كشور ما، دستگاه‌هاي ذي‌ربط هنوز نتوانسته‌اند درخصوص زمانبندي تنظيم مهمترين اسناد مالي و برنامه‌ريزي كشور- برنامه پنجم و بودجه ساليانه- به تفاهم اميدواركننده‌اي برسند. همچنين در جهت بهره‌گيري از مجموعه ظرفيت‌هاي كارشناسي ‌كشور براي استفاده بهينه از سرمايه‌هاي موجود و جذب موثر سرمايه‌هاي خارجي، تلاش قابل توجهي صورت نمي گيرد.

در يك كلام، آقاي احمدي‌نژاد اگر بتواند افزايش سرعت حركت دولت فعلي در مقايسه با دولت نهم را اثبات كند و مخاطبان او در نهادهاي قانوني كشور و تشكل‌هاي تخصصي، نـسبت به حركت در مسير صحيح قانع شوند آنگاه براي خوشحال كردن مردم بايد نشانه‌هايي ارائه نمايد كه سرعت دولت او در مقايسه با سرعت حركت پرشتاب رقباي منطقه‌اي و جهاني نيز، سرعت افتخار آفرين و قانع‌كننده‌اي است. آيا اثبات اين سه موضوع، درحال حاضر كار ساده‌اي است؟!‌Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

31 پاسخ به “سرعت 150 كيلومتري دولت حاضر! / سرمقاله آفتاب یزد”

 1. ناشناس گفت:

  شما حسودها هميشه نمي تونستيد دكتر احمدي نژاد عزيز ما را ببينيد
  كور شود هر آن كس كه نتواند ديد

  الحسود و يا يسود

 2. SAR گفت:

  سلام بر شما
  آنقدر این دولت با سرعت پیش می رود که روبروی آن دیواری عظیم منتظرش است سرعت 150 واقعا کمه برای این دولت سرعت نور مناسب است منتظر برخورد با دیوار هستیم

 3. چه توقع بیجایی دارید آقای واحدی؟ احمدی نژاد و اثبات؟ تخصص او انکار است مگر نمی دانید؟ انکار و فرافکنی. اگر اثبات می خواهید باید به خیابانها بیایید تا هوادارانش با باتوم و گلوله به شما اثبات کنند؛ یا می توانید به یک تور اثبات و اصلاح در منطقه سرسبز و باصفای اوین بروید تا همچون ابطحی، عطریانفر و حجاریان، همه چیز در کمتر از یک ماه به شما اثبات شود.

 4. دوست گفت:

  وای بر شما که نمی تونید پیشرفت کشور رو بببنید

 5. az Australia گفت:

  اتفاقا آقای احمدی نژاد این یکی‌ رو راست گفت،خوب اعتراف کرد که تند میره،نمیبینید چطور نقض قانون می‌کنه ،به علائم توجه نمی‌کنه،قانون رو زیرپا میذاره،از چراغ قرمز عبور می‌کنه،به عابرآن پیاده رحم نمی‌کنه،پیر و جوون نمیشناسه،خلاف جهت حرکت می‌کنه،وقتی‌ هم پلیس جریمش میکنه،توجه نمی‌کنه یا با پارتی بازی از دادن جریمه خودداری میکنه،پلیس و مردم و قانون رو زیرپا گذشته،فقط میگه قدرت،سرعت،تازه همه میدونن که وقت‌ امتحان واسه گرفتن گواهینامهٔ چقدر از رو ورقه میرحسین تقلب کرد،یکبار هم که آقای احمدی نژاد راست میگه نمیتونید باور کنید،باور کنید راست میگه با سرعت زده تو بیراهه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 6. متين گفت:

  بياييد با كمك هم چرا 150 كيلومتر به سرعت نور و باد كشورمان را بسازيم. اين كه امكان دارد. چرا از حركت يك كيلومتري آن هم به جلو داريد مانع مي شويد. اگر شما ايراني هستيد اگر شما دلسوز و نگران ملت كشور ايران هستيد بياييد با هم اين كشور را بجلو ببريم تا كور شوند دشمناني كه در كمين نشسته اند. شما كه هر چيز را مسخره مي كنيد چرا به نابودي كشورتان تن داده ايد؟ مرد باشيد و بفكر ايران و مردم باشيد نه بفكر قدرت و سلطنت

 7. راستی گفت:

  دوست عزیزی گفتن وای بر ما که پیشرفت کشور رو نمیتونیم ببینیم.
  واقعا من نمیدونم چرا نمیتونیم ببینیم شاید چون سرعت زیاده نمیتونیم به دقت ببینیم. ولی عجیبه با این سرعت که میریم هربار که نگاه میکنیم یه قدم عقب رفتیم(منظورم پیشرفت های اقتصادی و سیاسیه)
  من نمیدونم چرا به هر اداره ای میرم حالم به هم میخوره از کسایی که از ساعت 8 تا 2.5 رو میز لم دادن و هیچ کاری نمیکنن یعنی مدیریت نداریم که از نیرو هاش استفاده کنه و این تا بالا فکر کنم همینجوریه.وقتی که نیروها کار نکنن یعنی درجا زدن این دیگه حساب دو دوتا ست.
  واقعا از این همه ادعا حالم به هم میخوره ، پررویی حدی داره به خدا
  تو اخبار یه چیز میشنوی و تو جامعه عکسش رو میبینی
  چه سرعتی!!!!
  اگه دروغ میگم بگید دروغ میگی…

 8. محمد گفت:

  توجه به سواد ناشناس:::
  السود و یا یسود !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  راستی معنیش چیه داداش؟؟؟؟

 9. مجید گفت:

  البته با چوب لای چرخ گذاشتن شما احتمال کاهش سرعت وجود دارد ، اما حمایت ملت این چوب های لای چرخ را در هم می شکند .

 10. محمد گفت:

  بله از یه جهاتی مثلا به چالش کشوندن نظام سرعت بسیار بالاست. هر کی دنده عقب بتونه بره مرد

 11. من گفت:

  ببخشید ترمز دولت اقای احمدی نژاد ABS هست ؟ دستی هم بلدن بکشن ؟

 12. سیدحمید گفت:

  بیچاره دکتر که هرچی میگه بر عکس بر داشت میشه.محمودجون فقط گفت باید سرعتو زیاد کردوبرا این حرفشم فقط یه مثال زد که بعضی ناقص العقل ها بفهمن که متاسفانه نمیدونست بیشتر از یه تخته ی شما ها کمه.دلم براتون میسوزه واقعا.آخیییییییی!

 13. ناشناس گفت:

  ta naft darim balakeshi darim o estebdad. har ki mardeshe bade etmame naft modire keshvar beshe

 14. موسي گفت:

  البته منظورش 150 درصد توانه . نه 150 كيلومتر

 15. سبز ترين پسر ايران گفت:

  فقط به دكي جون بگيد كه مواظب باشه گشت نامحسوس نگيرتش تا همه دولت و نظام رو با هم بخوابونه! دكتراش رو هم باطل كنه

 16. ایران گفت:

  دوستان کلمه دست مریزاد0 و اما شما تندروهای افراطی تادیر نشده خود را ازاین ضلال مبین نجات دهید.یا حسین میرحسین

 17. علی گفت:

  اشتباه کرده! من حساب کردم سرعت سقوط آزاد از 150 کیلومتر در ساعت بیشتره ها!

 18. روح الله گفت:

  >> درورد بر سه سيد فاطمي ————– خميني و موسوي و خاتمي <<

  سبز سبزيم ريشه داريم ………..

 19. ناشناس گفت:

  دوستان ارزشی چقدر میگیرن کامنت بنویسن اینجا؟
  اگه شما به دولت و سیاست هاش اعتقاد داری خیلی بیجا میکنی با فیلترشکن میای اینجا کامنت می ذاری! رئیس جمهور محبوبت صلاح دیده نیای اینجا دیگه! پس برو و به دوستان لباس شخصیت بپیوند!
  البته ارگانهایی هم هستند که برای امر خطیر کامنت گذاری اینترنت بدون فیلتر در اختیار دوستان قرار بدن!!

 20. bidAr گفت:

  پلیس راه جریمت نکنه

 21. سجاد گفت:

  شما اگه جای محمودی بودین تو رسانه ها می گوفتین ما داریم پسرفت میکنیم؟دوستان 5ساله پیش باید فکر اینجا رو می کردین

 22. محمد گفت:

  این اقای سرهنگ مو.منی کجاست که رئیس جمهور محبوب را به خاطر تخطی از سرعت مطمعنه جریمه کند تازه معلوم نیست ترمز ای بی اس هم داره یا نه

 23. راضیه گفت:

  واحد سرعت مسافت بر زمان است. این مساله ایهام دارد.لابد 150 کیلومتر در 150 سال بوده است .

 24. ناشناس گفت:

  علی (یکی بالاتر ) درست می گه ها نه ه ه ه ه

 25. ناشناس سبز گفت:

  با سلام.
  اونهایی که دم از احمدی نژاد میزنند یا نمی فهمند یا خوشونو زدن به نفهمی.واقعا مملکت داره به تاراج میره. گاز نفت خزر. آبرو حیثیتی که خاتمی اون رو گرون به دست آورده بود.باید گریست

 26. سبز گفت:

  منظور دکتر احمدی نژاد تعیین سرعت برای ویرانی ایران بوده که ایشون میگن باید از 120 برسه به 150

 27. ایرانی گفت:

  اسفند دود کنین تا چشم نخورن

 28. ارمين گفت:

  من پیشنهاد ميدم هر دوشنبه شب باشركت در اس ام اس برنامه 90 و فرستادن گزينه غلط نشون بديم كه بيشماريم به دوستان بگيد

 29. علي اميني گفت:

  برايم جالب بود كه در همان بخش خبري كه اين حرفهاي احمدي‌نژاد پخش ميشد يكي ديگر از مسئولين حال حاضر هم گفت كه با وضع موجود واردات فاتحه توليد داخلي خوانده مي‌شود.

 30. علي اميني گفت:

  هنوز جا داره بيشتر بشه چون سرعت سقوط به دره نابودي بيش از اينهاست!

 31. دوست سبز گفت:

  مسئله سر سرعت نیست ایشان دره روبه روشون را نمی بینند